Selaus syöttöajan mukaan kokoelmassa

  • Uudenmaan ELY-keskuksen merkittävän tieverkon palvelutasoselvitys 2022 

   Somerpalo, Sakari; Valtonen, Saara; Krankka, Aleksi; Seila, Mikko
   Raportteja : 58/2022 (Uudenmaan ELY-keskus, 06 / 2022)
   Uudenmaan ELY-keskuksen merkittävän tieverkon palvelutasoselvityksen tavoitteena oli kuvata alueen maantieverkon henkilöliikenteelle ja kuljetuksille tarjoamaa palvelutasoa, asettaa palvelutasotavoitteita ja määrittää sen ...
  • Saaristomeriohjelma : Maatalouden vesiensuojelun tiekartta 

   Laurila, Elina; Kulmala, Airi; Luostarinen, Sari; Keto, Antton; Jaakkola, Mikko
   Raportteja : 60/2022 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 06 / 2022)
   Keväällä 2021 Sanna Marinin hallitus päätti käynnistää Saaristomeri-ohjelman, jolla edistetään vesiensuojelutoimenpiteitä Saaristo-meren valuma-alueella ja pyritään saamaan alue pois HELCOMin hot spot -listalta. ...
  • Förvaltningsplan för Torne älvs vattenförvaltningsområde 2022–2027 Del 1. Vattenförvaltningsområdesspecifika uppgifter 

   Räinä, Pekka; Ylikörkkö, Jukka; Puro-Tahvanainen, Annukka; Lindholm, Anne; Pasanen, Jari; Karjalainen, Niina
   Raportteja : 34/2022 (Lapin ELY-keskus, 15.06.2022)
   Denna förvaltningsplan innehåller uppgifter om vattnens status samt de åtgärder som krävs under vattenvårdsperioden 2022–2027 för att förbättra och upprätthålla vattnens status i Torne älvs vattenförvaltningsområde. Planen ...
  • Digitaalisuus osana työhyvinvointia ja tuottavuutta : Kysely yrityksille 2022, Poweria työelämään -hanke 

   Vuorela, Pekka; Rautamo, Mikael; Erkkilä, Hanna-Kaisa; Kultanen, Helena
   Raportteja : 59/2022 (Pirkanmaan ELY-keskus, 06 / 2022)
   Pirkanmaalla on käynnistetty vuonna 2022 ELY-keskuksen vetämä hanke ”Poweria työelämään: Parempaa kilpailukykyä ja työhyvinvointia digitaalisuudesta”. Hankkeessa tarkastellaan digitaalisuutta osana työhyvinvointia ja ...
  • Valtatie 1 Tuomarila - vt 2 Aluevaraussuunnitelma 


   Raportteja : 38/2022 (Uudenmaan ELY-keskus, 15.06.2022)
   Valtatie 1 (Turunväylä) on Helsingin ja Turun välinen yhteys, joka on osa kansainvälistä E18-yhteyttä ja kuuluu eurooppalaiseen TEN-T-ydinverkkoon. Aluevaraussuunnitelman suunnittelualue (noin 20 km) rajautuu idässä ...
  • Ilmanlaatu Uudellamaalla 2021 

   Väkevä, Outi; Loukkola, Kati
   Raportteja : 55/2022 (Uudenmaan ELY-keskus, 14.06.2022)
   Vuonna 2021 Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymä HSY mittasi jatkuvatoimisesti typenoksidien ja hiukkasten pitoisuuksia liikenneympäristössä Hyvinkäällä ja kaupunkitausta-asemalla Lohjalla. Typpidioksidin ...
  • Plan för hantering av översvämningsrisker i Kymmene älvs avrinningsområde för åren 2022–2027 

   Tuukkanen, Tapio; Höytämö, Jukka
   Raportteja : 64/2021 (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 30.12.2021)
   Kymmene älvs nedre lopp har enligt jord- och skogsbruksministeriets beslut utsetts till ett av Finlands 22 områden med betydande översvämningsrisk. Planer för hantering av översvämningsrisker upprättas var sjätte år för ...
  • Kymijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2022-2027 

   Tuukkanen, Tapio; Höytämö, Jukka
   Raportteja : 60/2021 (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 30.12.2021)
   Kymijoen alaosa on nimetty maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä yhdeksi Suomen 22 merkittävästä tulvariskialueesta. Tulvariskien hallintasuunnitelmat laaditaan kuuden vuoden välein kaikille vesistöalueille ja ...
  • Haminan ja Kotkan rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2022-2027 

   Tuukkanen, Tapio; Höytämö, Jukka
   Raportteja : 61/2021 (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 30.12.2021)
   Haminan ja Kotkan rannikkoalue on nimetty maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä yhdeksi Suomen 22 merkittävästä tulvariski-alueesta. Tulvariskien hallintasuunnitelmat laaditaan kuuden vuoden välein kaikille vesistöalueille ...
  • Materiaalitehokkuus ympäristölupavelvollisissa laitoksissa : Raportti ELY-keskusten vuoden 2021 valtakunnallisen valvontateeman toteutuksesta ja tuloksista 

   Huotari, Arja
   Raportteja : 54/2022 (Hämeen ELY-keskus, 05 / 2022)
   Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten yhteiseksi ympäristölupien valvonnan teemaksi vuodelle 2021 valittiin materiaalitehokkuus. Teeman lähtökohtana oli vuoteen 2023 ulottuva valtakunnallinen jätesuunnitelma, jonka ...
  • Vesienhoidon toimenpideohjelma 2022–2027. Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa. 

   Teppo, Anssi (Toim.); Bonde, Anna; Koivisto, Anna-Maria (Toim.); Nikolajev-Wikström, Leena; Petäjä-Ronkainen, Anne; Westberg, Vincent; Dahlhem, Krister; Eklund, Lotta; Könönen, Oona; Mäenpää, Eero; Pakkala, Jukka; Rantataro, Tilda; Saarenpää, Erika; Seppälä, Tommi; Tolonen, Mika; Vainio, Anna; Viitaniemi, Katja
   Raportteja : 41/2022 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 04 / 2022)
   Vesienhoidon keskeisenä tavoitteena on estää jokien, järvien ja rannikkovesien sekä pohjavesien tilan heikkeneminen sekä pyrkiä kaikkien vesien vähintään hyvään tilaan. Erinomaisiksi tai hyviksi arvioitujen vesien tilaa ...
  • Kyläteiden toteuttamismahdollisuudet Uudenmaan ELY-keskuksen toimialueella 

   Rahiala, Antti; Haukka, Pieta; Kuittinen, Teemu; Mattila, Severi
   Raportteja : 14/2022 (Uudenmaan ELY-keskus, 02.03.2022)
   Kyläteiden toteuttamismahdollisuuksia tutkittiin Uudenmaan ELY-keskuksen toimialueella. Konsulttina työssä on toiminut A-Insinöörit Civil Oy. Työn yhteydessä laadittiin olosuhdekriteeristö kylätieratkaisun käytölle, ...
  • Länsi-Uudenmaan joukkoliikenteen järjestämistapaselvitys 

   Suhonen, Mikko; Lehtinen, Vili; Aittokallio, Lotta; Kanerva, Olli
   Raportteja : 26/2022 (Uudenmaan ELY-keskus, 12.04.2022)
   Työssä määriteltiin vaihtoehtoisia avoimen joukkoliikenteen järjestämistapoja Uudenmaan ELY-keskuksen sekä suunnittelualueen kuntien kanssa. Suunnittelualueeseen muodostivat Länsi-Uudenmaan kunnista Lohja, Vihti, Karkkila ...
  • Tenon-Näätämöjoen-Paatsjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuosille 2022–2027: Osa 1. Vesienhoitoaluekohtaiset tiedot 

   Räinä, Pekka; Ylikörkkö, Jukka; Puro-Tahvanainen, Annukka; Lindholm, Anne; Karjalainen, Niina; Pasanen, Jari
   Raportteja : 36/2022 (Lapin ELY-keskus, 22.04.2022)
   Tähän vesienhoitosuunnitelmaan on koottu tiedot vesien tilasta sekä vesienhoitokaudella 2022–2027 tarvittavat toimenpiteet vesien tilan parantamiseksi ja ylläpitämiseksi Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen vesienhoitoalueella. ...
  • Tenon-Näätämöjoen-Paatsjoen vesienhoitoalueen toimenpideohjelma vuosille 2022–2027 

   Räinä, Pekka; Ylikörkkö, Jukka; Puro-Tahvanainen, Annukka; Lindholm, Anne; Pasanen, Jari; Karjalainen, Niina
   Raportteja : 35/2022 (Lapin ELY-keskus, 22.04.2022)
   Vesienhoidon keskeisenä tavoitteena on estää jokien, järvien ja rannikkovesien sekä pohjavesien tilan heikkeneminen sekä pyrkiä kaikkien vesien vähintään hyvään tilaan. Erinomaisiksi tai hyviksi arvioitujen vesien tilaa ...
  • Kemijoen vesienhoitoalueen toimenpideohjelma vuosille 2022–2027 

   Räinä, Pekka; Ylikörkkö, Jukka; Lindholm, Anne; Puro-Tahvanainen, Annukka; Pasanen, Jari; Karjalainen, Niina
   Raportteja : 30/2022 (Lapin ELY-keskus, 25.04.2022)
   Vesienhoidon keskeisenä tavoitteena on estää jokien, järvien ja rannikkovesien sekä pohjavesien tilan heikkeneminen sekä pyrkiä kaikkien vesien vähintään hyvään tilaan. Erinomaisiksi tai hyviksi arvioitujen vesien tilaa ...
  • Kemijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuosille 2022–2027: Osa 1. Vesienhoitoaluekohtaiset tiedot 

   Räinä, Pekka; Ylikörkkö, Jukka; Puro-Tahvanainen, Annukka; Lindholm, Anne; Karjalainen, Niina; Pasanen, Jari
   Raportteja : 31/2022 (Lapin ELY-keskus, 25.01.2022)
   Tähän vesienhoitosuunnitelmaan on koottu tiedot vesien tilasta sekä vesienhoitokaudella 2022–2027 tarvittavat toimenpiteet vesien tilan parantamiseksi ja ylläpitämiseksi Kemijoen vesienhoitoalueella. Toimenpiteillä vähennetään ...
  • Tornionjoen vesienhoitoalueen toimenpideohjelma vuosille 2022–2027 

   Räinä, Pekka; Ylikörkkö, Jukka; Lindholm, Anne; Puro-Tahvanainen, Annukka; Pasanen, Jari; Karjalainen, Niina
   Raportteja : 32/2022 (Lapin ELY-keskus, 21.04.2022)
   Vesienhoidon keskeisenä tavoitteena on estää jokien, järvien ja rannikkovesien sekä pohjavesien tilan heikkeneminen sekä pyrkiä kaikkien vesien vähintään hyvään tilaan. Erinomaisiksi tai hyviksi arvioitujen vesien tilaa ...
  • Tornionjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuosille 2022–2027 : Osa 1. Vesienhoitoaluekohtaiset tiedot 

   Räinä, Pekka; Ylikörkkö, Jukka; Lindholm, Anne; Puro-Tahvanainen, Annukka; Pasanen, Jari; Karjalainen, Niina
   Raportteja : 33/2022 (Lapin ELY-keskus, 21.04.2022)
   Tähän vesienhoitosuunnitelmaan on koottu tiedot vesien tilasta sekä vesienhoitokaudella 2022–2027 tarvittavat toimenpiteet vesien tilan parantamiseksi ja ylläpitämiseksi Tornionjoen vesienhoitoalueella. Suunnitelma kattaa ...
  • Vt12 Nokian kohta ja Kahtalammin eritasoliittymä : Aluevaraussuunnitelma 

   Finnmap Infra Oy; Nissinen, Taneli; Berg, Jan-Erik; Lee, Aalam; Katajalehto, Jaana
   Raportteja : 79/2021 (Pirkanmaan ELY-keskus, 03 / 2022)
   Valtatie 12 on merkittävä itä-länsi suuntainen tieyhteys välillä Rauma-Tampere-Lahti-Kouvola. Aluevaraussuunnitelman suunnittelualue (7,5 km) koskee valtatietä 12 Nokian kohdalla. Aluevaraussuunnitelman lähtökohtana oli ...