ELY-keskus

Uusimmat viitteet

 • Valtatien 8 uudelleenarviointi välillä Vaasa Oulu 

  Herneoja, Anne; Tikkanen, Marko; Savolainen, Mika; Karjalainen, Jani; Hartikainen, Pirkka (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 05 / 2023)
  Valtatie 8 on valtakunnallinen tason I pääväylä välillä Vaasa Kokkola ja tason II pääväylä Kokkolasta Ouluun. Se on myös on osa TEN T kattavaa verkkoa. Tämä 304 km pitkä yhteysväli on länsirannikon tärkein tieyhteys, joka ...
 • Ilmanlaadun seuranta Uudellamaalla : Päivitetty seurantaohjelma vuosille 2024–2028 

  Väkevä, Outi; Manninen, Hanna
  Raportteja : 34/2023 (Uudenmaan ELY-keskus, 01.06.2023)
  Tässä julkaisussa esitetään ilmanlaadun seurantaohjelma Uudenmaan ELY-keskuksen seuranta-alueelle vuosiksi 2024–2028. Seurannan vaatimukset ja puitteet määritellään EU:n direktiiveissä, joiden säännökset on sisällytetty ...
 • Valtatien 4 kehittäminen välillä Pyhäjärvi - Pulkkila, Pyhäjärvi, Kärsämäki, Siikalava : Toimenpideselvitys 


  Raportteja : 25/2023 (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 05 / 2023)
  Valtatie 4 on valtakunnallinen tason I pääväylä ja osa Eurooppa-tasoista TEN-T-ydinverkkokäytävää. Sen merkitys erityisesti valtakunnallisen tavaraliikenteen kannalta on suuri. Monille valtatien varren kunnille valtatie 4 ...
 • Övervakning av Närpes å : Resultat under åren 2017–2021 

  Tolonen, Mika
  Raportteja : 32/2023 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 05.05.2023)
  Från och med slutet av november 2019 var vattnet i Närpes å mycket surt för organismerna (pH 4,6–5,3) under tre månaders tid fram till mitten av mars 2020. Även i Lillån var vattnets pH ≤5,5 i oktober 2020 och i Närpes å ...
 • Närpiönjoen tarkkailu : Tulokset vuosilta 2017–2021 

  Tolonen, Mika
  Raportteja : 31/2023 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 05 / 2023)
  Marraskuun 2019 lopulta alkaen Närpiönjoen vesi oli eliöstölle hyvin hapanta (pH 4,6–5,3) yli kolmen kuukauden ajan maaliskuun 2020 puoliväliin asti. Veden pH oli ≤5,5 myös Lillånissa lokakuussa 2020 sekä Närpiönjoessa ...
 • Hevosista varoittamisen periaatteet Uudenmaan ELY-keskuksen alueella 

  Reihe, Hanna; Örnmark, Annika; Mäkinen, Sini; Leppäniemi, Marika
  Raportteja : 68/2023 (Uudenmaan ELY-keskus, 2021)
  Suomen nykyisen tieliikennelainsäädännön mukaan hevosen ja ratsastajan paikka on tiellä, mikäli ratsastustietä ei ole käytettävissä. Hevosen ja muun tienkäyttäjän kohdatessa voi syntyä vaaratilanteita, mikäli hevonen ...
 • Valuma-aluelähtöinen suunnittelu ja vesienhoidon toimenpiteiden implementointi. Haasteet Suomessa ja EU:n alueella 

  Linnamaa, Jarkko; Hiironen, Ronja; Nuotio, Eeva (Toim.); Valkama, Pasi (Toim.)
  Raportteja : 28/2023 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 04 / 2023)
  Vesienhoidon suunnittelua tehdään Suomessa vesistöaluekohtaisesti. Vesienhoidon toimenpideohjelmien täytäntöönpano vaatii kuitenkin tarkempaa valuma-aluesuunnittelua ja edelleen eri toimijoiden yhteistyötä suunnitteluvaiheesta ...
 • Pohjois-Savon maaseudun alueellinen kehittämissuunnitelma 2023-2027 


  Erillisjulkaisut (Pohjois-Savon ELY-keskus, 2022)
  Pohjois-Savon alueellisessa maaseudun kehittämissuunnitelmassa esitetään Pohjois-Savon maaseudun kehittämisen päämääriä ja tavoitteita vuosille 2023-2027. Suunnitelmassa on kuvattu kattavasti alueemme nykytilaa, vahvuuksia ...
 • Pirkanmaan jatkuvan oppimisen strategian toimeenpanon ensiaskeleet : Terveiset johdon kierrokselta 2022−2023 

  Kulmala, Sanna
  Näkymiä (Pirkanmaan ELY-keskus, 04 / 2023)
  Tämä koontityö perustuu Pirkanmaan jatkuvan oppimisen strategian jälkityöstönä käytyihin johdon kierrosten keskusteluihin. Keskustelut organisaatioiden johdon kanssa ajoittuivat välille 10/2022–1/2023. Koontityön on ...
 • Kyrönjoen vesistötyöt: Velvoitetarkkailu vuonna 2022 

  Tolonen, Mika; Koivisto, Anna-Maria
  Raportteja : 27/2023 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 04 / 2022)
  Kyrönjoen yläosan tulvasuojeluhankkeen eri osille on useita lupapäätöksiä, joissa luvanhaltijana on valtio. Lupa-päätöksissä on velvoite tarkkailla Kyrönjokeen johdettavien kuivatusvesien määrää ja laatua sekä rakentamisen ...
 • Vekkari 2023 

  Rauatmaa, Kimmo (Kainuun ELY-keskus, 26.04.2023)
  Kainuun ELY-keskuksen, Leader-ryhmien ja kuntien maaseutupalvelujen tiedotuslehti 2023.
 • Kestävät matkaketjut Itä- ja Länsi-Uudellamaalla 

  Suhonen, Mikko; Lehtinen, Eeropekka; Raninen, Mikko; Mustonen, Liisa; Ahonen, Vesa
  Raportteja : 23/2023 (Uudenmaan ELY-keskus, 31.03.2023)
  Globaalit ilmiöt, kuten ilmastonmuutos sekä energiakriisi luovat entistä suuremman tarpeen kestävien ratkaisuiden kehittämiseksi kaikilla hallintotasoilla. Kestävien matkaketjujen kehittäminen on eräs keino vastata kestävyyden ...
 • Valtatien 4 parantaminen Hartolan kohdalla : Aluevaraussuunnitelma 


  Raportteja : 51/2022 (Uudenmaan ELY-keskus, 31.05.2022)
  Valtatie 4 on yksi Suomen tärkeimmistä pääväylistä ja tärkein etelä-pohjoissuuntainen tieyhteys. Valtatie 4 kuuluu TEN-T-ydinverkkoon ja maanteiden pääväyliin. Hartolan kohdalla tie on kaksikaistainen ja liittymät ovat ...
 • Valtatie 5 Kajaani - Kuusamo kehittämisselvitys 


  Raportteja : 6/2023 (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 04 / 2023)
  Valtatie 5 on itäisen Suomen pääväylä, joka johtaa Heinolasta Mikkelin, Kajaanin ja Kuusamon kautta Sodankylään. Suunnittelualue välillä Kajaani-Kuusamo rajautuu etelässä Kainuun ja Pohjois-Savon ja pohjoisessa Pohjois-Pohjanmaan ...
 • Selvitys Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimivalta-alueen pääpysäkeistä 


  Raportteja : 4/2023 (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 04 / 2023)
  Raportti on osa selvitystä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (jäljempänä ELY-keskus) toimivalta-alueen pääpysäkeistä. Selvityksen tavoitteena oli tunnistaa ELY-keskuksen joukkoliikenteen ...
 • Selvitys vesilain valvonnan maksullisuudesta : Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 2022 

  Polso (toim.), Anne
  Raportteja : 26/2023 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 03 / 2023)
  Selvityksessä vesilain valvonnan maksullisuudesta tarkastellaan vesilain (587/2011) valvonnan maksullisuutta ja sen soveltuvuutta erilaisiin ennakko- ja jälkivalvontatilanteisiin sekä esitetään jatkotoimenpiteitä maksullisen ...
 • Tips inför en översvämning : Översvämningsguide för Tornedalen 

  (Lapin ELY-keskus, 17.03.2023)
  Denna översvämningsguide riktar sig främst till boende inom Torneälvens översvämningsområde. Guiden ger vägledning och tips på vad som ska beaktas och hur man bör agera före, under och efter en översvämning. Guiden har ...
 • Jiešráđálâš rahttâttâm tuulvij vuástá : Uápiskirje ässeid 

  (Lapin ELY-keskus, 17.03.2023)
  Taat tulvetorvolâšvuotâuápis lii uáivildum eromâšávt tulvevijđoduvâi ässei já kiddoduvâi omâsteijei várás. Uápis addel ravvuid tast, et maid kolgâččij väldiđ huámášumán já maht puáhtá toimâđ ovdil tulve, tulve ääigi já ...
 • Jiõččtååimlaž tuuʹlvid vaʹrrjõõttmõš : Vueʹppes jälsteeʹjid 

  (Lapin ELY-keskus, 17.03.2023)
  Tät tuʹlvvstaanvuõttvueʹppes lij jurddum jeäʹrben tuʹlvvkooudõsvuuʹdi äʹššniiʹǩǩid da ǩidlmi vuäʹmsteeʹjid. Vuäppsest uuʹdet vuäppõõzzid tõʹst, mâid õõlǥči väʹldded lokku da mäʹhtt vuäitt toiʹmmjed ooudbeäʹlnn tuuʹlv, ...

Näytä lisää