Raportteja

 

Uusimmat viitteet

 • Uudenmaan ELY-keskuksen merkittävän tieverkon palvelutasoselvitys 2022 

  Somerpalo, Sakari; Valtonen, Saara; Krankka, Aleksi; Seila, Mikko
  Raportteja : 58/2022 (Uudenmaan ELY-keskus, 06 / 2022)
  Uudenmaan ELY-keskuksen merkittävän tieverkon palvelutasoselvityksen tavoitteena oli kuvata alueen maantieverkon henkilöliikenteelle ja kuljetuksille tarjoamaa palvelutasoa, asettaa palvelutasotavoitteita ja määrittää sen ...
 • Saaristomeriohjelma : Maatalouden vesiensuojelun tiekartta 

  Laurila, Elina; Kulmala, Airi; Luostarinen, Sari; Keto, Antton; Jaakkola, Mikko
  Raportteja : 60/2022 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 06 / 2022)
  Keväällä 2021 Sanna Marinin hallitus päätti käynnistää Saaristomeri-ohjelman, jolla edistetään vesiensuojelutoimenpiteitä Saaristo-meren valuma-alueella ja pyritään saamaan alue pois HELCOMin hot spot -listalta. ...
 • Förvaltningsplan för Torne älvs vattenförvaltningsområde 2022–2027 Del 1. Vattenförvaltningsområdesspecifika uppgifter 

  Räinä, Pekka; Ylikörkkö, Jukka; Puro-Tahvanainen, Annukka; Lindholm, Anne; Pasanen, Jari; Karjalainen, Niina
  Raportteja : 34/2022 (Lapin ELY-keskus, 15.06.2022)
  Denna förvaltningsplan innehåller uppgifter om vattnens status samt de åtgärder som krävs under vattenvårdsperioden 2022–2027 för att förbättra och upprätthålla vattnens status i Torne älvs vattenförvaltningsområde. Planen ...
 • Digitaalisuus osana työhyvinvointia ja tuottavuutta : Kysely yrityksille 2022, Poweria työelämään -hanke 

  Vuorela, Pekka; Rautamo, Mikael; Erkkilä, Hanna-Kaisa; Kultanen, Helena
  Raportteja : 59/2022 (Pirkanmaan ELY-keskus, 06 / 2022)
  Pirkanmaalla on käynnistetty vuonna 2022 ELY-keskuksen vetämä hanke ”Poweria työelämään: Parempaa kilpailukykyä ja työhyvinvointia digitaalisuudesta”. Hankkeessa tarkastellaan digitaalisuutta osana työhyvinvointia ja ...
 • Valtatie 1 Tuomarila - vt 2 Aluevaraussuunnitelma 


  Raportteja : 38/2022 (Uudenmaan ELY-keskus, 15.06.2022)
  Valtatie 1 (Turunväylä) on Helsingin ja Turun välinen yhteys, joka on osa kansainvälistä E18-yhteyttä ja kuuluu eurooppalaiseen TEN-T-ydinverkkoon. Aluevaraussuunnitelman suunnittelualue (noin 20 km) rajautuu idässä ...
 • Ilmanlaatu Uudellamaalla 2021 

  Väkevä, Outi; Loukkola, Kati
  Raportteja : 55/2022 (Uudenmaan ELY-keskus, 14.06.2022)
  Vuonna 2021 Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymä HSY mittasi jatkuvatoimisesti typenoksidien ja hiukkasten pitoisuuksia liikenneympäristössä Hyvinkäällä ja kaupunkitausta-asemalla Lohjalla. Typpidioksidin ...
 • Plan för hantering av översvämningsrisker i Kymmene älvs avrinningsområde för åren 2022–2027 

  Tuukkanen, Tapio; Höytämö, Jukka
  Raportteja : 64/2021 (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 30.12.2021)
  Kymmene älvs nedre lopp har enligt jord- och skogsbruksministeriets beslut utsetts till ett av Finlands 22 områden med betydande översvämningsrisk. Planer för hantering av översvämningsrisker upprättas var sjätte år för ...
 • Kymijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2022-2027 

  Tuukkanen, Tapio; Höytämö, Jukka
  Raportteja : 60/2021 (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 30.12.2021)
  Kymijoen alaosa on nimetty maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä yhdeksi Suomen 22 merkittävästä tulvariskialueesta. Tulvariskien hallintasuunnitelmat laaditaan kuuden vuoden välein kaikille vesistöalueille ja ...
 • Haminan ja Kotkan rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2022-2027 

  Tuukkanen, Tapio; Höytämö, Jukka
  Raportteja : 61/2021 (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 30.12.2021)
  Haminan ja Kotkan rannikkoalue on nimetty maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä yhdeksi Suomen 22 merkittävästä tulvariski-alueesta. Tulvariskien hallintasuunnitelmat laaditaan kuuden vuoden välein kaikille vesistöalueille ...
 • Materiaalitehokkuus ympäristölupavelvollisissa laitoksissa : Raportti ELY-keskusten vuoden 2021 valtakunnallisen valvontateeman toteutuksesta ja tuloksista 

  Huotari, Arja
  Raportteja : 54/2022 (Hämeen ELY-keskus, 05 / 2022)
  Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten yhteiseksi ympäristölupien valvonnan teemaksi vuodelle 2021 valittiin materiaalitehokkuus. Teeman lähtökohtana oli vuoteen 2023 ulottuva valtakunnallinen jätesuunnitelma, jonka ...
 • Vesienhoidon toimenpideohjelma 2022–2027. Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa. 

  Teppo, Anssi (Toim.); Bonde, Anna; Koivisto, Anna-Maria (Toim.); Nikolajev-Wikström, Leena; Petäjä-Ronkainen, Anne; Westberg, Vincent; Dahlhem, Krister; Eklund, Lotta; Könönen, Oona; Mäenpää, Eero; Pakkala, Jukka; Rantataro, Tilda; Saarenpää, Erika; Seppälä, Tommi; Tolonen, Mika; Vainio, Anna; Viitaniemi, Katja
  Raportteja : 41/2022 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 04 / 2022)
  Vesienhoidon keskeisenä tavoitteena on estää jokien, järvien ja rannikkovesien sekä pohjavesien tilan heikkeneminen sekä pyrkiä kaikkien vesien vähintään hyvään tilaan. Erinomaisiksi tai hyviksi arvioitujen vesien tilaa ...
 • Kyläteiden toteuttamismahdollisuudet Uudenmaan ELY-keskuksen toimialueella 

  Rahiala, Antti; Haukka, Pieta; Kuittinen, Teemu; Mattila, Severi
  Raportteja : 14/2022 (Uudenmaan ELY-keskus, 02.03.2022)
  Kyläteiden toteuttamismahdollisuuksia tutkittiin Uudenmaan ELY-keskuksen toimialueella. Konsulttina työssä on toiminut A-Insinöörit Civil Oy. Työn yhteydessä laadittiin olosuhdekriteeristö kylätieratkaisun käytölle, ...
 • Länsi-Uudenmaan joukkoliikenteen järjestämistapaselvitys 

  Suhonen, Mikko; Lehtinen, Vili; Aittokallio, Lotta; Kanerva, Olli
  Raportteja : 26/2022 (Uudenmaan ELY-keskus, 12.04.2022)
  Työssä määriteltiin vaihtoehtoisia avoimen joukkoliikenteen järjestämistapoja Uudenmaan ELY-keskuksen sekä suunnittelualueen kuntien kanssa. Suunnittelualueeseen muodostivat Länsi-Uudenmaan kunnista Lohja, Vihti, Karkkila ...
 • Tenon-Näätämöjoen-Paatsjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuosille 2022–2027: Osa 1. Vesienhoitoaluekohtaiset tiedot 

  Räinä, Pekka; Ylikörkkö, Jukka; Puro-Tahvanainen, Annukka; Lindholm, Anne; Karjalainen, Niina; Pasanen, Jari
  Raportteja : 36/2022 (Lapin ELY-keskus, 22.04.2022)
  Tähän vesienhoitosuunnitelmaan on koottu tiedot vesien tilasta sekä vesienhoitokaudella 2022–2027 tarvittavat toimenpiteet vesien tilan parantamiseksi ja ylläpitämiseksi Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen vesienhoitoalueella. ...
 • Tenon-Näätämöjoen-Paatsjoen vesienhoitoalueen toimenpideohjelma vuosille 2022–2027 

  Räinä, Pekka; Ylikörkkö, Jukka; Puro-Tahvanainen, Annukka; Lindholm, Anne; Pasanen, Jari; Karjalainen, Niina
  Raportteja : 35/2022 (Lapin ELY-keskus, 22.04.2022)
  Vesienhoidon keskeisenä tavoitteena on estää jokien, järvien ja rannikkovesien sekä pohjavesien tilan heikkeneminen sekä pyrkiä kaikkien vesien vähintään hyvään tilaan. Erinomaisiksi tai hyviksi arvioitujen vesien tilaa ...
 • Kemijoen vesienhoitoalueen toimenpideohjelma vuosille 2022–2027 

  Räinä, Pekka; Ylikörkkö, Jukka; Lindholm, Anne; Puro-Tahvanainen, Annukka; Pasanen, Jari; Karjalainen, Niina
  Raportteja : 30/2022 (Lapin ELY-keskus, 25.04.2022)
  Vesienhoidon keskeisenä tavoitteena on estää jokien, järvien ja rannikkovesien sekä pohjavesien tilan heikkeneminen sekä pyrkiä kaikkien vesien vähintään hyvään tilaan. Erinomaisiksi tai hyviksi arvioitujen vesien tilaa ...
 • Kemijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuosille 2022–2027: Osa 1. Vesienhoitoaluekohtaiset tiedot 

  Räinä, Pekka; Ylikörkkö, Jukka; Puro-Tahvanainen, Annukka; Lindholm, Anne; Karjalainen, Niina; Pasanen, Jari
  Raportteja : 31/2022 (Lapin ELY-keskus, 25.01.2022)
  Tähän vesienhoitosuunnitelmaan on koottu tiedot vesien tilasta sekä vesienhoitokaudella 2022–2027 tarvittavat toimenpiteet vesien tilan parantamiseksi ja ylläpitämiseksi Kemijoen vesienhoitoalueella. Toimenpiteillä vähennetään ...
 • Tornionjoen vesienhoitoalueen toimenpideohjelma vuosille 2022–2027 

  Räinä, Pekka; Ylikörkkö, Jukka; Lindholm, Anne; Puro-Tahvanainen, Annukka; Pasanen, Jari; Karjalainen, Niina
  Raportteja : 32/2022 (Lapin ELY-keskus, 21.04.2022)
  Vesienhoidon keskeisenä tavoitteena on estää jokien, järvien ja rannikkovesien sekä pohjavesien tilan heikkeneminen sekä pyrkiä kaikkien vesien vähintään hyvään tilaan. Erinomaisiksi tai hyviksi arvioitujen vesien tilaa ...
 • Tornionjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuosille 2022–2027 : Osa 1. Vesienhoitoaluekohtaiset tiedot 

  Räinä, Pekka; Ylikörkkö, Jukka; Lindholm, Anne; Puro-Tahvanainen, Annukka; Pasanen, Jari; Karjalainen, Niina
  Raportteja : 33/2022 (Lapin ELY-keskus, 21.04.2022)
  Tähän vesienhoitosuunnitelmaan on koottu tiedot vesien tilasta sekä vesienhoitokaudella 2022–2027 tarvittavat toimenpiteet vesien tilan parantamiseksi ja ylläpitämiseksi Tornionjoen vesienhoitoalueella. Suunnitelma kattaa ...
 • Vt12 Nokian kohta ja Kahtalammin eritasoliittymä : Aluevaraussuunnitelma 

  Finnmap Infra Oy; Nissinen, Taneli; Berg, Jan-Erik; Lee, Aalam; Katajalehto, Jaana
  Raportteja : 79/2021 (Pirkanmaan ELY-keskus, 03 / 2022)
  Valtatie 12 on merkittävä itä-länsi suuntainen tieyhteys välillä Rauma-Tampere-Lahti-Kouvola. Aluevaraussuunnitelman suunnittelualue (7,5 km) koskee valtatietä 12 Nokian kohdalla. Aluevaraussuunnitelman lähtökohtana oli ...

Näytä lisää