Paluu julkaisuarkistoon

Dorian saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Doria-julkaisuarkistoa ja on laadittu 22.9.2020. Selostetta on viimeksi päivitetty 7.3.2023.

Doria-julkaisuarkisto on toiminut nykyisessä muodossaan vuodesta 2007 lähtien, ja se sisältää aineistoja takautuvasti 1100-luvulta alkaen. Kukin palvelussa mukana oleva organisaatio vastaa pääsääntöisesti itse omien aineistojensa saavutettavuudesta.

www-osoite: https://www.doria.fi/

Arkistossa mukana olevat organisaatiot

Digipalvelun saavutettavuuden arviointi

Arkistossa olevien julkaisujen saavutettavuudesta vastaavat arkistoa käyttävät organisaatiot, jotka ovat pääosin itse arvioineet sisältöjensä saavutettavuuden.

Käyttöliittymän saavutettavuudesta vastaa Kansalliskirjasto. Käyttöliittymän saavutettavuuden on arvioinut Kansalliskirjasto.

Ei-saavutettava sisältö, joka ei kuulu lain piiriin

Ennen 23.9.2018 arkistoon tallennettuun aineistoon ei sovelleta lakia, sillä sitä ei päivitetä eikä tarvita viranomaisen kanssa kesken olevan asian hoitamisessa. Useimpien organisaatioiden kokoelmissa on tällaista aineistoa.

Arkistoon on tallennettu rinnakkaistallenteita, jotka ovat käyttäjien tai muiden ulkopuolisten tahojen palvelussa julkaisemia sisältöjä. Ne eivät ole palveluntarjoajan itsensä tuottamia, rahoittamia tai valvomia.

Osa Dorian aineistosta on kulttuuriperintökokoelmien teosten ilmentymiä, joita ei voida muuttaa saavutettavuusvaatimukset täyttävään muotoon. Ne eivät kuulu lain piiriin.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Verkkosivusto täyttää kriittiset saavutettavuusvaatimukset. Sivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen.

Sivustolla on aineistoa, joka ei kuulu lain piiriin.

Julkaisujen saavutettavuus

ELY-keskus

ELY-keskusten julkaisut vastaavat suurilta osin saavutettavuusvaatimuksia 23.9.2018 alkaen. Käyttäjät saattavat kuitenkin edelleen kohdata puutteita yksittäisissä julkaisuissa taulukoiden tai värikontrastien saavutettavuudessa sekä kuvien tekstivastineissa. Erityisesti osassa liikennesuunnitelmia on vielä saavutettavuusongelmia, joita pyritään korjaamaan mahdollisimman nopeasti.

Julkaisut, jotka on julkaistu ennen 23.9.2018, eivät ole lain piirissä eivätkä ole saavutettavia. Voit pyytää näistä tiedot osoitteesta viestintapalvelut.keha(at)ely-keskus.fi.

Kartat, joita ei ole tarkoitettu navigaatiokäyttöön, eivät kuulu lainsäädännön piiriin (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 3 §).

Uusien julkaisujen saavutettavuus tarkistetaan ennen julkaisua. Mikäli saavutettavuus tarkistetaan julkaisun jälkeen, mahdolliset havaitut ongelmat korjataan mahdollisimman pian.

Kansalliskirjasto

Kansalliskirjaston kokoelmista Kartat, Kirjat, Kuvat, Pienpainatteet, Käsikirjoitukset, Lautapelit, Raita - musiikkia vanhoilta äänilevyiltä ja Kansalaissota ja itsenäistyminen eivät kuulu lainsäädännön piiriin. Ne ovat digitoituja kulttuuriperintökokoelmien teosten ilmentymiä, joita ei voida muuttaa saavutettavuusvaatimukset täyttävään muotoon.

Kortistot ja arkisto- ja kokoelmaluettelot ovat pääsiassa digitoitua kulttuuriperintöä ja julkaistu ennen 23.9.2018. Suoraan digitaalisiksi tuotetut arkisto- ja kokoelmaluettelot vastaavat suurilta osin saavutettavuusvaatimuksia 23.9.2018 alkaen.

Digitoidut tekstimuotoiset julkaisut on mahdollista ladata PDF-muodossa, joka sisältää koneellisesti tuotetun tekstintunnistuksen. Kuitenkin johtuen alkuperäisen aineiston ominaisuuksista, painojäljestä ja eri vuosisatojen painotekniikoista ja nykyisen tekstintunnistusteknologioiden mahdollisuuksista, tekstintunnistus sisältää virheitä.

Urho Kekkosen julkaistu tuotanto -kokoelma sisältää ainoastaan ennen 23.9.2018 julkaistua aineistoa, joka ei ole lain piirissä.

Kansalliskirjaston julkaisuarkisto -kokoelma sisältää pääasiassa ennen 23.9.2018 julkaistua aineistoa sekä rinnakkaistallenteita. Nämä aineistot eivät kuulu lain piiriin. Kansalliskirjaston itse tuottamat julkaisut vastaavat suurilta osin saavutettavuusvaatimuksia 23.9.2018 alkaen. Kansalliskirjaston julkaisuarkisto sisältää myös muiden tuottamia aineistoja, jotka eivät kuulu lain piiriin.

Aue-säätiön julkaisuja -kokoelma sisältää ainoastaan rinnakkaistallenteita, jotka eivät kuulu lain piiriin.

Maanpuolustuskorkeakoulu

1.9.2019 jälkeen julkaistut Maanpuolustuskorkeakoulun omat julkaisut täyttävät osittain saavutettavuusvaatimukset, esim. kuvien alt-tekstien kohdalla esiintyy puutteita. Maanpuolustuskorkeakoulussa laadittujen opinnäytteiden saavutettavuudessa saattaa olla puutteita. Toistaiseksi ei ole saatavilla selkeitä käytäntöjä eikä työvälineitä matemaattisten kaavojen merkinnöiksi, jotka toimisivat tässä mallipohjassa ja ohjelmissa, joita opinnäytteen laatimiseen käytetään. Pdf-muunnoksessa Wordin matemaattiset kaavat eivät muunnu saavutettavasti. Digitoimamme pdf-tiedostot eivät täytä saavutettavuusvaatimuksia, sillä tekstintunnistuksen laatu eri aikakausien materiaaleissa on vaihtelevaa. Julkaisuarkistossa olevat tutkimusartikkelien rinnakkaistallenteet eivät ole saavutettavia, koska ne eivät ole MPKK:n omia julkaisuja. Jos aineisto ei mielestäsi täytä saavutettavuuskriteereitä tai haluat pyytää tietoa saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä kirjasto.mpkk(at)mil.fi.

Muut aineistot

Artefacta-kokoelma sisältää kuvatiedostoja, joista valtaosa on julkaistu ennen 23.9.2018 eikä täten kuulu lain piiriin. Lain piiriin kuuluvassa aineistossa ei ole kuvien tekstivastineita.

Svenska litteratursällskapet i Finland -kokoelma ei ole saavutettavuuslainsäädännön piirissä. Aineistot omistava SLS ei ole julkishallinnollinen toimija vaan tieteellinen yhdistys, joka ei ole saanut valtionavustusta tai muuta julkista rahoitusta digitaalisten palvelujen kehittämiseen tai ylläpitoon. Näin ollen SLS ja sen aineistot eivät ole lain piirissä.

Siirtolaisuusinstituutti

Siirtolaisuusinstituutti ei ole viranomaisorganisaatio vaan itsenäinen säätiö, jonka valtionavustus tai muu julkinen rahoitus jää alle 50 % perusrahoituksesta. Näin ollen Siirtolaisuusinstituutti ja sen aineistot eivät ole lain piirissä.

Stadia

Stadian aineisto on kokonaisuudessaan julkaistu ennen 23.9.2018, eikä se näin ollen ole lain piirissä.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, SKS

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS) ei ole julkishallinnollinen toimija vaan tieteellinen yhdistys. Näin ollen SKS ja sen aineistot eivät kuulu lain piiriin. SKS kuitenkin pyrkii toiminnassaan saavutettavuuteen ja tekee töitä sen eteen. Pääosa SKS:n Doriaan tallentamista aineistoista on digitoituja kulttuuriperintöaineistoja, joita ei voida muuttaa saavutettavuusvaatimukset täyttävään muotoon.

Tampereen ammattikorkeakoulu

Tampereen ammattikorkeakoulun TAMK Julkaisurekisterissä ja Diiva-kokoelmassa ei ole 23.9.2018 jälkeen julkaisua aineistoa. Näin ollen TAMKin aineistot eivät kuulu lain piiriin.

Tilastokeskus

Tilastokeskuksen Doria-palvelussa julkaisemista tiedostoista osa on julkaistu ennen 23.9.2018, eikä näihin tiedostoihin sovelleta lakia (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 17 § 2 momentti).

Myös tätä uudemmissa tiedostoissa on saavutettavuuspuutteita:

Suurin osa aineistosta on vanhojen painettujen julkaisujen reproduktioita. Niitä ei ole mahdollista tuottaa takautuvasti täysin saavutettaviksi. Esimerkiksi vanhojen julkaisujen värikontrastien muuttaminen takautuvasti ei ole mahdollista. Aineistot ovat tulkittavissa kulttuuriperintökokoelman ilmentymiksi, joihin ei sovelleta lakia silloin, kun niitä ei voida muuttaa saavutettavuusvaatimukset täyttävään muotoon (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 3 § 2 momentti 7-kohta).

Aineistojen saavutettavuutta on pyritty parantamaan hyödyntämällä pdf-tiedostoissa tekstin koneellista tunnistamista, mikä mahdollistaa jossakin määrin aineistojen koneluettavuuden. Parannamme lisäksi skannatuissa tiedostoissa jatkossa kielimäärityksiä sekä otsikoiden (title) käyttöä.

Julkaisujen saavutettavuuspuutteista voi antaa palautetta osoitteeseen saavutettavuus(at)tilastokeskus.fi. Jos haluat antaa palautetta puhelimitse, soita Tilastokeskuksen tietopalveluun, p. 029 551 2220.

Työtehoseura ry

Työtehoseura ry:n julkaisut vastaavat suurilta osin saavutettavuusvaatimuksia 23.9.2018 alkaen. Käyttäjät saattavat kuitenkin kohdata seuraavia puutteita:

Julkaisut, jotka on julkaistu ennen 23.9.2018, eivät ole lain piirissä eivätkä ole saavutettavia. Lisätietoja markkinointi@tts.fi

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, VATT

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen julkaisuiden saavutettavuus osoitteessa https://www.doria.fi/handle/10024/147850 on arvioitu ulkopuolisen asiantuntijaorganisaation toimesta. 23.9.2018 jälkeen julkaistut julkaisut eivät täytä kriittisiä saavutettavuusvaatimuksia. Julkaisuissa esiintyy mm. seuraavia puutteita:

Puutteet julkaisuiden saavutettavuudessa pyritään korjaamaan mahdollisimman pian. Jos aineisto ei mielestäsi täytä saavutettavuuskriteereitä tai haluat pyytää tietoa saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä viestinta(at)vatt.fi.

Väylävirasto

Väyläviraston julkaisut, jotka ovat ilmestyneet 23.9.2018 jälkeen, täyttävät pääosin kriittiset saavutettavuusvaatimukset 31.12.2020 mennessä. Tästä poikkeuksena ovat joidenkin julkaisujen liitetiedostot, joita ei ole voitu korjata saavutettaviksi. Lisätietoja arkisto(at)vayla.fi.

Åbo Akademi

Åbo Akademin julkaisuarkisto Doria sisältää seuraavaa ennen 23.9.2018 julkaistua aineistoa, joka ei ole laissa säädettyjen saavutettavuusvaatimusten piirissä:

Åbo Akademissa 23.9.2018 jälkeen julkaistujen opinnäytteiden saavutettavuudessa saattaa olla puutteita, kuten myös Åbo Akademin ja siihen sidoksissa olevien laitosten julkaisemien sarjojen, (juhla)kirjojen ym. saavutettavuudessa saattaa olla puutteita. Julkaisuissa on havaittu mm. seuraavia puutteita:

Tulemme jatkossa ohjeistamaan opinnäytteiden tekijöitä huomioimaan saavutettavuusohjeet.

Jos tarvitsemasi aineisto ei täytä saavutettavuuskriteereitä tai haluat saada tiedoston saavutettavassa muodossa, ole hyvä ja ota yhteyttä biblioteket(at)abo.fi.

Käyttöliittymän saavutettavuus

Käyttöliittymän arvioinnissa on löydetty seuraavia puutteita:

Havaittava

Lomakkeiden ja kuvien saavutettavuudessa on puutteita.

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet: Kaikissa kuvissa ei ole tekstivastineita. Syöttölomakkeella joistain kentistä puuttuu nimilaput (label). Syöttölomake on ainoastaan kirjautuneiden, aineistoa tallentavien käyttäjien nähtävissä.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

Otsikkotasoissa on puutteita.

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet: Otsikkotasot eivät kaikilla sivuilla etene loogisesti.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

Tekstin ja taustavärien kontrasti ei ole kaikilta osin riittävän suuri.

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet: Syöttölomakkeen virheilmoituksissa punaista väriä käytetään huomiokeinona. Syöttölomake on ainoastaan kirjautuneiden, aineistoa tallentavien käyttäjien nähtävissä.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

Hallittava

Toistuvia rakenteita ei pysty ohittamaan apuvälinettä käyttäessä.

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet: Sivuilla ei ole Hyppää sisältöön -linkkiä tai sitä korvaavaa loogista otsikointirakennetta.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

Sivujen otsikoissa on puutteita.

Kaikkien sivujen pääotsikko (title-elementti) ei ole informatiivinen.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

Julkaisuun liittyvien linkkien selitteet eivät ole kyllin selvät.

Sivustolla on paikoin linkkejä, jotka eivät ilman ympäröivää kontekstia ole täysin selkeitä ja kerro, minne linkki vie (esimerkiksi Katso lisää -linkkitekstit).

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

Ymmärrettävä

Kielimääritys puuttuu joiltain sivuilta.

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet: Suomen-, ruotsin- ja englanninkielisillä sivustoilla on joitain sivuja, joissa ei ole määritelty sivun kieltä.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

Sivun osien kieltä ei ole paikoin määritelty

Joillain sivuilla on pääosin englanninkielisiä osuuksia, kuten opinnäytteiden otsikoita, joiden kieltä ei ole määritelty.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

Saavutettavuuspuutteista ilmoittaminen

Jos huomasit sivustollamme saavutettavuuspuutteen, kerro se meille. Teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.

Julkaisujen saavutettavuuspuutteista ilmoittaminen

Voit ilmoittaa julkaisujen saavutettavuuspuutteista asianomaiseen organisatioon. Organisaatioiden sähköpostiosoitteet on lueteltu alla.

Halutessasi ottaa julkaisujen saavutettavuusasioissa yhteyttä sellaiseen Doria-arkiston organisaatioon, jonka osoitetta ei ole yllä olevassa listassa, voit lähettää viestin osoitteeseen doria-oa(at)helsinki.fi.

Käyttöliittymän saavutettavuuspuutteista ilmoittaminen

Voit ilmoittaa käyttöliittymään liittyvistä saavutettavuuspuutteista osoitteeseen kk-julkaisuarkistot(at)helsinki.fi.

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000