Selaus julkaisuajan mukaan kokoelmassa

  • Joukkoliikenteen laatukäytäväselvitys : Vaasa - Seinäjoki 

   Joensuu, Toni; Harvio, Susanna; Salmela, Annakreeta; Hyvönen, Anna-Sofia;
   Raportteja : 6/2012 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 12 / 2011)
   Tässä raportissa on koottu tietoa Vaasa–Seinäjoki-joukkoliikenteen laatukäytävän joukkoliikennetarjonnan nykytilasta, matkustuspotentiaalista sekä pysäkki-infrastruktuurista. Työssä on selvitetty joukkoliikennetarjonnan ...
  • Joukkoliikenteen laatukäytäväselvitys : Kurikka - Ilmajoki - Seinäjoki - Lapua 

   Joensuu, Toni; Harvio, Susanna; Salmela, Annakreeta; Hyvönen, Anna-Sofia;
   Raportteja : 5/2012 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 12 / 2011)
   Tässä raportissa on koottu tietoa Kurikka–Ilmajoki–Seinäjoki–Lapua-joukkoliikenteen laatukäytävän joukkoliikennetarjonnan nykytilasta, matkustuspotentiaalista sekä pysäkki-infrasta. Työssä on selvitetty joukkoliikennetarjonnan ...
  • Vihdin liikenneturvallisuussuunnitelma 

   Krankka, Maija; Tuomola, Katja
   Raportteja : 63/2012 (Uudenmaan ELY-keskus, 2012)
   Vihdin liikenneturvallisuussuunnitelma laadittiin Vihdin ja Nummi-Pusulan kuntien, Karkkilan kaupungin sekä Uudenmaan ELY-keskuksen yhteistyönä. Suunnitelmassa määriteltiin turvallista ja kestävää liikkumista koskevat ...
  • Kaakkois-Suomen ekotehokkuusindikaattorit 2010 

   Toikka, Mika (toim.)
   Raportteja : 31/2012 (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 2012)
   Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Kymenlaakson liitto ja Etelä-Karjalan liitto toteuttivat vuoden 2011 aikana ECOREG-hankkeessa valittujen ekotehokkuusindikaattorien viidennen vuosipäivityksen molemmille maakunnille. Tässä ...
  • Lapin alueellinen jätesuunnitelma 


   Raportteja : 42/2012 (Lapin ELY-keskus, 2012)
   Lapin alueellinen jätesuunnitelma on laadittu Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa. Suunnitteluprosessissa on sovellettu SOVA-lain eli viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista ...
  • Bodominjärven ja Matalajärven säännöstely : Säännöstelyn muutosmahdollisuudet 

   Kärkäs, Niina
   Raportteja : 45/2012 (Uudenmaan ELY-keskus, 2012)
   Espoon Bodominjärvi on toiminut raakavedenottolähteenä vuosina 1961–1998, minkä vuoksi järven vedenkorkeutta ja virtaamaa säännöstellään. Myös järveen laskeva puro Matalajärvestä on suoristettu ja ruopattu, ja Matalajärven ...
  • Maa- ja metsätalousalueiden monimuotoisuus ja kosteikot : Tarvasjoen valuma-alue 

   Vuorinen, Esko; Nyqvist, Petra; Anttila, Soile; Juuti, Heljä
   Raportteja : 29/2012 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 2012)
   Maatalouskosteikkojen ja luonnon monimuotoisuuskohteiden yleissuunnitelma Tarvasjoen valuma-alueelle tehtiin syksyllä 2011. Samanaikaisesti päivitettiin aiempi suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma. Rinnan tämän hankkeen ...
  • Maa- ja metsätalousalueiden monimuotoisuus ja kosteikot : Jaatilanjoki 

   Vuorinen, Esko; Nyqvist, Petra; Anttila, Soile; Juuti, Heljä
   Raportteja : 30/2012 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 2012)
   Maatalouskosteikkojen ja luonnon monimuotoisuuskohteiden yleissuunnitelma Jaatilanjoen valuma-alueelle tehtiin syksyllä 2011. Samanaikaisesti päivitettiin aiempi suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma. Rinnan tämän hankkeen ...
  • YTY-työt Lapissa vuonna 2011 

   Keskinarkaus, Matti
   Raportteja : 41/2012 (2012)
   YTY-töillä tarkoitetaan valtion palkkaperusteisella työllistämistuella toteutettuja ympäristönsuojelua ja -hoitoa edistäviä töitä, jotka perustuvat ympäristöministeriön asettaman työryhmän mietintöön (30.5.1993). Lapissa ...
  • VÄHÄBIO : Biohajoavan jätteen synnyn ehkäisy kaupan alalla ja ravitsemispalveluissa -hanke 

   Mauno, Ulla
   Raportteja : 37/2012 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 2012)
   Etelä- ja Länsi-Suomen alueellisen jätesuunnitelman (ELSU) valmistelun aikana todettiin tarve kauppojen ja ravitsemispalveluiden biohajoavien jätteiden synnyn ehkäisemiseen. Tätä tavoitetta edistämään ELSU-alueen ELY-keskukset ...
  • Vanajaveden rantojen kunnostustarveselvitys 

   Hulkko, Heini-Marja
   Raportteja : 39/2012 (Hämeen ELY-keskus, 2012)
   Vanajavedellä on runsaasti reheviä ja umpeen kasvavia lahtia ja matalia vesialueita, joiden tilaa vesistön säännöstely on piste- ja hajakuormituksen ohella heikentänyt. Vanajaveden rantojen kunnostustarpeen selvittäminen ...
  • Sammatin Enäjärven kunnostussuunnitelma 

   Hagman, Anne-Marie
   Raportteja : 27/2012 (Uudenmaan ELY-keskus, 2012)
   Lohjan kuntakohtainen järvikunnostusohjelma aloitettiin vuonna 2010 tekemällä Kirmusjärvelle kunnostussuunnitelma. Ohjelmaa jatkettiin vuonna 2011 Enäjärven kunnostuksen suunnittelulla. Uudenmaan ELY-keskuksen, Lohjan ja ...
  • Itä-Suomen kuljetuskohdeselvitys : Rautatiekuormausalueiden, vesitieterminaalien, jätekeskusten, kaivosten ja energialaitosten tieyhteydet 

   Mäkelä, Olli
   Raportteja : 25/2012 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 2012)
   Selvityksessä on käyty läpi Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon alueen rautatieasemat ja kuormausalueet, satamat, lastauslaiturit ja uiton pudotuspaikat, jätehuollon osalta jätekeskusten sijainti, jätehuoltoyritykset ...
  • Heinäkurpan (Gallinago media) ja viiriäisen (Coturnix coturnix) esiintyminen ja suojelu Pohjois- ja Etelä-Karjalan alueella 

   Kontkanen, Harri; Kontiokorpi, Jari
   Raportteja : 9/2012 (Pohjois-Karjalan ELY-keskus, 2012)
  • Loviisan Särkjärven perustila : Loviisan kuntakohtainen järvikunnostussuunnitelma 

   Hagman, Anne-Marie
   Raportteja : 26/2012 (Uudenmaan ELY-keskus, 2012)
   Loviisan kaupunki tuli mukaan Uudenmaan ympäristökeskuksen vetämään järvien kuntakohtaiseen kunnostusohjelmaan vuonna 2007. Ohjelmassa on tehty Valkon taajamassa sijaitsevalle Valkolammelle perustilan selvitys vuonna 2007, ...
  • Maatalousalueiden kosteikkojen, luonnon monimuotoisuuden ja suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma : Kauhava 

   Koivisto, Anna-Maria
   Raportteja : 18/2012 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 2012)
   Maaseudun perinteinen maisema ja luonto ovat muotoutuneet vuosisatojen aikana erilaisten maankäyttötapojen tuloksena. Perinteiset maankäyttömuodot, kuten laidunnus ja niitto, ovat luoneet näille alueille tunnusomaisen ...
  • Sivuraiteilta uralle! : Koulutuksen keskeyttämisen ehkäisemiseen suunnatut ESR-projektit Kaakkois-Suomessa ja malleja muualta Suomesta 

   Räihä, Teemu
   Raportteja : 21/2012 (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 2012)
   Tämä julkaisu on yhteenveto Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen valvonnassa käynnistyneistä, Euroopan sosiaalirahaston rahoittamista koulutuksen keskeyttämisen ehkäisyyn pyrkivistä projekteista ...
  • Kainuun ELY-keskuksen toimintakertomus vuodelta 2011 

   Puranen, Juha (toim.)
   Raportteja : 24/2012 (Kainuun ELY-keskus, 2012)
   Vuonna 2011 Kainuun ELY-keskuksen toiminta sujui jo varsin vakiintuneesti ja hyvässä sisäisessä ja ulkoisessa yhteistyöhengessä. Strategisia tulostavoitteita tarkentavat eri hallinnonaloilla asetetut toiminnalliset ...
  • Kymenlaakson joukkoliikenteen palvelutasosuunnitelma 2012-2015 

   Joensuu, Toni; Harvio, Susanna; Salmela, Annakreeta
   Raportteja : 15/2012 (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 2012)
   Joukkoliikenteen palvelutason määrittely perustuu joukkoliikennelakiin, joka velvoittaa toimivaltaiset viranomaiset määrittelemään toimivalta-alueensa joukkoliikenteelle palvelutason vuoden 2011 loppuun mennessä. Tässä ...
  • Ympäristön kunnostustyöt : Pohjois-Savon YTY -projektin toiminta vuonna 2011 

   Karinen, Pirjo
   Raportteja : 11/2012 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 2012)
   Pohjois-Savon YTY -projektin tavoitteena on vahvistaa pitkään työttömänä olleiden henkilöiden sekä syrjäytyneiden alle 25-vuotiaiden henkilöiden työkykyä ja jatkotyöllistymismahdollisuuksia kouluttamalla ja työllistämällä ...