Selaus syöttöajan mukaan kokoelmassa

  • Ympäristön tilan seurantaohjelma 2010 

   Horppila, Petri
   Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja : 1/2010 (Hämeen ELY-keskus, 04 / 2010)
   Ympäristön tilan seurannan tavoitteena on tuottaa tietoa ympäristön tilasta, sen muutoksista ja muutosten syistä. Seurannasta saatavia tietoja käytetään päätöksenteon sekä ympäristönsuojelutoimien kohdentamisen ja niiden ...
  • Teiskon maiseman- ja luonnonhoidon yleissuunnitelma 

   Kangasniemi, Päivi
   Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja : 7/2010 (Keski-Suomen ELY-keskus, 2010)
   Perinteisen karjatalouden muovaamat perinnebiotoopit, kuten kedot, niityt, hakamaat ja metsälaitumet, ovat monimuotoisimpia luontoympäristöjämme. Hoidon myötä arvokkaat maisemat säilyvät avoimina. Härkää sarvista on ...
  • Sodankylän liikenneturvallisuussuunnitelma ; Liikenneympäristö ja liikenneturvallisuustyön organisointi 


   Raportti (Lapin ELY-keskus, 2011)
   Sodankylän liikenneympäristöä koskeva liikenneturvallisuussuunnitelma on laadittu, jotta liikenneturvallisuusongelmat ja niihin ideoidut parantamistoimenpiteet ovat selvillä kunnan ja ELY-keskuksen toiminta- ja ...
  • Helsingin seudun pääväylien toimivuuden tehostaminen 

   Pesonen, Hannu; Laine, Tomi; Rahiala, Antti
   Erillisjulkaisut (Uudenmaan ELY-keskus, 30.08.2011)
   Tavoitteena on ollut selvittää Helsingin seudun pääväylien kapasiteetin riittävyys nykytilanteessa ja tulevaisuudessa, miten liikenteen ja kysynnän hallinnan keinoilla voidaan vaikuttaa kapasiteetin riittävyyteen ja mitkä ...
  • Selvitys Helsingin seudun pääväylien liikenteen toimivuudesta ja ruuhkautumisesta 

   Laine, Tomi; Niinikoski, Miikka; Salonen, Tuuli; Salomaa, Osmo; Rahiala, Antti
   Erillisjulkaisut (Uudenmaan ELY-keskus, 18.01.2012)
   Tämän selvityksen tavoitteena oli laatia käytettävissä olevaa mittaustietoa ja maastokäyntejä hyödyntäen asiantuntija-arviona kokonaisnäkemys Helsingin seudun pääväylien ruuhkautuvuudesta. Analyysiin haettiin LAM-tietokannasta ...
  • Viisarimäki-Rutalahden maiseman- ja luonnonhoidon yleissuunnitelma 

   Lahdenvesi-Korhonen, Leena
   Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja : 7/2011 (Keski-Suomen ELY-keskus, 2011)
   Tuntemamme maaseutumaisema koostuu maatalouden perinteisestä rakennuskannasta sekä perinteisten käytäntöjen, kuten laidunnuksen ja niiton, muovaamista luontotyypeistä. Vanhakantaisen karjatalouden synnyttämät perinnebiotoopit ...
  • Maiseman- ja luonnonhoidon yleissuunnitelma 

   Mustola, Kaisa
   Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja : 8/2011 (Keski-Suomen ELY-keskus, 2011)
   Perinteisen karjatalouden muovaamat perinnebiotoopit, kuten kedot, niityt, hakamaat ja metsälaitumet, ovat monimuotoisimpia luontoympäristöjämme. Nämä maaseudun arvokkaat kohteet sekä kauniit avoimet maisemat säilyvät vain ...
  • Maiseman- ja luonnonhoidon yleissuunnitelma : Luhangan maisematie 

   Raatikainen, Kaisa
   Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja : 4/2011 (Keski-Suomen ELY-keskus, 2011)
   Perinteisen karjatalouden muovaamat perinnebiotoopit, kuten kedot, niityt, hakamaat ja metsälaitumet, ovat monimuotoisimpia luontoympäristöjämme. Nämä maaseudun arvokkaat kohteet sekä kauniit avoimet maisemat säilyvät vain ...
  • Keski-Suomen maahanmuutto-poliittinen ohjelma 

   Iikkanen, Päivi
   Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja : 2/2010 (Keski-Suomen ELY-keskus, 2010)
   Keski-Suomen maahanmuuttopoliittista ohjelmaa on tehty Keski-Suomen työ- ja elinkeinokeskuksen (elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen), Keski-Suomen liiton, Jyväskylän työ- ja elinkeinotoimiston, Keski-Suomen kuntien, ...
  • Yksityistiearkkitehtuuri ja yksityisteiden tietoarkkitehtuuri : Tehtävät, vastuut ja tietojärjestelmät - nykytila ja kehittämismahdollisuudet 


   Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja : 5/2010 (Keski-Suomen ELY-keskus, 2010)
   Tässä selvitystyössä on tarkastelu yksityistieasioiden parissa toimivien organisaatioiden rooleja, niiden määrittelyä sekä puitteita yksityisteitä koskevien tietojen yhteiskäytön kehittämiselle. Työn tavoitteena oli ...
  • Monivaikutteisten kosteikkojen yleissuunnitelma : Forssan seutu 

   Niemelä, Timo
   Julkaisut 2010-2011 : Häme 2/2010 (Hämeen ELY-keskus, 2010)
   Monivaikutteisten kosteikkojen tiedetään parantavan sekä maatalouden vesiensuojelua että lisäävän maatalousympäristöjen luonnon monimuotoisuutta. Kosteikot luovat monimuotoisina ympäristöinä maatalousalueille myös maisemallista ...
  • Ympäristön tilan seurantaohjelma 2011 

   Horppila, Petri
   Julkaisut 2010-2011 : Häme 1/2011 (Hämeen ELY-keskus, 2011)
   Ympäristön tilan seurannan tavoitteena on tuottaa tietoa ympäristön tilasta, sen muutoksista ja muutosten syistä. Seurannasta saatavia tietoja käytetään päätöksenteon sekä ympäristönsuojelutoimien kohdentamisen ja niiden ...
  • Hahmajoen valuma-alueen suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma v. 2010 : Hollola 

   Meronen, Markku
   Julkaisut 2010-2011 : Häme 3/2011 (Hämeen ELY-keskus, 2011)
   Hahmajoen valuma-alueelle (Hollolan kunta) tehdyssä suojavyöhykkeiden yleissuunnitelmassa esitetään maatalouden vesiensuojelun kannalta tarkoituksenmukaiset alueet, joille suojavyöhykkeitä tulisi perustaa. Suunnittelualueen ...
  • Piuha : Pilaantuneiden teollisuusalueiden uudelleenkäyttöönottohanke 

   Tohmo, Teija; Takala, Jenni
   Julkaisut 2010-2011 : Häme 4/2011 (Hämeen ELY-keskus, 2011)
   Kaupunkien laajentuminen on lisännyt keskeisillä alueilla sijaitsevien pilaantuneiden teollisuusalueiden käyttöönottopaineita. Teollisuusalueiden uudelleenkäytön suunnittelu on usein toteutettu puutteellisin tiedoin, eikä ...
  • Äimäjärven ravinnetase ja hydrologia 

   Kontio, Heidi
   Julkaisut 2010-2011 : Häme 2/2011 (Hämeen ELY-keskus, 2011)
   Hämeenlinnassa Kalvolan kaupunginosassa sijaitseva Äimäjärvi on luonnostaan melko rehevä ja sen tila on ollut pitkään varsin huono. Äimäjärven rehevöitymisen syitä ovat voimakas hajakuormitus, yhdyskuntien aikaisempi ...
  • Från plåtpolis till livräddare : Behovsanalys för automatisk trafiksäkerhetskontroll 2011 – 2015 

   Klang, Jaakko; Reihe, Hanna; Nyberg, Johanna; Svenns, Terhi
   Närings-, trafi k- och miljöcentralens i Egentliga Finland publikationer : 8sv/2011 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 2011)
   I det här arbetet utformades en utvecklings- och investeringsplan för automatisk trafiksäkerhetsövervakning för åren 2011-2015 för landsvägsnätet i Egentliga Finland och Satakunta. Planen innehåller analys av den nuvarande ...
  • Työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimus 2009 : Yhteenveto bio- ja lääkealan työnantajahaastatteluista Asiantuntijaraadin SWOT-analyysi 2.3.2010 


   Varsinais-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja : 6/2010 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 2010)
   Varsinais-Suomen ELY-keskus teettää säännöllisesti maakunnan valikoiduille toimialoille työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimuksia (TKTT). Tähän raporttiin on koottu bio- ja terveysalan TKTT-prosessin kaikki osiot: toimialan ...
  • Varsinas-Suomen energiastrategia 2020 


   Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja : 12/2010 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 2010)
   Energiasektorin globaaleja haasteita ovat ilmastonmuutos, energian kysynnän kasvu, fossiilisten energialähteiden hintakehitys sekä energiaturvallisuus- ja huoltovarmuuskysymykset. Suomen ilmasto- ja energiapolitiikkaa ...
  • Lapin liikenneturvallisuussuunnitelma 


   Lapin elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja : 9/2011 (Lapin ELY-keskus, 2011)
   Lapin liikenneturvallisuussuunnitelma vuosille 2011 – 2014 tukee alueella tehtävää liikenneturvallisuustyötä. Suunnitelman eettinen perusta on ajatus, että kenenkään Lapin teillä liikkuvan ei tarvitse joutua vakavan ...
  • Osaa ja työllisty : Selvitys korkeasti koulutettujen tulevaisuuden aloista ja työllistymisestä 

   Lehtinen, Merja; Heinisuo, Juuso; Kesä, Mikko
   Pirkanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja : Pirkanmaa 1/2011 (Pirkanmaan, ELY-keskus, 03 / 2011)
   Innolink Research Oy on laatinut Pirkanmaan ELY-keskuksen toimeksiannosta selvityksen korkeasti koulutettujen tulevaisuuden aloista sekä työttömyydestä ja siihen liittyvistä tekijöistä. Korkeasti koulutettujen ryhmä muodostuu ...