Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa

  • 8/2010 Kantatien 51 Kirkkonummi-Kivenlahti vaikutusselvitys 

   Helaakoski, Reijo; Seila, Mikko; Ruonakoski, Annamari
   Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja 8/2010 : Uusimaa 8/2010 (Uudenmaan ELY-keskus, 2010)
   Tässä työssä on arvioitu moottoritieksi rakenteilla olevan kantatie 51 Kirkkonummi-Kivenlahti-tieosuuden vaikutuksia liikenteeseen sekä alueen kehitykseen. Työssä käytetyt aineistot koostuvat yleisesti saatavilla olevista ...
  • AKVAS 2010 - Etelä-Savon ammatillisesta koulutuksesta vuonna 2008 valmistuneiden seurantaselvitys 

   Horttanainen, Vesa; Toijonen, Merja; Denisova, Tatiana
   Julkaisut 2010-2011 : Etelä-Savo 6/2010 (Etelä-Savon ELY-keskus, 03.09.2010)
   AKVAS 2010 on viidennen kerran toteutettu tutkimus, jossa tutkitaan aiempien vuosien tapaan Etelä-Savon maakunnan koulutuslaitoksista valmistuneiden opiskekliljoiden tilannetta kaksi vuotta koulutuksen päättymisen jälkeen. ...
  • Ammatti- ja vapaa-ajankalastus Kyrönjoella vuonna 2009 

   Tolonen, Mika; Keskinen, Tapio
   Julkaisut 2010-2011 : Etelä-Pohjanmaa 4/2011 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 2011)
   Kyrönjoen yläosan vesistötöiden vaikutusta joen ja suiston kalatalouteen selvitettiin vuoden 2009 vapaa-ajan- ja ammattikalastustiedusteluilla. Vapaa-ajankalastusta tiedusteltiin erikseen joki- ja suistoalueella satunnaisilta ...
  • Cleantech-toimialan ennakointiselvitys 2009-2010 : Loppuraportti 

   Aaltonen, Jari
   Julkaisut 2010-2011 : Uusimaa 5/2011 (Uudenmaan ELY-keskus, 2011)
   Cleantech-toimialan ennakointiselvitys toteutettiin Uudenmaan ELY- keskuksen toimeksiannosta vuosina 2009-2010. Selvitys rahoitettiin Uudenmaan ELY- keskuksen osaamisen ennakoinnilla kasvua projektista. Selvityksen ...
  • Current status of the waste-to-energy chain in the County of North Savo, Finland 

   Malo, Laura; Koponen, Lea; Jääskeläinen, Ari
   Julkaisut 2010-2011 : Pohjois-Savo 21/2011 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 01 / 2012)
   The aim of this report is to describe the current status of the waste-to-energy chain in the province of Northern Savonia in Finland. This work is part of the Baltic Sea Region Programme project Remowe-Regional Mobilizing ...
  • E18 Koskenkylä–Vaalimaa-moottoritien vaikutukset elinkeino- ja yritystoimintaan sekä maankäyttöön : Ennen-vaiheen vaikutusselvitys 

   Helaakoski, Reijo; Seila, Mikko; Ruonakoski, Annamari
   Julkaisut 2010-2011 : Kaakkois-Suomi 3/2011 (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 06 / 2011)
   Tässä työssä arvioitiin Koskenkylä–Vaalimaa-moottoritien vaikutuksia ja sidosryhmien odotuksia ennen kaikkea elinkeino- ja yritystoimintaan, maankäyttöön sekä tarkastelualueen kuntien kehitykseen. Pääpaino oli pysyvien ja ...
  • Enonkosken Karvilan ja Muholan maiseman- ja luonnonhoidon yleissuunnitelma 

   Ryhänen, Saara
   Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja : 3/2011 (Etelä-Savon ELY-keskus, 03 / 2011)
   Maatalousympäristöt ovat monimuotoisia ja luonnoltaan arvokkaita. Maiseman- ja luonnonhoidon yleissuunnitelma eli MALU-suunnitelma pyrkii edistämään maaseudun maisemanhoitoa ja maatalousympäristön luonnon monimuotoisuutta ...
  • Espoon Bodominjärven kunnostussuunnitelma 

   Hagman, Anne-Marie
   Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja 26/2010 : 26/2010 (Uudenmaan ELY-keskus, 03 / 2011)
   Espoon kuntakohtainen järvikunnostusohjelma aloitettiin 21 järven perustilan selvityksellä vuonna 2008. Vuonna 2009 jatkettiin kuntakohtaista järvikunnostusohjelmaa arvioimalla samojen 21 järven kunnostustarvetta. Espoon ...
  • Etelä-Karjalan joukkoliikenteen palvelutasosuunnitelma 2011-2015 

   Joensuu, Toni; Harvio, Susanna
   Julkaisut 2010-2011 : Kaakkois-Suomi 2/2011 (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 05 / 2011)
   Joukkoliikenteen palvelutason määrittely perustuu joukkoliikennelakiin, joka velvoittaa toimivaltaiset viranomaiset määrittelemään toimivalta-alueensa joukkoliikenteelle palvelutason vuoden 2011 loppuun mennessä. Tässä ...
  • Etelä-Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma 

   Hämäläinen, Juha; Nurmilaukas, Aki; Huhta, Marjaana
   Julkaisut 2010-2011 : Kaakkois-Suomi 5/2011 (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 10 / 2011)
   Tässä työssä palvelukohteiden opastussuunnitelma tehtiin yhteistyössä Etelä-Karjalan keskeisten sidosryhmien (Etelä-Karjalan liitto, GoSaimaa, Imatran kaupunki, Lappeenrannan kaupunki, Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja keskitetty ...
  • Etelä-Savon aluetalouskatsaus 2010 

   Haverinen, Marja; Pylkkönen, Anne; Horttanainen, Vesa; Aro, Marja; Toijonen, Merja; Jordan, Jukka-Pekka; Aholainen, Markku
   Julkaisut 2010-2011 : Etelä-Savo 5/2010 (Etelä-Savon ELY-keskus, 06 / 2010)
   Etelä-Savon aluetalouskatsaus 2010 on laadittu ELY-keskuksen ESR-rahoitteisessa ennakointiprojektissa. Katsaus laaditaan vuosittain ja se toimii osaltaan maakunnan kehityksen seurannan ja tulevaisuuden arvioinnin dokumenttina. ...
  • Etelä-Savon aluetalouskatsaus 2011 

   Tarvainen, Hanna; Pylkkönen, Anne; Aro, Marja; Toijonen, Merja; Aholainen, Markku
   Julkaisut 2010-2011 : Etelä-Savo 4/2011 (Etelä-Savon ELY-keskus, 09 / 2011)
   Etelä-Savon aluetalouskatsaus esittelee maakunnan tilaa ja viimeaikaista kehitystä. Katsaus on yksi työkaluista maakunnan kehityksen seurannassa ja tulevaisuuden ennakoinnissa. Vuosittain laadittavan katsauksen teossa on ...
  • Etelä-Savon materiaalitase 

   Loponen, Kaisa; Mäenpää, Ilmo
   Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja : 1/2011 (Etelä-Savon ELY-keskus, 21.01.2011)
   Raportissa on arvioitu Etelä-Savon talouden materiaalivirrat. Arviointimenetelmän pohjana on Etelä-Savon aluetalouden tuotantorakenteen ja tuotevirtojen rahamääräinen arviointi panos-tuotosmenetelmällä. Etelä-Savon omasta ...
  • Etelä-Savon pintavesien hoidon toimenpideohjelma 2010-2015 

   Kotanen, Juho; Manninen, Pertti
   Julkaisut 2010-2011 : Etelä-Savo 2/2010 (Etelä-Savon ELY-keskus, 12 / 2009)
   Etelä-Savon pintavesien hoidon toimenpideohjelmassa on tarkasteltu muun muassa vesien nykytilaa, vesistöjä muuttavia ja kuormittavia tekijöitä, vesien tilatavoitteita sekä tällä hetkellä käytössä olevia vesiensuojelukeinoja. ...
  • Etelä-Savon pohjavesien hoidon toimenpideohjelma 2010-2015 

   Petäjä-Ronkainen, Anne; Haajanen, Kirsi; Panula-Ontto-Suuronen, Anni
   Julkaisut 2010-2011 : Etelä-Savo 3/2010 (Etelä-Savon ELY-keskus, 12 / 2009)
   Etelä-Savon pohjavesienhoidon toimenpideohjelmassa esitetyillä toimenpiteillä pyritään EU:n asettamaan tavoitteeseen pohjavesien hyvästä tilasta vuoteen 2015 mennessä. Tämän toimenpideohjelman tavoitteena on esittää ne ...
  • Etelä-Savon välityömarkkinat 2008-2010 

   Sokka, Irja; Mensonen, Maritta; Tullinen, Merja; Liikanen, Annukka; Ropponen, Jari; Keisala, Timo; Rytkönen, Sirkka; Pihlavuori, Päivi; Huttunen, Sanna; Leskinen, Virpi; Kaijansinkko, Tarja; Mäkitalo-Tulokas, Sari; Toivanen, Tiina; Viinamäki, Olli-Pekka
   Julkaisut 2010-2011 : Etelä-Savo 10/2010 (Etelä-Savon ELY-keskus, 2010)
   Välityömarkkina -hankkeiden päätavoitteena oli kehittää kolmannen sektorin toimintaa sekä niiden muodostamia välityömarkkinoita eri seutukunnilla. Keskeisinä sisällöllisenä tavoitteena oli kehittää vaikuttavampia ...
  • Etelä-Suomen läänin yleiset kirjastot vuonna 2009 

   Seppänen, Antti; Kontiainen, Kristiina; Kursu, Marjaterttu; Valtanen, Raija
   Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja 16/2010 : 16/2010 (Uudenmaan ELY-keskus, 09 / 2010)
   Etelä-Suomen läänin viimeisenä toimintavuonna alueen kuntien ylläpitämien yleisten kirjastojen toimintaa ja taloutta vuodelta 2009 käsittelevässä tilastojulkaisussa ovat mukana kaikki läänin 71 kirjastolaitosta. Julkaisun ...
  • Forssan seudun joukkoliikenteen palvelutaso : Uudenmaan ELYn joukkoliikenteen palvelutasomäärittely PATA2 

   Lehto, Aino; Wallin, Johanna; Leppänen, Paula; Lintusaari, Maiju; Airaksinen, Simo; Rantala, Annika
   Julkaisut 2010-2011 : 21/2011 (Uudenmaan ELY-keskus, 12 / 2011)
   Forssan seudun joukkoliikenteen palvelutaso – selvitys on jatkoa Uudenmaan ELY-keskuksen esiselvitykselle joukkoliikenteen palvelutason määrittämisestä Uudenmaan ELYn alueella, 29/2010. Esiselvityksen mukaisesti Uudenmaan ...
  • Från plåtpolis till livräddare : Behovsanalys för automatisk trafiksäkerhetskontroll 2011 – 2015 

   Klang, Jaakko; Reihe, Hanna; Nyberg, Johanna; Svenns, Terhi
   Närings-, trafi k- och miljöcentralens i Egentliga Finland publikationer : 8sv/2011 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 2011)
   I det här arbetet utformades en utvecklings- och investeringsplan för automatisk trafiksäkerhetsövervakning för åren 2011-2015 för landsvägsnätet i Egentliga Finland och Satakunta. Planen innehåller analys av den nuvarande ...
  • Hahmajoen valuma-alueen suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma v. 2010 : Hollola 

   Meronen, Markku
   Julkaisut 2010-2011 : Häme 3/2011 (Hämeen ELY-keskus, 2011)
   Hahmajoen valuma-alueelle (Hollolan kunta) tehdyssä suojavyöhykkeiden yleissuunnitelmassa esitetään maatalouden vesiensuojelun kannalta tarkoituksenmukaiset alueet, joille suojavyöhykkeitä tulisi perustaa. Suunnittelualueen ...