Julkaisut 2010-2011

 

Uusimmat viitteet

 • Ympäristön tilan seurantaohjelma 2010 

  Horppila, Petri
  Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja : 1/2010 (Hämeen ELY-keskus, 04 / 2010)
  Ympäristön tilan seurannan tavoitteena on tuottaa tietoa ympäristön tilasta, sen muutoksista ja muutosten syistä. Seurannasta saatavia tietoja käytetään päätöksenteon sekä ympäristönsuojelutoimien kohdentamisen ja niiden ...
 • Teiskon maiseman- ja luonnonhoidon yleissuunnitelma 

  Kangasniemi, Päivi
  Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja : 7/2010 (Keski-Suomen ELY-keskus, 2010)
  Perinteisen karjatalouden muovaamat perinnebiotoopit, kuten kedot, niityt, hakamaat ja metsälaitumet, ovat monimuotoisimpia luontoympäristöjämme. Hoidon myötä arvokkaat maisemat säilyvät avoimina. Härkää sarvista on ...
 • Sodankylän liikenneturvallisuussuunnitelma ; Liikenneympäristö ja liikenneturvallisuustyön organisointi 


  Raportti (Lapin ELY-keskus, 2011)
  Sodankylän liikenneympäristöä koskeva liikenneturvallisuussuunnitelma on laadittu, jotta liikenneturvallisuusongelmat ja niihin ideoidut parantamistoimenpiteet ovat selvillä kunnan ja ELY-keskuksen toiminta- ja ...
 • Helsingin seudun pääväylien toimivuuden tehostaminen 

  Pesonen, Hannu; Laine, Tomi; Rahiala, Antti
  Erillisjulkaisut (Uudenmaan ELY-keskus, 30.08.2011)
  Tavoitteena on ollut selvittää Helsingin seudun pääväylien kapasiteetin riittävyys nykytilanteessa ja tulevaisuudessa, miten liikenteen ja kysynnän hallinnan keinoilla voidaan vaikuttaa kapasiteetin riittävyyteen ja mitkä ...
 • Selvitys Helsingin seudun pääväylien liikenteen toimivuudesta ja ruuhkautumisesta 

  Laine, Tomi; Niinikoski, Miikka; Salonen, Tuuli; Salomaa, Osmo; Rahiala, Antti
  Erillisjulkaisut (Uudenmaan ELY-keskus, 18.01.2012)
  Tämän selvityksen tavoitteena oli laatia käytettävissä olevaa mittaustietoa ja maastokäyntejä hyödyntäen asiantuntija-arviona kokonaisnäkemys Helsingin seudun pääväylien ruuhkautuvuudesta. Analyysiin haettiin LAM-tietokannasta ...
 • Viisarimäki-Rutalahden maiseman- ja luonnonhoidon yleissuunnitelma 

  Lahdenvesi-Korhonen, Leena
  Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja : 7/2011 (Keski-Suomen ELY-keskus, 2011)
  Tuntemamme maaseutumaisema koostuu maatalouden perinteisestä rakennuskannasta sekä perinteisten käytäntöjen, kuten laidunnuksen ja niiton, muovaamista luontotyypeistä. Vanhakantaisen karjatalouden synnyttämät perinnebiotoopit ...
 • Maiseman- ja luonnonhoidon yleissuunnitelma 

  Mustola, Kaisa
  Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja : 8/2011 (Keski-Suomen ELY-keskus, 2011)
  Perinteisen karjatalouden muovaamat perinnebiotoopit, kuten kedot, niityt, hakamaat ja metsälaitumet, ovat monimuotoisimpia luontoympäristöjämme. Nämä maaseudun arvokkaat kohteet sekä kauniit avoimet maisemat säilyvät vain ...
 • Maiseman- ja luonnonhoidon yleissuunnitelma : Luhangan maisematie 

  Raatikainen, Kaisa
  Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja : 4/2011 (Keski-Suomen ELY-keskus, 2011)
  Perinteisen karjatalouden muovaamat perinnebiotoopit, kuten kedot, niityt, hakamaat ja metsälaitumet, ovat monimuotoisimpia luontoympäristöjämme. Nämä maaseudun arvokkaat kohteet sekä kauniit avoimet maisemat säilyvät vain ...
 • Keski-Suomen maahanmuutto-poliittinen ohjelma 

  Iikkanen, Päivi
  Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja : 2/2010 (Keski-Suomen ELY-keskus, 2010)
  Keski-Suomen maahanmuuttopoliittista ohjelmaa on tehty Keski-Suomen työ- ja elinkeinokeskuksen (elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen), Keski-Suomen liiton, Jyväskylän työ- ja elinkeinotoimiston, Keski-Suomen kuntien, ...
 • Yksityistiearkkitehtuuri ja yksityisteiden tietoarkkitehtuuri : Tehtävät, vastuut ja tietojärjestelmät - nykytila ja kehittämismahdollisuudet 


  Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja : 5/2010 (Keski-Suomen ELY-keskus, 2010)
  Tässä selvitystyössä on tarkastelu yksityistieasioiden parissa toimivien organisaatioiden rooleja, niiden määrittelyä sekä puitteita yksityisteitä koskevien tietojen yhteiskäytön kehittämiselle. Työn tavoitteena oli ...
 • Monivaikutteisten kosteikkojen yleissuunnitelma : Forssan seutu 

  Niemelä, Timo
  Julkaisut 2010-2011 : Häme 2/2010 (Hämeen ELY-keskus, 2010)
  Monivaikutteisten kosteikkojen tiedetään parantavan sekä maatalouden vesiensuojelua että lisäävän maatalousympäristöjen luonnon monimuotoisuutta. Kosteikot luovat monimuotoisina ympäristöinä maatalousalueille myös maisemallista ...
 • Ympäristön tilan seurantaohjelma 2011 

  Horppila, Petri
  Julkaisut 2010-2011 : Häme 1/2011 (Hämeen ELY-keskus, 2011)
  Ympäristön tilan seurannan tavoitteena on tuottaa tietoa ympäristön tilasta, sen muutoksista ja muutosten syistä. Seurannasta saatavia tietoja käytetään päätöksenteon sekä ympäristönsuojelutoimien kohdentamisen ja niiden ...
 • Hahmajoen valuma-alueen suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma v. 2010 : Hollola 

  Meronen, Markku
  Julkaisut 2010-2011 : Häme 3/2011 (Hämeen ELY-keskus, 2011)
  Hahmajoen valuma-alueelle (Hollolan kunta) tehdyssä suojavyöhykkeiden yleissuunnitelmassa esitetään maatalouden vesiensuojelun kannalta tarkoituksenmukaiset alueet, joille suojavyöhykkeitä tulisi perustaa. Suunnittelualueen ...
 • Piuha : Pilaantuneiden teollisuusalueiden uudelleenkäyttöönottohanke 

  Tohmo, Teija; Takala, Jenni
  Julkaisut 2010-2011 : Häme 4/2011 (Hämeen ELY-keskus, 2011)
  Kaupunkien laajentuminen on lisännyt keskeisillä alueilla sijaitsevien pilaantuneiden teollisuusalueiden käyttöönottopaineita. Teollisuusalueiden uudelleenkäytön suunnittelu on usein toteutettu puutteellisin tiedoin, eikä ...
 • Äimäjärven ravinnetase ja hydrologia 

  Kontio, Heidi
  Julkaisut 2010-2011 : Häme 2/2011 (Hämeen ELY-keskus, 2011)
  Hämeenlinnassa Kalvolan kaupunginosassa sijaitseva Äimäjärvi on luonnostaan melko rehevä ja sen tila on ollut pitkään varsin huono. Äimäjärven rehevöitymisen syitä ovat voimakas hajakuormitus, yhdyskuntien aikaisempi ...
 • Från plåtpolis till livräddare : Behovsanalys för automatisk trafiksäkerhetskontroll 2011 – 2015 

  Klang, Jaakko; Reihe, Hanna; Nyberg, Johanna; Svenns, Terhi
  Närings-, trafi k- och miljöcentralens i Egentliga Finland publikationer : 8sv/2011 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 2011)
  I det här arbetet utformades en utvecklings- och investeringsplan för automatisk trafiksäkerhetsövervakning för åren 2011-2015 för landsvägsnätet i Egentliga Finland och Satakunta. Planen innehåller analys av den nuvarande ...
 • Työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimus 2009 : Yhteenveto bio- ja lääkealan työnantajahaastatteluista Asiantuntijaraadin SWOT-analyysi 2.3.2010 


  Varsinais-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja : 6/2010 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 2010)
  Varsinais-Suomen ELY-keskus teettää säännöllisesti maakunnan valikoiduille toimialoille työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimuksia (TKTT). Tähän raporttiin on koottu bio- ja terveysalan TKTT-prosessin kaikki osiot: toimialan ...
 • Varsinas-Suomen energiastrategia 2020 


  Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja : 12/2010 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 2010)
  Energiasektorin globaaleja haasteita ovat ilmastonmuutos, energian kysynnän kasvu, fossiilisten energialähteiden hintakehitys sekä energiaturvallisuus- ja huoltovarmuuskysymykset. Suomen ilmasto- ja energiapolitiikkaa ...
 • Lapin liikenneturvallisuussuunnitelma 


  Lapin elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja : 9/2011 (Lapin ELY-keskus, 2011)
  Lapin liikenneturvallisuussuunnitelma vuosille 2011 – 2014 tukee alueella tehtävää liikenneturvallisuustyötä. Suunnitelman eettinen perusta on ajatus, että kenenkään Lapin teillä liikkuvan ei tarvitse joutua vakavan ...
 • Osaa ja työllisty : Selvitys korkeasti koulutettujen tulevaisuuden aloista ja työllistymisestä 

  Lehtinen, Merja; Heinisuo, Juuso; Kesä, Mikko
  Pirkanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja : Pirkanmaa 1/2011 (Pirkanmaan, ELY-keskus, 03 / 2011)
  Innolink Research Oy on laatinut Pirkanmaan ELY-keskuksen toimeksiannosta selvityksen korkeasti koulutettujen tulevaisuuden aloista sekä työttömyydestä ja siihen liittyvistä tekijöistä. Korkeasti koulutettujen ryhmä muodostuu ...

Näytä lisää