Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa "belastning av vattendrag"

  • Jatkuvatoimiset vedenlaatumittarit vesistökuormituksen arvioinnissa 

   Vartiainen, Elisa; Yli-Renko, Maria; Laamanen, Leena; Elo, Riikka; Koskinen, Joni
   Raportteja : 31/2014 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 05 / 2014)
   Tässä raportissa tarkastellaan Aurajoen, Eurajoen ja Loimijoen valuma-alueiden kiintoaine-, nitraattityppi- ja kokonaisfosforikuormitusta sekä vertaillaan automaattiseen vedenlaadun seurantaan perustuvaa menetelmää ...
  • Lehmijärven valuma-alueen happamuus sekä alumiini- ja rikkipitoisuus 

   Silver, Timo; Tikander, Sanna
   Raportteja : 33/2014 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 05 / 2014)
   Lehmijärvi on 63 ha laajuinen kirkasvetinen ja vähähumuksinen latvajärvi Salossa. Lehmijärven suojeluyhdistys pyysi Varsinais-Suomen ELY-keskukselta ja Suomen metsäkeskukselta apua järvivedessä havaittujen korkeiden ...