Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Ekholm, Anne"

  • Kehä III (kantatie 50) välillä kantatie 51–Mankki : Aluevaraussuunnitelma 

   Soisalo, Antti; Ekholm, Anne; Lehto, Kari; Korjus, Jarmo; Mikkonen, Matti
   Raportteja : 96/2016 (Uudenmaan ELY-keskus, 12 / 2016)
   Kantatie 50 (Kehä III) on pääkaupunkiseudun kehätie, joka yhdistää kaikki Helsingistä lähtevät säteittäiset pääväylät. Tie on tärkeä runkoyhteys, jonka suuret liikennemäärät aiheuttavat ongelmia liikenteen sujuvuudella ja ...
  • Maantien 140 aluevaraussuunnitelma välillä Koivukylänväylä – maantie 1452 : Aluevaraussuunnitelma 

   Soisalo, Antti; Ekholm, Anne; Lehto, Kari; Soosalu, Laura; Rahikainen, Laura; Mattila, Taina
   Raportteja : 24/2018 (Uudenmaan ELY-keskus, 05 / 2018)
   Maantie 140 eli Vanha Lahdentie on keskeinen alemman tieverkon pohjois-eteläsuuntainen yhteys Vantaan ja Järvenpään välillä. Tie on tärkeä työmatkaliikenteen yhteys, jonka nykytilanteen mukaiset liikennemäärät aiheuttavat ...
  • Tampereen 2-kehä (mt 309) välillä Rusko–Lentola, Kangasala : Aluevaraussuunnitelma 

   Soisalo, Antti; Ekholm, Anne; Lehto, Kari; Soosalu, Laura; Lindroos, Nina
   Raportteja : 17/2020 (Pirkanmaan ELY-keskus, 2020)
   Tampereen 2-kehä on seudullinen maantieyhteys Tampereen kaupunkiseudulla, joka kokonaisuudessaan valmistuttua tulee sijoittumaan välille Pirkkala (lentoasema)–Sääksjärvi (valtatie 3)–Vuores–Hervanta–Rusko–Lentola. ...
  • Valtatien 2 Torronsuon kohdan alikulku- /ylikulkujärjestelyt, Tammela : Toimenpideselvitys 

   Ekholm, Anne; Heininen, Antti; Huotari, Elisa; Puolimatka, Hanna; Verkamo, Harri; Rasilainen, Juha-Pekka; Lehto, Kari; Määttä, Riikka
   Raportteja : 52/2022 (Uudenmaan ELY-keskus, 08 / 2022)
   Työssä laadittavan suunnitelman lähtökohtana on ollut selvittää niin ihmisille kuin eläimillekin turvallinen val-tatien 2 ylitys / alitus Niinimäentien ja Härkätien välisellä alueella. Yhteystarve sekä eritasossa tapahtuva ...
  • Valtatien 24 kehittäminen välillä Kalliola - Vääksy 

   Puolimatka, Hanna; Verkamo, Harri; Mikkonen, Matti; Lehto, Kari; Ekholm, Anne; Lindroos, Nina; Saari, Ulla; Heininen, Antti
   Raportteja : 63/2022 (Uudenmaan ELY-keskus, 09 / 2022)
   Valtatie 24 on Lahdesta Hollolan, Asikkalan, Padasjoen ja Kuhmoisten kautta Jämsään kulkeva valtatie, joka on nykyisellään suorin yhteys Lahdesta Jämsään ja Päijät-Hämeestä läntiseen Keski-Suomeen. Tien pituus on noin 114 ...
  • Valtatien 4 parantaminen välillä Äänekoski–Pihtipudas : Toimenpide- ja aluevaraussuunnitelma 

   Soisalo, Antti; Ekholm, Anne; Soosalu, Laura; Lehto, Kari; Lindroos, Nina
   Raportteja : 1/2021 (Keski-Suomen ELY-keskus, 2021)
   Valtatie 4 Helsingistä Lahden, Jyväskylän, Oulun ja Rovaniemen kautta Utsjoelle on yksi Suomen tärkeimmistä pääväylistä ja tärkein etelä-pohjoissuuntainen tieyhteys. Tieyhteys kuuluu Eurooppa-teiden verkkoon (E75) ja on ...