Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa VATT-keskustelualoitteita (1990-2008)

  • Aikuiskoulutus Suomessa ja muualla Euroopassa 

   Rahikainen, Marjatta
   VATT-keskustelualoitteita : 192 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1999)
   Tässä selvityksessä kartoitetaan tutkimuskirjallisuuden ja indikaattoreiden pohjalta aikuiskoulutuksen kehitystä 1990-luvulla. Aikuiskoulutuksen tavoitteita tarkastellaan pääasiassa OECD:n näkemyksiin perustuen. ...
  • Alioikeuksien tehokkuuserot Suomessa vuonna 1991 

   Niemi, Mervi; Luoma, Kalevi; Sarho, Risto; Östring, Timo
   VATT-keskustelualoitteita : 72 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1994)
  • Alueellinen muuttoliike ja väestön ikääntyminen 

   Parkkinen, Pekka
   VATT-keskustelualoitteita : 40 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1992)
  • Alueellinen työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys 1990-luvulla 

   Tuomala, Juha; Montén, Seppo
   VATT-keskustelualoitteita : 292 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 31.01.2003)
   Lama tasasi alueellisia työttömyyseroja moninkertaistamalla työttömien määrän muutamalla matalan työttömyyden alueella, kun taas suhteellinen kasvu jo valmiiksi korkean työttömyyden alueilla jäi vähäisemmäksi. Kun aktiivisiin ...
  • Alueellisista tuloeroista Suomessa. Osa I: Per capita -tuloja koskevia suuralue- ja läänitason tuloksia vuosilta 1971-1995 

   Laakso, Seppo; Loikkanen, Heikki A.; Sullström, Risto
   VATT-keskustelualoitteita : 152 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1997)
  • Aluejärjestelmän kehityksen suuntaviivat integroituvassa Euroopassa 

   Böckerman, Petri
   VATT-keskustelualoitteita : 49 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1993)
  • Ammatillisen aikuiskoulutuksen kvasimarkkinat 

   Kurri, Samu; Martikainen, Mikko; Pohjonen, Petri
   VATT-keskustelualoitteita : 174 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1998)
   Tässä tutkimuksessa on pyritty arvioimaan tilaaja-tuottaja -mallin soveltamista ammatilliseen aikuiskoulutukseen. Pääpaino on aiempien tutkimus-ten tarkastelussa, mutta kokemuksia täydennetään Uudenmaan alueella suoritettujen ...
  • Ammattiteattereiden tehokkuus ja tuottavuuden kehitys 1987 - 1995 

   Kokkinen, Arto
   VATT-keskustelualoitteita : 135 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1997)
   Tutkimuksessa tarkastellaan 36 ammattiteatterin tehokkuutta kolmen vuoden jaksoissa 1987-89, 1990-92 ja 1993-95 ja ammattiteattereiden tuottavuuden kehitystä vuosina 1987- 1995. Tehokkuusvertailussa käytetään Data Envelopment ...
  • Ammattiyhdistyksen teorian nykytila ja palkkayhtälön estimointi Suomessa 

   Alajääskö, Pekka
   VATT-keskustelualoitteita : 12 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1991)
  • Arvioita ilmasto- ja energiastrategian kansantaloudellisista vaikutuksista 

   Honkatukia, Juha; Kemppi, Heikki; Kerkelä, Leena
   VATT-keskustelualoitteita : 373 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 30.11.2005)
   EU:n vuoden 2005 alussa alkanut päästökauppa ja joustomekanismeja koskeva linkkidirektiivi ovat tuoneet uudenlaisia taloudellisia ohjauskeinoja ilmastopolitiikan toteuttamiseen. Tässä tutkimuksessa arvioidaan joustomekanismien ...
  • Arvonlisäverotus EU:n jäsenmaissa - voiko vientiä verottaa? 

   Rauhanen, Timo
   VATT-keskustelualoitteita : 254 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 23.05.2001)
   Arvonlisäverotus on osoittautunut ongelmalliseksi liittovaltiotyyppisissä yhteisöissä, kuten Euroopan unionissa. Sisämarkkinoiden rajakontrollien poistuessa vuonna 1993 EU siirtyi uuteen, väliaikaiseksi kaavailtuun ...
  • Asumisen tuet vuosina 1990-1999 

   Viitamäki, Heikki
   VATT-keskustelualoitteita : 196 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1999)
   Asumiseen suunnatun julkisen tuen määrä on noin 17 miljardia markkaa vuonna 1999. Suurin osa tuesta kohdistuu kotitalouksille asumis-, vero- ja rahoitustukina. Asuntojen rahoitustuen osuus on arviolta 15 prosenttia. Kuluvan ...
  • Asumisen tuet. 

   Työryhmäraportti
   VATT-keskustelualoitteita : 118 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1996)
   Selvityksessä tarkastellaan asumiseen suunnatun julkisen tuen määrää ja kohdentumista. Asumisen kokonaistuki on noin 17 miljardia markkaa vuonna 1996. Suurin osa tästä kohdistuu kotitalouksille asumis-, vero- ja rahoitustukina. ...
  • Asumiskustannukset suurissa aluekeskuksissa 

   Lyytikäinen, Teemu; Lönnqvist, Henrik
   VATT-keskustelualoitteita : 361 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 22.02.2005)
   Tutkimuksessa tarkastellaan kotitalouksien nettoasumiskustannusten tulo-osuutta, asumiskustannusten jälkeisiä käytettävissä olevia tuloja sekä asumisväljyyttä neljään luokkaan jaetuissa suurissa aluekeskuksissa ja muissa ...
  • Asunto- ja muun talonrakentamisen tarve vuoteen 2005. 

   Työryhmäraportti
   VATT-keskustelualoitteita : 114 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1996)
   Esitettävät arviot asunto- ja muun talonrakentamisen tarpeesta vuoteen 2005 perustuvat oletukseen keskimäärin 3,5 prosentin vuotuisesta talouskasvusta. Perusvaihtoehdossa saadaan 30 000 asunnon vuosittainen tuotantotarve. ...
  • Asuntomarkkinat ja asumisen taloudellinen ohjaus 

   Laakso, Seppo; Loikkanen, Heikki A.
   VATT-keskustelualoitteita : 140 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1997)
   Kirjoitus käsittelee Helsingin seudun asuntomarkkinoita. Näkökulmana on valtion ja Helsingin kaupungin asuntopolitiikka sekä niiden harjoittama asumisen taloudellinen ohjaus. Artikkelissa esitellään asuntomarkkinoiden ...
  • Asuntomarkkinoiden alueellinen kehitys Suomessa 1980- ja 1990-luvulla 

   Laakso, Seppo
   VATT-keskustelualoitteita : 221 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 26.06.2000)
   Tutkimus käsittelee asuntojen kysynnän, tarjonnan ja hintojen alueellista kehitystä 1980- ja 1990-luvuilla. Pääasiallinen kiinnostuksen kohde on 1990-luvun laman ja sitä edeltäneen talouden ylikuumenemisen aika. Tutkimuksen ...
  • Avoimen sektorin kilpailukyky 

   Mäkelä, Pekka; Leppänen, Seppo; Valppu, Pirkko
   VATT-keskustelualoitteita : 18 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1992)
  • The Basic Service Quality Level of Transport Infrastructure in Peripheral Areas 

   Perrels, Adriaan
   VATT-keskustelualoitteita : 335 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 10.06.2004)
   The provision of transport infrastructure outside the most populated regions in Finland has been under budgetary pressure for more than decade. Many of these less populated areas suffer a decline of the population, which ...
  • Beskattning av småföretag i Finland 

   Rauhanen, Timo; Kröger, Outi; Kari, Seppo; Karikallio, Hanna
   VATT-keskustelualoitteita : 332 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 30.04.2004)
   Raportissa kuvataan Suomessa sovellettavaa pienten ja keskisuurten yritysten ja näiden omistajien tuloverotusta, selostetaan Suomessa tästä teemasta käytyä verouudistuskeskustelua sekä arvioidaan Suomen säännösten ...