Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT

 

VATT:n julkaisutuotanto on kokonaisuudessaan julkaisuarkisto Doriassa ja vapaasti ladattavissa. Julkaisuihin saa viitata edellyttäen, että lähde mainitaan. VATT:n julkaisusarjat on esitetty Doriassa omina kokoelminaan. Tutkijamme julkaisevat yhä enemmän VATT:n ulkopuolisten julkaisusarjoissa ja viimeisimmät näistä julkaisuista on rinnakkaistallennettu Doriaan. Tiedot kansainvälisissä tieteellisissä aikakauskirjoissa julkaistuista artikkeleista löytyvät Vertaisarvioidut artikkelit -kokoelmasta. Tämä kokoelma on Doriassa vuodesta 2015.

Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • The Devil Is in the Details: Suomalaiset yritykset kansainvälisten veroreformien pyörteissä 

  Ropponen, Olli; Viertola, Marika; Kari, Seppo; Valkonen, Tarmo
  ETLA Muistio - ETLA Brief : No 120 (Taloustieto Oy, 12.04.2023)
  Kansainvälinen yritysverojärjestelmä onnistuu huomioimaan vain puutteellisesti useassa maassa tapahtuvan liiketoiminnan sekä konserni- ja yritysrakenteiden vaikutukset. Niinpä mm. EU ja OECD ovat tehneet useita ehdotuksia ...
 • Mistä eläkeläisten tulot koostuvat? 

  Rantala, Juha; Riihelä, Marja
  Työeläke-lehti : 1:2023 (Eläketurvakeskus, 13.03.2023)
  Eläkeläisiä on yhteensä 1,6 miljoonaa. Joukko on tulotasoltaan hyvin moninainen. Eläkeläisissä on niin pieni-, keski- kuin hyvätuloisia. Myös tulojen koostumus vaihtelee.
 • Do Tax Incentives Increase Firm Innovation? An RD Design for R&D, Patents, and Spillovers 

  Dechezleprêtre, Antoine; Einiö, Elias; Martin, Ralf; Nguyen, Kieu-Trang; Van Reenen, John
  American Economic Journal: Economic Policy : forthcoming (American Economic Association, 17.05.2023)
  We present evidence of the positive causal impacts of research and development (R&D) tax incentives on a firm’s own innovation and that of its technological neighbors (spillovers). Exploiting a change in the assets-based ...
 • Profit shifting of multinational enterprises: evidence from the Nordics 

  Viertola, Marika
  VATT Working Papers : 155 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 16.05.2023)
  This paper studies how Nordic multinational enterprises (MNEs) react to tax incentives generated by international corporate income tax rate differences and shift profit to low tax countries. A firm level panel data set ...
 • Korkeakouluopiskelijoiden työssäkäynnin vaikutukset : Väliraportti 

  Isotalo, Eetu; Karhunen, Hannu; Tuomala, Juha; Saarinen, Taina; Virtanen, Anne
  Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2023:34 (Valtioneuvoston kanslia, 02.05.2023)
  Korkeakouluopiskelijoiden työssäkäynnin vaikutukset hankkeen väliraportissa kuvataan opiskelijoiden työssäkäyntiä korkeakoulujen, tutkimuskirjallisuuden ja rekisteriaineistojen näkökulmasta. Korkeakoulukohtaisten alustavien ...
 • Suomalaiset yritykset kansainvälisten veroreformien pyörteissä 

  Ropponen, Olli; Viertola, Marika; Kari, Seppo; Valkonen, Tarmo
  ETLA Raportit : 138 (Taloustieto Oy, 12.04.2023)
  Kansainvälinen yritysverojärjestelmä onnistuu huomioimaan vain puutteellisesti useassa maassa tapahtuvan liiketoiminnan sekä konserni- ja yritysrakenteiden vaikutukset. Niinpä mm. EU ja OECD ovat tehneet useita ehdotuksia ...
 • Yritysverotukien käsite, luokittelu ja vaikuttavuus 

  Einiö, Elias; Kari, Seppo; Nivala, Annika; Orrenius, Hanna; Rama, Njomza; Äimä, Kristiina
  VATT Tutkimukset : 193 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 27.04.2023)
  Selvitys tarkastelee verotukien raportointia Suomessa ja ulkomailla sekä eräiden elinkeinoverotukseen sisältyvien verotukien vaikuttavuutta. Ensimmäisen kysymyksen osalta arvioidaan, kuinka hyvin nykyinen verotukien ...
 • Yhteishankinnat luovat mahdollisuuksia kustannussäästöille 

  Baulia, Susmita; Halonen, Kirsi-Maria; Hyytinen, Ari; Kuusinen, Heidi; Nokso-Koivisto, Oskari; Pousi, Matias; Puhakainen, Essi; Siikanen, Markku; Tukiainen, Janne; Virtanen, Joosua
  Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan artikkelisarja : 2023:15 (Valtioneuvoston kanslia, 25.04.2023)
  Suomessa tehdään kilpailluilta markkinoilta julkisia hankintoja yli 30 miljardilla eurolla joka vuosi. Aiempi tutkimus osoittaa, että julkisia hankintoja vaivaa kilpailun vähyys. Kun tarjoajia on vähän, kilpailua ei synny, ...
 • Yhteishankintojen kustannusvaikuttavuus 

  Baulia, Susmita; Halonen, Kirsi-Maria; Hyytinen, Ari; Kuusinen, Heidi; Nokso-Koivisto, Oskari; Pousi, Matias; Puhakainen, Essi; Siikanen, Markku; Tukiainen, Janne; Virtanen, Joosua
  Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2023:30 (Valtioneuvoston kanslia, 25.04.2023)
  Arvioimme yhteishankintojen kustannusvaikuttavuutta Suomessa havaintoaineistojen ja haastattelujen avulla. Yhteishankintojen standardoidut hinnat ovat hieman alhaisemmat kuin itsenäisissä hankinnoissa, mutta erot ovat melko ...
 • Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu : Väliraportti 

  Sarvimäki, Matti; Alasuutari, Maarit; Harjunen, Oskari; Holvio, Anna; Izadi, Ramin; Kalland, Mirjam; Kuusiholma-Linnamäki, Julia; Laakso, Mikko-Jussi; Lerkkanen, Marja-Kristiina; Muhonen, Heli; Räsänen, Pekka; Salmela-Aro, Katariina; Saranko, Lotta; Sulkanen, Mimmu; Upadyaya, Katja
  Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja : 2023:19 (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 12.04.2023)
  Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu toteutetaan satunnaistettuna kenttäkokeiluna 148 kunnassa. Siihen osallistuu noin 35 000 vuosina 2016 ja 2017 syntynyttä lasta, jotka on arvottu kokeilu- ja verrokkiryhmiin. Kokeilun ...
 • Elinkaaripäästöihin perustuva kulutusverotus 

  Remes, Piia; Nissinen, Ari; Ollikka, Kimmo; Forsius, Kaj; Heinonen, Tero; Horn, Susanna; Judl, Jáchym; Jurvanen, Outi; Kosonen, Tuomas; Laukkanen, Marita; Salo, Marja; Savolainen, Hannu; Soimakallio, Sampo; Toivonen, Teemu
  Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2023:23 (Valtioneuvoston kanslia, 14.04.2023)
  Sekä kotimaisia että tuontituotteita koskeva elinkaaripäästöihin perustuva kulutusvero on yksi ehdotettu tapa kompensoida ilmastopolitiikan luomia eroja kustannustasossa sekä hillitä mahdollista hiilivuotoa. Kulutusverot ...
 • Työllisyyden kuntakokeilut vedenjakajalla : Arviointitutkimuksen II väliraportti 

  Aho, Simo; Arnkil, Robert; Hämäläinen, Kari; Lind, Sami; Spangar, Timo; Tuomala, Juha; Ojala, Satu; Saloniemi, Antti; Stenvall, Jari; Mäkiaho, Jari
  Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2023:20 (Valtioneuvoston kanslia, 03.04.2023)
  Työllisyyden kuntakokeilujen arvioinnin toinen väliraportti perustuu kuntatason tilastoaineistoihin ja kokeilujen johdolle osoitettuun kyselyyn (n=164). Tilastollisissa arvioinneissa kokeilulla ei havaittu merkittäviä ...
 • Tax planning and investment responses to dividend taxation 

  Koivisto, Aliisa
  VATT Working Papers : 154 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 20.03.2023)
  This study explores how business owners respond to dividend taxes in different margins including tax planning and investment. I use administrative tax data on all privately held Finnish corporations and their main owners ...
 • JUE insight: City-wide effects of new housing supply: Evidence from moving chains 

  Bratu, Cristina; Harjunen, Oskari; Saarimaa, Tuukka
  Journal of Urban Economics : Available online (Open access) (Elsevier, 07.01.2023)
  We study the city-wide effects of new, centrally-located market-rate housing supply using geo-coded population-wide register data from the Helsinki Metropolitan Area. The supply of new market rate units triggers moving ...
 • Venäjälle aiemmin vieneiden yritysten vienti sen lähimaihin kasvussa 

  Toikka, Max; Laasonen, Henna; Seppä, Meeri; Toivanen, Otto; Valkonen, Antti
  Datahuone Policy Brief : 1/2023 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 03.03.2023)
  Suomalaisyritysten vienti Armeniaan, Georgiaan, Kazakstaniin ja Kirgisiaan on kasvanut merkittävästi Venäjän hyökättyä Ukrainaan helmikuussa 2022. Näillä mailla on läheiset taloussuhteet Venäjän kanssa ja on siksi epäilty, ...
 • Hyvinvointialueiden julkiset hankinnat tarvitsevat lisää kilpailua 

  Tukiainen, Janne; Baulia, Susmita; Matinheikki, Juri
  VATT Policy Brief : 2/2023 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 27.02.2023)
  Sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) uudistus muodosti vuoden 2023 alussa Suomeen 21 uutta hankintayksikköä, jotka tulevat ostamaan tavaroita ja palveluita vuosittain miljardeilla euroilla. Riittävä kilpailu on olennaista ...
 • Hyvinvointialueiden digitalisaation kypsyysaste – Digitaalisten palveluiden tilanne ja kustannusvaikuttavimmat käytännöt 

  Heikkilä, Mikko; Kianto, Aino
  VATT Muistiot : 69 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 24.02.2023)
 • Twitter and Crime: The Effect of Social Movements on GenderBased Violence 

  Battisti, Michele; Kauppinen, Ilpo; Rude, Britta
  ifo Working Paper : 381 (ifo Institute, 31.10.2022)
  This paper asks whether social movements taking place on Twitter affect genderbased violence (GBV). Using Twitter data and machine learning methods, we construct a novel data set on the prevalence of Twitter conversations ...
 • Lost boys? Secondary education and crime 

  Huttunen, Kristina; Pekkarinen, Tuomas; Uusitalo, Roope; Virtanen, Hanna
  Journal of Public Economics : Available online (Open access) (Elsevier, 02.01.2023)
  We study the effect of secondary education on criminal behavior of young men in Finland. We exploit admission cut-offs in over-subscribed programs and estimate the effect of gaining access to a) any secondary school vs no ...
 • Sota Ukrainassa: Vaikutus Venäjän-kauppaa käyneisiin suomalaisyrityksiin – Seurantaraportti 

  Toikka, Max; Laasonen, Henna; Saxell, Tanja; Seppä, Meeri; Toivanen, Otto; Valkonen, Antti
  Datahuone-raportti : 2/2023 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 17.02.2023)
  Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa 2022, minkä takia sitä vastaan on asetettu merkittäviä talouspakotteita. Yritykset ovat myös vapaaehtoisesti vähentäneet taloudellisia yhteyksiään Venäjään. Tässä raportissa tutkitaan ...

Näytä lisää