Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa 516 Kasvatustieteet

    • Rektorers uppfattningar av att leda yrkesutbildningsreformen 

      Forsbacka, Sabina (2021)
      Juha Sipiläs regering gav år 2017 regeringspropositionen gällande reformen av yrkesutbildningen till riksdagen i Finland. År 2018 trädde Lag om yrkesutbildning 531/2017 i kraft. Yrkesutbildningsanordnarna i Finland fick ...