Selaus tekijän mukaan kokoelmassa 516 Kasvatustieteet

    • Klasslärares syn på kamratrespons i skrivundervisningen 

      Röblom, Cassandra (Åbo Akademi, 2020)
      För att kunna ta emot och ge givande respons bör en person utveckla en sådan förmåga från en tidig ålder. Respons är någonting som en person aldrig kommer att komma undan, varken i skolan eller i arbetslivet. Respons är ...