Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Jalava, Linda (red.)"

  • Åtgärdsprogram för vattenvården i Nyland för åren 2016 – 2021 

   Karonen, Mauri (red.); Mäntykoski, Antti (red.); Lankiniemi, Valtteri (red.); Nylander, Esko (red.); Lehto, Kaisa (red.); Jalava, Linda (red.)
   Raportteja : 135/2016 (Uudenmaan ELY-keskus, 04 / 2016)
   Åtgärdsprogrammet för vattenvården i Nyland innehåller uppgifter om vattnens status samt om de åtgärder som krävs för att förbättra och upprätthålla yt- och grundvattnens status under förvaltningsperioden 2016 – ...