Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Översvämningsgruppen för Kyro älvs vattendragsområde"

  • Plan för hantering av översvämningsriskerna i Kyro älvs vattendragsområde för år 2016-2021 

   NTM-centralen i Södra Österbotten; Översvämningsgruppen för Kyro älvs vattendragsområde
   Raportteja : 111/2015 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 2016)
   En plan för hantering av översvämningsriskerna i Kyro älv för åren 2016-2021har utarbetats. I planen presenteras en preliminär bedömning av översvämningsriskerna, kartor över översvämningshotade områden och över ...