Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa

  • Jakobstads trafiksäkerhetsplan 2014 

   Uljas, Mikko; Hytönen, Klas; Svenns, Terhi; Turunen, Hannakaisu
   Raportteja : 11/2015 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 02 / 2015)
   Jakobstads trafiksäkerhetsplan har utarbetats i samarbete med kommunerna i regionen och Södra Österbottens NTM-central. I planen har nuläget inom trafiksäkerheten, moliteten, verksamhetsmiljön och trafiksystemet utretts, ...
  • Jalankulku- ja pyöräilyväylän esisuunnitelma : Mt 1456 Hirvihaarantie, väli Mt 140 - Sepänmäki 


   Raportteja : 15/2020 (Uudenmaan ELY-keskus, 30.04.2020)
   Mt 1456 Hirvihaarantien jalankulku- ja pyöräilyväylän esisuunnitelma sijoittuu välille Mt 140 – Sepänmäki ja välille Hirvihaarantie –Hirvihaarankoulu. Suunniteltavan jalankulku- ja pyöräilyväylän pituus on noin 3800 metriä ...
  • Jatkuvatoimiset vedenlaatumittarit vesistökuormituksen arvioinnissa 

   Vartiainen, Elisa; Yli-Renko, Maria; Laamanen, Leena; Elo, Riikka; Koskinen, Joni
   Raportteja : 31/2014 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 05 / 2014)
   Tässä raportissa tarkastellaan Aurajoen, Eurajoen ja Loimijoen valuma-alueiden kiintoaine-, nitraattityppi- ja kokonaisfosforikuormitusta sekä vertaillaan automaattiseen vedenlaadun seurantaan perustuvaa menetelmää ...
  • Joensuun seudun ja Keski-Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma 


   Raportteja : 2/2013 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 01 / 2013)
   Palvelukohteilla tarkoitetaan tienkäyttäjille palveluja tarjoavia palveluyrityksiä ja -toimintoja. Palvelukohteiden opastukseen käytetään erilaisia opastusmerkkejä ja kohdetunnuksia. Opastusmerkkien asettaminen ja ylläpito ...
  • Joint Environmental Management of the River Tana - WP2 Migration barriers : Joint summary report (2017-2019) 

   Olkoniemi, Anni
   Raportteja : 10/2020 (Lapin ELY-keskus, 31.03.2020)
   Joint Environmental Management of the River Tana is a joint project between environmental authoriries,local municipalities, research institutes and fisheries-organizations of Finland and Norway. Main goal of the project ...
  • Jokilaaksojen joukkoliikenteen palvelutaso- ja linjastosuunnitelma 2021 


   Raportteja : 10/2021 (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 23.03.2021)
   Työssä on asetettu joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet Jokilaaksojen alueelle Pohjois-Pohjanmaalla. Asetettujen palvelutasotavoitteiden pohjalta on laadittu linjastosuunnitelma. Tavoitteena on ollut tunnistaa eri ...
  • Joroisselän kuormitusselvitys 

   Pulkkinen, Jani
   Raportteja : 62/2014 (Etelä-Savon ELY-keskus, 07 / 2014)
   Joroisselkä on suurehko matala lahtialue, joka kuuluu Saimaan Haukiveteen. Joroisselän tilan on todettu heikentyneen ja osasuunnitelmia on jo tehty tilanteen korjaamiseksi. Tässä raportissa on selvitetty Joroisselkään ...
  • Joroisten Tervaruukinsalon pohjavesialueen suojelusuunnitelma 

   Lindsberg, Elina
   Raportteja : 91/2012 (Etelä-Savon ELY-keskus, 10 / 2012)
   Suojelusuunnitelma on laadittu Tervaruukinsalon pohjavesialueelle EAKR-osarahoitteisessa Pohjavesien suojeluohjelma, Itä-Suomi -hankkeessa. Hankkeen muut rahoittajat ovat Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ...
  • Joroisvirran – Haukiveden alueen kestävän kalastuksen ohjelma ja kalataloudellinen kehittämissuunnitelma 

   Rajala, Joonas; Hentinen, Teemu
   Raportteja : 81/2014 (Etelä-Savon ELY-keskus, 11 / 2014)
   Jokainen kalastaja kalastusmuotoon katsomatta arvostaa kalastuskohteen puhdasta luontoa, saaliin tai kalastuskokemuksen varmuutta, alueen saavutettavuutta ja palveluja. Nämä alueellisen viihtyvyyden ja vetovoimaisuuden ...
  • Joukkoliikenteen hiljaisen ajan palvelutaso Keski-Uudellamaalla 

   Räinä, Seija
   Raportteja 128 / 2013 : 128/2013 (Uudenmaan ELY-keskus, 12 / 2013)
   Joukkoliikenteen palvelutasomäärittely perustuu vuonna 2009 voimaan astuneeseen joukkoliikennelakiin, joka velvoitti toimivaltaisia viranomaisia määrittelemään toimivalta-alueensa joukkoliikenteelle tavoitteellisen ...
  • Joukkoliikenteen järjestämistapa : Itä-Suomen henkilöliikennestrategian osaprojekti 

   Vähätörmä, Pekka
   Raportteja : 15/2013 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 02 / 2013)
   Joukkoliikennelain mukaiset siirtymäajan sopimukset päättyvät suurelta osin kesäkuussa 2014. Siirtymäajan sopimusten päättymisen jälkeen joukkoliikenteen toimivaltaisten viranomaisten on siirryttävä käyttämään joukkoliikennelain ...
  • Joukkoliikenteen keskuspysäkkien kehittäminen Kainuussa 

   Miesmaa, Johannes
   Raportteja : 53/2017 (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 12 / 2017)
   Työssä määriteltiin Kainuun keskeisten asutuskeskusten keskuspysäkit, keskuspysäkkien kehittämistarpeet palvelutason ja sijainnin suhteen sekä tuotettiin esitys keskuspysäkkien kehittämistoimenpiteistä ja optimaalisista ...
  • Joukkoliikenteen laatukäytäväselvitys : Kurikka - Ilmajoki - Seinäjoki - Lapua 

   Joensuu, Toni; Harvio, Susanna; Salmela, Annakreeta; Hyvönen, Anna-Sofia;
   Raportteja : 5/2012 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 12 / 2011)
   Tässä raportissa on koottu tietoa Kurikka–Ilmajoki–Seinäjoki–Lapua-joukkoliikenteen laatukäytävän joukkoliikennetarjonnan nykytilasta, matkustuspotentiaalista sekä pysäkki-infrasta. Työssä on selvitetty joukkoliikennetarjonnan ...
  • Joukkoliikenteen laatukäytäväselvitys : Vaasa - Seinäjoki 

   Joensuu, Toni; Harvio, Susanna; Salmela, Annakreeta; Hyvönen, Anna-Sofia;
   Raportteja : 6/2012 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 12 / 2011)
   Tässä raportissa on koottu tietoa Vaasa–Seinäjoki-joukkoliikenteen laatukäytävän joukkoliikennetarjonnan nykytilasta, matkustuspotentiaalista sekä pysäkki-infrastruktuurista. Työssä on selvitetty joukkoliikennetarjonnan ...
  • Joukkoliikenteen palvelutaso 2021–2024 Uudenmaan ELY-keskuksen toimivalta-alueella : Houkutteleva joukkoliikenne − kestävä ja viisas valinta 

   Weiste, Henriika; Aalto, Hanna
   Raportteja : 2/2021 (Uudenmaan ELY-keskus, 01 / 2021)
   Uudenmaan ELY-keskus määritti toimivalta-alueensa joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet vuosille 2021–2024. Palvelutasotavoitteita on määritetty liikenteelliselle palvelutasolle ja laadullisille tekijöille. Lisäksi on ...
  • Joukkoliikenteen palvelutaso Itä-Suomessa 2018−2020 

   Weiste, Henriika
   Raportteja : 28/2018 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 07.05.2018)
   Pohjois-Savon ELY-keskus on joukkoliikennelain 4 §:n mukaisesti laatinut ehdotuksen joukkoliikenteen tavoitteellisesta palvelutasosta Pohjois-Savon ELY-keskuksen toimivalta-alueella vuosina 2018−2020. Palvelutasosuunnitelma ...
  • Joukkoliikenteen palvelutason määrittely Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimivalta-alueella : Houkuttelevaa, oikea-aikaista ja resurssiviisasta joukkoliikennettä 

   Weiste, Henriika; Waystep Consulting Oy
   Raportteja : 82/2022 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 12 / 2022)
   Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on yhdessä alueen kuntien kanssa määrittänyt toimivalta-alueensa joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet vuosille 2023–2027. Palvelutasomääritys on kolmeosainen. Tavoitteita on määritetty ...
  • Joukkoliikenteen palvelutason määrittäminen Keski-Suomen joukkoliikenteen toimivaltaisen ELY-keskuksen alueella 

   WAYSTEP CONSULTING OY
   Raportteja : 6/2017 (Keski-Suomen ELY-keskus, 04 / 2017)
   Keski-Suomen ELY-keskus on joukkoliikennelain 4 §:n velvoittamana laatinut ehdotuksen joukkoliikenteen tavoitteellisesta palvelutasosta toimivalta-alueellaan vuosille 2017-2019. Palvelutasosuunnitelma on laadittu yhteistyössä ...
  • Joukkoliikenteen palvelutason määrittäminen Pirkanmaan ELY-keskuksen toimivalta-alueella 2017-2019 

   WayStep Consulting Oy
   Raportteja : 5/2017 (Pirkanmaan ELY-keskus, 06 / 2017)
   Pirkanmaan ELY-keskus on joukkoliikennelain 4 §:n mukaisesti laatinut ehdotuksen joukkoliikenteen tavoitteellisesta palvelutasosta Pirkanmaan ELY-keskuksen toimivalta-alueella vuosina 2017-2019. Palvelutasosuunnitelma on ...
  • Joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet 

   Weiste, Henriika; Hyvönen, Anna-Sofia
   Raportteja : 98/2013 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 10 / 2013)
   Joukkoliikenteen palvelutason määrittely on tehty ELY-keskuksen ja kuntien yhteistyönä. Aineistoa on käsitelty Pohjois-Savon ELYn kanssa kokouksissa sekä kuntien kuulemistilaisuuksissa. Lisäksi ELY on keskustellut kuntien ...