Selaus tekijän mukaan kokoelmassa Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT

  • Ikääntymisen vaikutukset taloudelliseen kehitykseen Suomen maakunnissa ja Keski-Suomen seutukunnissa - kuinka vastata kuntatalouden menopaineiden kasvuun? 

   Honkatukia, Juha; Kinnunen, Jouko; Ahokas, Jussi
   VATT Tutkimukset : 167 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 28.09.2011)
   Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu julkisten menojen alueellista kehitystä laskennallisen yleisen tasapainon mallin avulla. Tutkimuksessa pyritään ennakoimaan kuntatalouden rahoitustilanteen kehityksen alueellisia eroja ...
  • Kriisien jälkeen – Suomen talouden rakenteellinen kehitys vuosina 2013–2030 

   Honkatukia, Juha; Ahokas, Jussi; Simola, Antti
   VATT Tutkimukset : 176 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 10.02.2014)
   Tässä tutkimusraportissa esitellään Suomen talouden ennakoitu perusura ja sen taustaskenaario vuosille 2013–2030. Tutkimus on osa Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ja neljän ministeriön (TEM, OKM, VM, STM) toteuttamaa ...
  • Politiikkatoimien vaikutukset työvoiman tarpeeseen Suomen taloudessa 2010-2025 

   Honkatukia, Juha; Ahokas, Jussi
   VATT Tutkimukset : 161 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 30.12.2010)
   Tässä raportissa ennakoidaan työvoiman tarvetta Suomen taloudessa vuosien 2010 ja 2025 välisenä aikana. Työvoiman tarvearviot ovat keskeinen osa julkisen sektorin ennakointijärjestelmää, jonka avulla pyritään hahmottamaan ...
  • Regionalization and its effects in Finland – a regional AGE modelling analysis 

   Honkatukia, Juha; Kinnunen, Jouko; Ahokas, Jussi; Simola, Antti; Tamminen, Saara
   VATT Working Papers : 45 (VATT Institute for Economic ResearchValtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 10.04.2013)
   Regional structural change is currently among the greatest challenges facing the public sector in many EU countries. In countries like Finland, where the public sectors have a large role in providing educational, health ...
  • Suomen talouden rakenteellinen kehitys finanssikriisin jälkeen – Kysyntä- ja tuotantorakenteiden muutos vuosina 2012–2030 

   Honkatukia, Juha; Ahokas, Jussi
   VATT Tutkimukset : 169 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 21.09.2012)
   Tutkimuksessa tarkastellaan Suomen talouden kehitystä ja talouskasvun edellytyksiä globaalin finanssikriisin jälkeen. Tutkimus on osa neljän ministeriön ja VATT:n yhdessä toteuttamaa talouden ennakointityötä. Kysyntä- ja ...
  • Suomi on jo palvelutalous 

   Honkatukia, Juha; Tamminen, Saara; Ahokas, Jussi
   VATT Policy Brief : 1-2014 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 08.04.2014)
   Suomen talous on viime vuosina kokenut rajun rakennemuutoksen. Suurimman huomion on saanut teollisuuden murros: elektroniikkateollisuus on vähentänyt henkilöstöään, Nokian puhelintuotanto myytiin, meriteollisuus ja telakat ...
  • Työvoiman tarve Suomen maakunnissa vuosina 2008-2025 

   Honkatukia, Juha; Ahokas, Jussi
   VATT Tutkimukset : 166 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 15.09.2011)
   Tässä raportissa esitellään työvoiman tarpeen maakunnittaiset ennusteet vuoteen 2025 asti. Työvoiman tarpeen ennakointi on keskeinen osa julkisen sektorin ennakointijärjestelmää, jonka avulla pyritään hahmottamaan erilaisia ...
  • Työvoiman tarve Suomen taloudessa vuosina 2010-2025 

   Honkatukia, Juha; Ahokas, Jussi; Marttila, Kimmo
   VATT Tutkimukset : 154 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 06.04.2010)
   Tässä julkaisussa esitellään Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) arvioimat talouden rakenneanalyysin tulokset ja näkemykset toimialakohtaisesta työvoiman tarpeesta vuoteen 2025 saakka. Analyysi on toteutettu ...
  • Työvoiman tarve Suomen taloudessa vuosina 2015–2030 

   Honkatukia, Juha; Niemi, Janne; Ahokas, Jussi; Simola, Antti; Tamminen, Saara; Lehmus, Markku
   VATT Tutkimukset : 181 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 26.05.2015)
   Tässä tutkimuksessa tarkastellaan työvoiman tarpeen kehitystä Suomen taloudessa vuosien 2015 ja 2030 välisenä aikana. Tutkimuksessa laaditaan Suomen taloudesta tulevaisuusskenaarioita, joiden perusteella lasketaan ...