Selaus syöttöajan mukaan kokoelmassa Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT

  • Russian Invasion of Ukraine: Effect on Finnish Companies Trading in Goods with Russia 

   Toikka, Max; Laasonen, Henna; Toivanen, Otto
   Data Room Report : 3/2023 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 26.09.2023)
   The Russian invasion of Ukraine in February 2022 triggered the imposition of major economic sanctions on Russia and several firms cut their economic ties with the country. We estimate the economic effects of the war on ...
  • Tehokas työttömyysaste Suomessa 

   Keränen, Henri
   TPAN Policy Brief : 3/2023 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 15.09.2023)
   Tämä policy brief käsittelee tehokasta työttömyysastetta — optimaalista tasapainoa työttömyydestä ja avoimista työpaikoista aiheutuvien yhteiskunnallisten kustannusten välillä. Suomessa tehokas työttömyysaste on viime ...
  • Anatomy of An Anonymous Hiring Pilot 

   Kanninen, Ohto; Kiviholma, Sanni; Virkola, Tuomo
   Labore Working Papers : 338 (Työn ja talouden tutkimus Labore, 12.09.2023)
   Anonymous hiring restricts the information set available to hiring managers and can create a trade-off between discrimination and hiring efficiency. To study this potential trade-off, we leverage a pilot by the City of ...
  • The effects of employers’ disability and unemployment insurance costs on benefit inflows 

   Kyyrä, Tomi; Tuomala, Juha
   Labour Economics : Available online (Open access) (Elsevier, 19.08.2023)
   In Finland, large firms are partially liable for the costs of disability and unemployment benefits paid to their former workers. To estimate the effects of such cost liabilities, we exploit a reform that extended this ...
  • Maahanmuuttajien työllisyys kehittynyt suotuisasti viime vuosina 

   Toikka, Max; Laasonen, Henna; Terviö, Marko
   Datahuone Policy Brief : 2/2023 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 05.07.2023)
   Datahuone on tutkinut maahanmuuttajien päätoimisen työllisyyden kehitystä Tilastokeskuksen yksilötason rekisteriaineistoja käyttäen sekä aivan viimeaikaista kuukausitason palkkasuhteisen työllisyyden kehitystä tulorekisterin ...
  • Individualized benefits and access to active labor market programs boost refugee women’s economic integration 

   Bratu, Cristina; Martén, Linna; Ottosson, Lillit
   SOFI Working Papers : 3/2023 (Stockholm University, 23.05.2023)
   The economic and social integration of refugees is a key policy concern. The situation of refugee women is particularly challenging, as many never enter the labor force. We study a reform of the Swedish integration program ...
  • Ignorance is bliss? Information and risk on crowdfunding platforms 

   D’Arcangelo, Chiara; Morreale, Azzurra; Mittone, Luigi; Collan, Mikael
   PLoS ONE : 6 (open access) (Public Library of Science, 16.06.2023)
   This research examines the determinants of project success on crowdfunding platforms within a competitive context. We focus on the specific horizontal attributes of the project–attributes that do not affect the project ...
  • Innovators, followers and laggards in home solar PV: Factors driving diffusion in Finland 

   Ruokamo, Enni; Laukkanen, Marita; Karhinen, Santtu; Kopsakangas-Savolainen, Maria; Svento, Rauli
   Energy Research & Social Science : (Open access) (Elsevier, 22.06.2023)
   Generating electricity from solar energy is a way for households to participate in the ongoing transition to decarbonized and more decentralized energy systems. A large empirical literature has examined the drivers and ...
  • Todistusvalintahankkeen loppuraportti 

   Hakanen, Mila; Kalmbach, Aino; Kuuppelomäki, Tiina; Lauronen, Tina; Suhonen, Tuomo; Virkola, Tuomo
   VATT Muistiot : 70 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 21.06.2023)
   Yliopistojen ja korkeakoulujen opiskelijavalinta on käynyt läpi merkittäviä muutoksia viime vuosina. Näistä muutoksista ehkä merkittävin oli vuonna 2020 toteutettu opiskelijavalintauudistus, joka lisäsi suoraan todistusvalinnalla ...
  • The Devil Is in the Details: Suomalaiset yritykset kansainvälisten veroreformien pyörteissä 

   Ropponen, Olli; Viertola, Marika; Kari, Seppo; Valkonen, Tarmo
   ETLA Muistio - ETLA Brief : No 120 (Taloustieto Oy, 12.04.2023)
   Kansainvälinen yritysverojärjestelmä onnistuu huomioimaan vain puutteellisesti useassa maassa tapahtuvan liiketoiminnan sekä konserni- ja yritysrakenteiden vaikutukset. Niinpä mm. EU ja OECD ovat tehneet useita ehdotuksia ...
  • Mistä eläkeläisten tulot koostuvat? 

   Rantala, Juha; Riihelä, Marja
   Työeläke-lehti : 1:2023 (Eläketurvakeskus, 13.03.2023)
   Eläkeläisiä on yhteensä 1,6 miljoonaa. Joukko on tulotasoltaan hyvin moninainen. Eläkeläisissä on niin pieni-, keski- kuin hyvätuloisia. Myös tulojen koostumus vaihtelee.
  • Do Tax Incentives Increase Firm Innovation? An RD Design for R&D, Patents, and Spillovers 

   Dechezleprêtre, Antoine; Einiö, Elias; Martin, Ralf; Nguyen, Kieu-Trang; Van Reenen, John
   American Economic Journal: Economic Policy : forthcoming (American Economic Association, 17.05.2023)
   We present evidence of the positive causal impacts of research and development (R&D) tax incentives on a firm’s own innovation and that of its technological neighbors (spillovers). Exploiting a change in the assets-based ...
  • Profit shifting of multinational enterprises: evidence from the Nordics 

   Viertola, Marika
   VATT Working Papers : 155 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 16.05.2023)
   This paper studies how Nordic multinational enterprises (MNEs) react to tax incentives generated by international corporate income tax rate differences and shift profit to low tax countries. A firm level panel data set ...
  • Korkeakouluopiskelijoiden työssäkäynnin vaikutukset : Väliraportti 

   Isotalo, Eetu; Karhunen, Hannu; Tuomala, Juha; Saarinen, Taina; Virtanen, Anne
   Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2023:34 (Valtioneuvoston kanslia, 02.05.2023)
   Korkeakouluopiskelijoiden työssäkäynnin vaikutukset hankkeen väliraportissa kuvataan opiskelijoiden työssäkäyntiä korkeakoulujen, tutkimuskirjallisuuden ja rekisteriaineistojen näkökulmasta. Korkeakoulukohtaisten alustavien ...
  • Suomalaiset yritykset kansainvälisten veroreformien pyörteissä 

   Ropponen, Olli; Viertola, Marika; Kari, Seppo; Valkonen, Tarmo
   ETLA Raportit : 138 (Taloustieto Oy, 12.04.2023)
   Kansainvälinen yritysverojärjestelmä onnistuu huomioimaan vain puutteellisesti useassa maassa tapahtuvan liiketoiminnan sekä konserni- ja yritysrakenteiden vaikutukset. Niinpä mm. EU ja OECD ovat tehneet useita ehdotuksia ...
  • Yritysverotukien käsite, luokittelu ja vaikuttavuus 

   Einiö, Elias; Kari, Seppo; Nivala, Annika; Orrenius, Hanna; Rama, Njomza; Äimä, Kristiina
   VATT Tutkimukset : 193 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 27.04.2023)
   Selvitys tarkastelee verotukien raportointia Suomessa ja ulkomailla sekä eräiden elinkeinoverotukseen sisältyvien verotukien vaikuttavuutta. Ensimmäisen kysymyksen osalta arvioidaan, kuinka hyvin nykyinen verotukien ...
  • Yhteishankinnat luovat mahdollisuuksia kustannussäästöille 

   Baulia, Susmita; Halonen, Kirsi-Maria; Hyytinen, Ari; Kuusinen, Heidi; Nokso-Koivisto, Oskari; Pousi, Matias; Puhakainen, Essi; Siikanen, Markku; Tukiainen, Janne; Virtanen, Joosua
   Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan artikkelisarja : 2023:15 (Valtioneuvoston kanslia, 25.04.2023)
   Suomessa tehdään kilpailluilta markkinoilta julkisia hankintoja yli 30 miljardilla eurolla joka vuosi. Aiempi tutkimus osoittaa, että julkisia hankintoja vaivaa kilpailun vähyys. Kun tarjoajia on vähän, kilpailua ei synny, ...
  • Yhteishankintojen kustannusvaikuttavuus 

   Baulia, Susmita; Halonen, Kirsi-Maria; Hyytinen, Ari; Kuusinen, Heidi; Nokso-Koivisto, Oskari; Pousi, Matias; Puhakainen, Essi; Siikanen, Markku; Tukiainen, Janne; Virtanen, Joosua
   Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2023:30 (Valtioneuvoston kanslia, 25.04.2023)
   Arvioimme yhteishankintojen kustannusvaikuttavuutta Suomessa havaintoaineistojen ja haastattelujen avulla. Yhteishankintojen standardoidut hinnat ovat hieman alhaisemmat kuin itsenäisissä hankinnoissa, mutta erot ovat melko ...
  • Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu : Väliraportti 

   Sarvimäki, Matti; Alasuutari, Maarit; Harjunen, Oskari; Holvio, Anna; Izadi, Ramin; Kalland, Mirjam; Kuusiholma-Linnamäki, Julia; Laakso, Mikko-Jussi; Lerkkanen, Marja-Kristiina; Muhonen, Heli; Räsänen, Pekka; Salmela-Aro, Katariina; Saranko, Lotta; Sulkanen, Mimmu; Upadyaya, Katja
   Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja : 2023:19 (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 12.04.2023)
   Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu toteutetaan satunnaistettuna kenttäkokeiluna 148 kunnassa. Siihen osallistuu noin 35 000 vuosina 2016 ja 2017 syntynyttä lasta, jotka on arvottu kokeilu- ja verrokkiryhmiin. Kokeilun ...
  • Elinkaaripäästöihin perustuva kulutusverotus 

   Remes, Piia; Nissinen, Ari; Ollikka, Kimmo; Forsius, Kaj; Heinonen, Tero; Horn, Susanna; Judl, Jáchym; Jurvanen, Outi; Kosonen, Tuomas; Laukkanen, Marita; Salo, Marja; Savolainen, Hannu; Soimakallio, Sampo; Toivonen, Teemu
   Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2023:23 (Valtioneuvoston kanslia, 14.04.2023)
   Sekä kotimaisia että tuontituotteita koskeva elinkaaripäästöihin perustuva kulutusvero on yksi ehdotettu tapa kompensoida ilmastopolitiikan luomia eroja kustannustasossa sekä hillitä mahdollista hiilivuotoa. Kulutusverot ...