Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT

  • 100 vuotta pientä avotaloutta – Suomen ulkomaankaupan kehitys, merkitys ja näkymät 

   Haaparanta, Pertti; Tamminen, Saara; Heikkinen, Sakari; Aunesluoma, Juhana; Nilsson Hakkala, Katariina; Kiviluoto, Jussi; Lavikainen, Kasperi; Rissanen, Aarne
   Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 73/2017 (Valtioneuvoston kanslia, 27.11.2017)
   Luomme kuvauksen Suomen ulkomaankaupan kehitykseen runsaan sadan vuoden aikana. Tarkastelemme kaupan kasvua, kehitystä, toimiala - ja maajakaumaa sekä kauppapolitiikkaa. Erityisesti arvioimme viennin kansantaloudellista ...
  • 1990-luvun talouskriisi. Suomen Akatemian tutkimusohjelma. Laman pitkä varjo. Seminaari 13.4.2000 

   Kiander, Jaakko
   VATT-julkaisuja : 27 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 31.12.2000)
   Suomen 1990-luvun talouskriisiä tutkiva Suomen Akatemian tutkimusohjelma piti avoimen seminaarin Helsingissä Säätytalolla 13.4.2000. Seminaarin aiheena oli Laman pitkä varjo. Seminaarissa tutkimusohjelman tutkijat kertoivat ...
  • 1990-luvun talouskriisi. Suomen Akatemian tutkimusohjelma: Laman opetukset. Suomen 1990-luvun kriisin syyt ja seuraukset 

   Kiander, Jaakko
   VATT-julkaisuja : 27 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.11.2001)
   Suomalainen yhteiskunta koki voimakkaita muutoksia 1990-luvulla. 1980-luvulla tapahtunutta rahamarkkinoiden vapauttamista seurasi 1980-luvun alussa vakaan markan politiikan haaksirikko ja modernin historian pahin rauhanaikainen ...
  • 1990s Economic Crisis. The Research Programme on the Economic Crisis of the 1990s in Finland. Final Report 

   Kiander, Jaakko; Virtanen, Sari
   VATT-julkaisuja : 27 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 04.09.2002)
   This final report contains the abstracts of the findings of the research projects which participated in the Academy of Finland's research programme in 1998-2001. The programme analysed the causes and consequences of the ...
  • 1990s the economic crisis in Finland. The Research Programme of the Academy of Finland: Down from the heavens, up from the ashes. The Finnish economic crisis of the 1990s in the light of economic and social research 

   Kalela, Jorma; Kiander, Jaakko; Kivikuru, Ullamaija; Loikkanen, Heikki A.; Simpura, Jussi
   VATT-julkaisuja : 27 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.11.2001)
   Finland experienced an exceptionally deep and long economic crisis during the first half of the 1990s. Within four years, output was reduced by more than 10 percent and the unemployment rate quadrupled to almost 17 percent. ...
  • 30 prosentin vähennystavoitteeseen siirtymisen energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset 

   Honkatukia, Juha; Koljonen, Tiina; Lehtilä, Antti
   VATT Tutkimukset : 170 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 07.03.2013)
   Tässä tutkimuksessa tarkastellaan EU:n alkuperäistä 20 prosentin päästötavoitetta tiukemman 30 prosentin päästötavoitteen toteuttamisen vaikutuksia Suomessa toimialojen, koko kansantalouden, valtiontalouden ja kuluttajien ...
  • 5th Helsinki Workshop on Standardization and Networks, 13-14 August, 2000 

   Coenen, Heide; Holler, Manfred J.; Niskanen, Esko
   VATT-keskustelualoitteita : 243 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 31.12.2000)
   The fast development in communications and information based industries as well as in other network related industries gives rise to new constellations in competition and innovation. These are strongly dependent on strategic ...
  • Acceptability of Urban Transport Pricing 

   Schade, Jens; Schlag, Bernhard
   VATT-tutkimuksia : 72 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 31.12.2000)
   Several studies all over the world have considered transport pricing measures as promising attempts to solve urgent traffic problems in urban areas. An important precondition for the successful implementation of pricing ...
  • Access Pricing and Competition in Telecommunications 

   Kotakorpi, Kaisa
   VATT-keskustelualoitteita : 283 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 08.11.2002)
   This study reviews the key economic features of the telecommunications industry and outlines two benchmark models that have been developed in previous literature for introducing competition into local telecommunications. ...
  • Access to Computer, Internet and Mobile Phone at Home in Finland, Ireland, Netherlands and Sweden 

   Tukiainen, Janne
   VATT-keskustelualoitteita : 324 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 06.02.2004)
   The purpose of this study is to analyse statistically factors that affect individual access to and household ownership of new technology. This paper reviews the literature on the diffusion of new innovations, the use of ...
  • The Actors and the Financial Affairs of the Northern Dimension 

   Ruotoistenmäki, Riikka; Babykina, Evgenia
   VATT-tutkimuksia : 86 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 14.05.2002)
   This research describes the role of International Financial Institutions and the Financial Framework of the European Union in development of the Northern Dimension countries. It also describes the region as an operational ...
  • Adjustment to Regional Labour Market Shocks 

   Kangasharju, Aki; Pekkala, Sari
   VATT-keskustelualoitteita : 274 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 22.05.2002)
   This paper analyses regional labour market adjustment in the Finnish provinces during 1976-2000. It investigates the inter-relations of employment, unemployment, labour force participation and migration to see how a change ...
  • Age at arrival, parents and neighborhoods: understanding the educational attainment of immigrants' children 

   Ansala, Laura; Hämäläinen, Ulla; Sarvimäki, Matti
   Journal of Economic Geography : 2 (Oxford University Press, 2020)
   This article documents how children of immigrants cope in early adulthood in Finland. We first show that, on average, they have dramatically lower educational attainment than children of natives do. This difference can be ...
  • Aikuiskoulutus Suomessa ja muualla Euroopassa 

   Rahikainen, Marjatta
   VATT-keskustelualoitteita : 192 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1999)
   Tässä selvityksessä kartoitetaan tutkimuskirjallisuuden ja indikaattoreiden pohjalta aikuiskoulutuksen kehitystä 1990-luvulla. Aikuiskoulutuksen tavoitteita tarkastellaan pääasiassa OECD:n näkemyksiin perustuen. ...
  • Airline Deregulation: The American Experience and Prospects for Europe 

   Brueckner, Jan K.; Goebel, Anton; Niskanen, Esko
   VATT-keskustelualoitteita : 149 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1997)
   This paper provides an exhaustive discussion of the impact of airline deregulation in the U.S., followed by a discussion of the likely effects of deregulation in the EU. The paper argues that the benefits of U.S. deregulation, ...
  • Ajankäytön trendit 1999-2000 

   Saastamoinen, Hannu
   VATT-muistioita : 68 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.2005)
  • Ajopuusta mallioppilaaksi. Näkökulmia Suomen polusta vaurauteen 

   Leppänen, Seppo
   VATT Julkaisut : 73 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 27.10.2020)
   Talousneuvoston pitkäaikainen pääsihteeri Seppo Leppänen pohtii kirjassaan Ajopuusta mallioppilaaksi: näkökulmia Suomen polusta vaurauteen maamme yhteiskunnan ja talouden kehitystä kriiseistä kärsivästä ajopuusta ...
  • Aktiivimalli ja ansiosidonnainen työttömyysturva 

   Kyyrä, Tomi; Pesola, Hanna; Uusitalo, Roope
   VATT Muistiot : 57 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 16.05.2019)
   Vuoden 2018 alusta voimassa olleen aktiivimallin tavoitteena on lisätä työllisyyttä kannustamalla työttömiä aktiivisuuteen ja omatoimisuuteen työnhaussa koko työttömyys-jakson ajan. Tässä raportissa arvioidaan, missä ...
  • Aktiivimallin vaikutukset työttömiin ja TE-toimistojen toimintaan 

   Kyyrä, Tomi; Naumanen, Päivi; Pesola, Hanna; Uusitalo, Roope; Ylikännö, Minna
   VATT Tutkimukset : 189 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 01.11.2019)
   Raportissa arvioidaan vuoden 2018 alussa käyttöönotetun aktiivimallin vaikutuksia. Mallin tavoitteena oli lisätä työllisyyttä kannustamalla työttömiä aktiivisuuteen ja omatoimisuuteen työnhaussa koko työttömyysjakson ajan. ...
  • Aktiivimallin vaikutusarvioinnin väliraportti 

   Kyyrä, Tomi; Naumanen, Päivi; Uusitalo, Roope; Ylikännö, Minna
   Työ- ja elinkeinoministeriön raportti : 05/2019 (Työ- ja elinkeinoministeriö, 07.05.2019)
   Mallin käyttöönoton jälkeisiä muutoksia työttömyysetuuksissa, työttömyyden aikaisessa työnteossa, työllistymistä edistäviin palveluihin osallistumisessa sekä työ- ja elinkeinotoimistojen toiminnassa.