Selaus tekijän mukaan kokoelmassa 516 Kasvatustieteet

    • Föräldrasyn på språkduschtandem 

      Vihtalahti, Nea (Åbo Akademi, 2020)
      Avhandlingen skrivs inom projektet Språkduschtandem som är ett tandemprojekt vars strävan är att utveckla tandempedagogik inom småbarnspedagogik, förskola och för åk 1–6. Tandem är en språkinlärningsmetod där språket ...