Viimeksi syötetyt

Viitteet 21-40 / 2235

  • Vesienhoidon toimenpideohjelma 2022–2027. Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa. 

   Teppo, Anssi (Toim.); Bonde, Anna; Koivisto, Anna-Maria (Toim.); Nikolajev-Wikström, Leena; Petäjä-Ronkainen, Anne; Westberg, Vincent; Dahlhem, Krister; Eklund, Lotta; Könönen, Oona; Mäenpää, Eero; Pakkala, Jukka; Rantataro, Tilda; Saarenpää, Erika; Seppälä, Tommi; Tolonen, Mika; Vainio, Anna; Viitaniemi, Katja
   Raportteja : 41/2022 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 04 / 2022)
   Vesienhoidon keskeisenä tavoitteena on estää jokien, järvien ja rannikkovesien sekä pohjavesien tilan heikkeneminen sekä pyrkiä kaikkien vesien vähintään hyvään tilaan. Erinomaisiksi tai hyviksi arvioitujen vesien tilaa ...
  • Dog-assisted flying squirrel inventories 

   Gustafsson, Jenny
   Näkymiä (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 11.05.2022)
   The dog-assisted flying squirrel inventory action in the Flying Squirrel LIFE Project has several goals. One of the goals is to inventory flying squirrel occurrence in Rekijoki Natura 2000 areas both on Salo and Somero ...
  • Kyläteiden toteuttamismahdollisuudet Uudenmaan ELY-keskuksen toimialueella 

   Rahiala, Antti; Haukka, Pieta; Kuittinen, Teemu; Mattila, Severi
   Raportteja : 14/2022 (Uudenmaan ELY-keskus, 02.03.2022)
   Kyläteiden toteuttamismahdollisuuksia tutkittiin Uudenmaan ELY-keskuksen toimialueella. Konsulttina työssä on toiminut A-Insinöörit Civil Oy. Työn yhteydessä laadittiin olosuhdekriteeristö kylätieratkaisun käytölle, ...
  • Länsi-Uudenmaan joukkoliikenteen järjestämistapaselvitys 

   Suhonen, Mikko; Lehtinen, Vili; Aittokallio, Lotta; Kanerva, Olli
   Raportteja : 26/2022 (Uudenmaan ELY-keskus, 12.04.2022)
   Työssä määriteltiin vaihtoehtoisia avoimen joukkoliikenteen järjestämistapoja Uudenmaan ELY-keskuksen sekä suunnittelualueen kuntien kanssa. Suunnittelualueeseen muodostivat Länsi-Uudenmaan kunnista Lohja, Vihti, Karkkila ...
  • Tenon-Näätämöjoen-Paatsjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuosille 2022–2027: Osa 1. Vesienhoitoaluekohtaiset tiedot 

   Räinä, Pekka; Ylikörkkö, Jukka; Puro-Tahvanainen, Annukka; Lindholm, Anne; Karjalainen, Niina; Pasanen, Jari
   Raportteja : 36/2022 (Lapin ELY-keskus, 22.04.2022)
   Tähän vesienhoitosuunnitelmaan on koottu tiedot vesien tilasta sekä vesienhoitokaudella 2022–2027 tarvittavat toimenpiteet vesien tilan parantamiseksi ja ylläpitämiseksi Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen vesienhoitoalueella. ...
  • Tenon-Näätämöjoen-Paatsjoen vesienhoitoalueen toimenpideohjelma vuosille 2022–2027 

   Räinä, Pekka; Ylikörkkö, Jukka; Puro-Tahvanainen, Annukka; Lindholm, Anne; Pasanen, Jari; Karjalainen, Niina
   Raportteja : 35/2022 (Lapin ELY-keskus, 22.04.2022)
   Vesienhoidon keskeisenä tavoitteena on estää jokien, järvien ja rannikkovesien sekä pohjavesien tilan heikkeneminen sekä pyrkiä kaikkien vesien vähintään hyvään tilaan. Erinomaisiksi tai hyviksi arvioitujen vesien tilaa ...
  • Kemijoen vesienhoitoalueen toimenpideohjelma vuosille 2022–2027 

   Räinä, Pekka; Ylikörkkö, Jukka; Lindholm, Anne; Puro-Tahvanainen, Annukka; Pasanen, Jari; Karjalainen, Niina
   Raportteja : 30/2022 (Lapin ELY-keskus, 25.04.2022)
   Vesienhoidon keskeisenä tavoitteena on estää jokien, järvien ja rannikkovesien sekä pohjavesien tilan heikkeneminen sekä pyrkiä kaikkien vesien vähintään hyvään tilaan. Erinomaisiksi tai hyviksi arvioitujen vesien tilaa ...
  • Kemijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuosille 2022–2027: Osa 1. Vesienhoitoaluekohtaiset tiedot 

   Räinä, Pekka; Ylikörkkö, Jukka; Puro-Tahvanainen, Annukka; Lindholm, Anne; Karjalainen, Niina; Pasanen, Jari
   Raportteja : 31/2022 (Lapin ELY-keskus, 25.01.2022)
   Tähän vesienhoitosuunnitelmaan on koottu tiedot vesien tilasta sekä vesienhoitokaudella 2022–2027 tarvittavat toimenpiteet vesien tilan parantamiseksi ja ylläpitämiseksi Kemijoen vesienhoitoalueella. Toimenpiteillä vähennetään ...
  • Tornionjoen vesienhoitoalueen toimenpideohjelma vuosille 2022–2027 

   Räinä, Pekka; Ylikörkkö, Jukka; Lindholm, Anne; Puro-Tahvanainen, Annukka; Pasanen, Jari; Karjalainen, Niina
   Raportteja : 32/2022 (Lapin ELY-keskus, 21.04.2022)
   Vesienhoidon keskeisenä tavoitteena on estää jokien, järvien ja rannikkovesien sekä pohjavesien tilan heikkeneminen sekä pyrkiä kaikkien vesien vähintään hyvään tilaan. Erinomaisiksi tai hyviksi arvioitujen vesien tilaa ...
  • Tornionjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuosille 2022–2027 : Osa 1. Vesienhoitoaluekohtaiset tiedot 

   Räinä, Pekka; Ylikörkkö, Jukka; Lindholm, Anne; Puro-Tahvanainen, Annukka; Pasanen, Jari; Karjalainen, Niina
   Raportteja : 33/2022 (Lapin ELY-keskus, 21.04.2022)
   Tähän vesienhoitosuunnitelmaan on koottu tiedot vesien tilasta sekä vesienhoitokaudella 2022–2027 tarvittavat toimenpiteet vesien tilan parantamiseksi ja ylläpitämiseksi Tornionjoen vesienhoitoalueella. Suunnitelma kattaa ...
  • Vt12 Nokian kohta ja Kahtalammin eritasoliittymä : Aluevaraussuunnitelma 

   Finnmap Infra Oy; Nissinen, Taneli; Berg, Jan-Erik; Lee, Aalam; Katajalehto, Jaana
   Raportteja : 79/2021 (Pirkanmaan ELY-keskus, 03 / 2022)
   Valtatie 12 on merkittävä itä-länsi suuntainen tieyhteys välillä Rauma-Tampere-Lahti-Kouvola. Aluevaraussuunnitelman suunnittelualue (7,5 km) koskee valtatietä 12 Nokian kohdalla. Aluevaraussuunnitelman lähtökohtana oli ...
  • Pohjois-Karjalan vesienhoidon toimenpideohjelma vuosille 2022–2027 

   Mononen, Paula; Huttunen, Mika; Kukkonen, Minna; Haakana, Helena; Käki, Tiina; Heikkinen, Mari; Rissanen, Ninni
   Raportteja : 27/2022 (Pohjois-Karjalan ELY-keskus, 20.04.2022)
   Pohjois-Karjala on osa laajaa koko Itä-Suomen kattavaa Vuoksen vesienhoitoaluetta. Vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaan on koottu tiedot vesienhoitoalueesta. Tässä toimenpideohjelmassa on kuvattu tarkemmin pinta- ja ...
  • Helsingin seudun tieverkon luokitus ja palvelutasotavoitteet 2040 

   Herneoja, Anne; Hyvönen, Anna-Sofia; Pesonen, Hannu
   Erillisjulkaisut (Uudenmaan ELY-keskus, 04 / 2022)
   Helsingin seudun tieverkon luokitus ja palvelutasotavoitteet 2040 on laadittu mahdollistamaan liikenteen ja maankäytön yhteensovittamista kasvavalla kaupunkiseudulla. Työ on tehty vuorovaikutteisena prosessina seudun ...
  • Velvoitetarkkailuja sekä syvännepohjaeläinmenetelmiä vertaileva hanke (Vepove) : Osaraportti A: Kaivosten ja rikastamoiden velvoitetarkkailujen vertailu : Osaraportti B: Syvännepohjaeläinmenetelmät kaivosperäisen kuormituksen kuvaajina 

   Vikstedt, Helena; Kivipelto, Joni; Koivuhuhta, Auri; Virtanen, Kimmo; Tolonen, Kimmo T.; Weckström, Jan; Luoto, Tomi; Mykrä, Heikki; Riihimäki, Juha; Hellsten, Seppo
   Raportteja : 28/2022 (Kainuun ELY-keskus, 04 / 2022)
   Tämä Kainuun elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskuksen (ELY), Suomen Ympäristökeskuksen (SYKE) ja Helsingin yliopiston (HY) yhteistyönä toteutettu velvoitetarkkailuja ja syvännepohjaeläinten seurantamenetelmiä vertaileva ...
  • Hämeenlinnan seudun kestävän ja turvallisen liikkumisen suunnitelma 

   Kinnunen, Tapio; Karttunen, Valtteri; Kirjanen, Anna; Svenns, Terhi; Renvall, Juho; Ramboll Finland Oy
   Erillisjulkaisut (Uudenmaan ELY-keskus, 04 / 2022)
   Hämeenlinnan seutuun kuuluvat Hämeenlinnan kaupungin lisäksi Hattulan ja Janakkalan kunnat. Hämeenlinnan seudun sijoittuminen valtakunnallisesti merkittävälle kasvukäytävälle tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet maankäytön ...
  • Förvaltningsplan för Kumo älvs - Skärgårdshavets - Bottenhavets vattenförvaltningsområde för åren 2022-2027 : Del 1: Uppgifter som berör vattenförvaltningsområdet 

   Westberg, Vincent (Toim.); Bonde, Anna; Koivisto, Anna-Maria; Mäkinen, Maria; Puro, Helena; Siiro, Petri; Teppo, Anssi
   Raportteja : 16/2022 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 03 / 2022)
   I den här förvaltningsplanen har man samlat information om vattendragens tillstånd, faktorer som påverkar det samt ett samman-drag av de åtgärder som krävs under vattenförvaltningsperioden 2022–2027 för att förbättra och ...
  • Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuosille 2022-2027 : Osa 1: Vesienhoitoaluekohtaiset tiedot 

   Westberg, Vincent (Toim.); Bonde, Anna; Koivisto, Anna-Maria; Mäkinen, Maria; Puro, Helena; Siiro, Petri; Teppo, Anssi
   Raportteja : 15/2022 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 03 / 2022)
   Tähän vesienhoitosuunnitelmaan on koottu tiedot vesien tilasta, siihen vaikuttavista tekijöistä sekä yhteenveto vesien-hoitokaudella 2022–2027 tarvittavista toimenpiteistävesien tilan parantamiseksi ja ylläpitämiseksi ...
  • Elinkeinoelämän tarpeet Uudenmaan ELY-keskuksen alueen maantieverkolla 

   Salanne, Ilkka; Haikonen, Johannes; Pihlajakangas, Laura; Tikkanen, Marko; Tuominen, Janne; Sitowise Oy (Uudenmaan ELY-keskus, 09.12.2021)
   Työn tavoitteena oli löytää, kuvata ja priorisoida keskeisiä ja konkreettisia Uudenmaan ELY-keskuksen alueen maantieverkon kehittämis kehittämis-ja toimenpidetarpeita elinkeinoelämän näkökulmasta. Työn tilasi Uudenmaan ...
  • Pirkanmaan vesienhoidon toimenpideohjelma vuosille 2022-2027 

   Alajoki, Hanna; Bilaletdin, Ämer; Honkanen, Satu; Isid, Diar; Kara, Pilvi; Kerkkä, Valeria; Lindqvist, Pepe; Liukkonen, Hanne; Mäkynen, Anne; Niemelä, Mira; Nenonen, Nina; Pelkonen, Pauliina; Peltonen, Anu; Syvälä, Riitta; Taskinen, Salla; Vainonen, Anneli
   Raportteja : 12/2022 (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 28.03.2022)
   Vesienhoidon tavoitteena on saada pinta- ja pohjavedet vähintään hyvään tilaan ja estää hyvälaatuisten vesien tilan heikkeneminen. Tavoitteiden saavuttamiseksi on laadittu vesienhoitosuunnitelmat ja niiden tausta-aineistona ...
  • Kestävät matkaketjut Päijät-Hämeessä 

   Lindeqvist, Matleena; Lintusaari, Maiju; Pund, Hanna
   Raportteja : 21/2022 (Uudenmaan ELY-keskus, 31.03.2022)
   Kestävien matkaketjujen kehittäminen sisältyy valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan, Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan, Lahden kaupunkiseudun maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskevaan ...