Siirtolaisuusinstituutin julkaisut

 

Uusimmat viitteet

 • Näkökulmia maahanmuuttaneiden poliittiseen osallistumiseen Suomessa 

  Kettunen, Pekka
  Tutkimus (2018–) (vertaisarvioidut) : 8 (Siirtolaisuusinstituutti, 05 / 2022)
  Ulkomaalaistaustaisten henkilöiden osuus Suomen väestöstä on kasvamassa. Ulkomaalaistaustaisten poliittinen osallistuminen ei ole yhtä aktiivista kuin suomalaistaustaisten. Tämä koskee erityisesti äänestämistä, mutta ...
 • Pohjanmaan alueen muuttoliike vuosina 1988–1996 

  Österlund, Timo
  Pohjanmaan aluekeskuksen julkaisuja ja tutkimuksia (1997–2015) : 1 (Siirtolaisuusinstituutti, 1997)
  Muuttoliike Pohjanmaalla on viimeisten yhdeksän vuoden aikana noudattanut taloudellisessa tilanteessa tapahtuneita muutoksia ja samalla muun Suomen muuttotrendiä. Edellinen huippu oli vuonna 1988, jonka jälkeen muuttoliike ...
 • Kanadan kutsu 

  Eronen, Veli Ensio
  Kaunokirjallinen sarja (1998–2010) (Siirtolaisuusinstituutti, 2001)
  Me on nyt sitten päätetty, että kesäloman jälkeen me lähdetään. Ratkaisu ei ole helppo meille eikä se ole mieleinen kaikille meidän sukulaisillekaan. Kun me ollaan vielä näinkin nuoria ja työnhaluisia, niin ajattelimme ...
 • Carmen : kohtaloni 


  Kaunokirjallinen sarja (1998–2010) (Siirtolaisuusinstituutti, 1998)
  Kirja on värikäs kuvaus suomalaisen naisen ja seikkalijan Helena D’Avinon vaiheikkaasta elämästä. Päästyään ylioppilaaksi Helsingin suomalaisesta yhteiskoulusta Helena lähti 1940-luvun lopulla Pariisiin jatkamaan ...
 • Foreign born children's socioemotional adjustment to Finland : intercountry adoptees and Vietnamese refugees 

  Forsten-Lindman, Nina
  Tutkimuksia (Monistesarja, 1983–1994) : 8 (Siirtolaisuusinstituutti, 1994)
 • Paluumuuttohalukkuus Turun seudulla 

  Pitkäranta, Merja; Simpanen, Matti
  Tutkimuksia (Monistesarja, 1983–1994) : 7 (1990)
  Muutto kaupunkimaisista olosuhteista ja erityisesti Turusta merkitsee useitten muuttajien osalta asettumista kokonaan toisenkaltaiseen asuinympäristöön ja eri tyyppisen palveluverkon alueelle. Tehtyjen selvitysten perusteella ...
 • Siirtolaisuus suomalaisissa sanomalehdissä vuosina 1880–1939 ja 1945–1984 

  Hujanen, Taisto; Koiranen, Kimmo
  Tutkimuksia (Monistesarja, 1983–1994) : 6 (Siirtolaisuusinstituutti, 1990)
  Sanomalehdistöä on sanottu oman aikansa peiliksi. Mutta lehdistö on ollut myös aktiivisesti keskusteluun osallistuva ja tapahtumiin vaikuttava tekijä. Kun Amerikkaan tai Australiaan mennyt siirtolainen oli lähettänyt – tai ...
 • Turun lähtömuuttotutkimus : Turusta vuonna 1984 muualle Suomeen muuttaneet 

  Simpanen, Matti
  Tutkimuksia (Monistesarja, 1983–1994) : 4 (Siirtolaisuusinstituutti, 1985)
  Maassamuutto on perinteisesti suuntautunut maaseudulta kaupunkiin ja kehitysalueilta Etelä-Suomen kehittyneille alueille, minkä seurauksena kaupunkien väkiluvut ovat kasvaneet. 1970–1980-luvuilla muuttoliikkeeseen on tullut ...
 • Muuttoliikkeitä koskeva tutkimuspoliittinen ohjelma 

  Söderling, Ismo
  Tutkimuksia (Monistesarja, 1983–1994) : 3 (Siirtolaisuusinstituutti, 1986)
  Siirtolaisuusinstituutin yhtenä tehtävänä on edistää ja koordinoida maassamme tehtävää muuttoliiketutkimusta. Keväällä 1984 instituutissa valmistui julkaisu 'Siirtolaisuuden ja maassamuuton tutkimus'. Raportissa tarkasteltiin ...
 • Siirtolaisuuden ja maassamuuton tutkimus : Suomen muuttoliikkeiden pääpiirteet sekä selvitys tutkimustilanteesta ja -tarpeesta 


  Tutkimuksia (Monistesarja, 1983–1994) : 2 (Siirtolaisuusinstituutti, 1984)
  Siirtolaisuusinstituutti pyrkii tämän selvityksen avulla tarjoamaan jäsentynyttä muuttoliiketutkimukseen liittyvää tietoa alan tutkijoille, suunnittelijoille ja yhteiskunnallisille päätöksentekijöille. Tavoitteena on, että ...
 • Muuttoliike ja viihtyvyys Läntisellä Uudellamaalla 

  Munter, Arja
  Tutkimuksia (Monistesarja, 1983–1994) : 1 (Siirtolaisuusinstituutti, 1983)
  Tutkimus sai alkunsa Läntisen Uudenmaan kuntien aloitteesta, koska kuntien alueelta siirtolaisuus viime vuosina oli ollut runsasta suhteessa väestömäärään. Alueen ruotsinkielisten erittäin vilkas maastamuutto aiheutti ...
 • Siirtolaisuusmuistot talteen : emigrationsminnen 

  Koskimies-Hautaniemi, Tuula
  Pohjanmaan aluekeskuksen julkaisuja ja tutkimuksia (1997–2015) : 2 (Siirtolaisuusinstituutti, 2000)
  "Ei se oo miäs eikä mikään, jok ei oo Amerikas käyny!" Sananparrella on vinha perä ainakin Pohjanmaalla, josta aikojen kuluessa on lähdetty ahkerasti siirtolaiseksi. Vuonna 1994 Peraseinäjoella toimintansa aloittaneen ...
 • Kotipesänä Pohjanmaa : Etelä-Pohjanmaan muuttajat ja kotiseudulla pysyneet 

  Itäpuisto, Timo
  Pohjanmaan aluekeskuksen julkaisuja ja tutkimuksia (1997–2015) : 2 (Siirtolaisuusinstituutti, 1999)
  Muuttajien määrä on maassamme viime vuosina noussut lähelle uusia ennätyslukuja. Muuttoliikkeen kiihtymiseen vaikuttavat voimat ovat osin niin suuria, että kunnissa on ollut epätietoisuutta keinoista, joilla siihen voisi ...
 • Suden hetkiä : Amerikansuomalainen olympiavoittaja Ville Ritola 

  Viita, Ossi
  Pohjanmaan aluekeskuksen julkaisuja ja tutkimuksia (1997–2015) : 1 (Siirtolaisuusinstituutti, 1997)
  Peräseinäjoen Suden, Ville Ritolan (1896–1982), elämä oli värikäs. Hänen etelä-pohjalainen luonteensa ryöpsähteli esiin niin työ- kuin urheilu-urallakin. Maailman kesävyysjuoksun terävimpään kärkeen Ritola kuului kuusi ...
 • Etelä-Pohjanmaan maahanmuuttajat 

  Häkkinen, Anne; Mattila, Markku
  Pohjanmaan aluekeskuksen julkaisuja ja tutkimuksia (1997–2015) : 4 (Siirtolaisuusinstituutti, 2011)
  Suomeen suuntautuvan maahanmuuton tutkimus on tähän mennessä keskittynyt käsittelemään suuria kaupunkeja. Usein tarkastelua on myös rajattu esimerkiksi joihinkin etnisiin ryhmiin, nuoriin tai naisiin. Etelä-Pohjanmaan ...
 • "Eihän semmosille reissuille heikompia astioita vierä" : amerikanlesket 1900-luvun vaihteen Alahärmässä 

  Jokinen, Heli
  Pohjanmaan aluekeskuksen julkaisuja ja tutkimuksia (1997–2015) : 3 (Siirtolaisuusinstituutti, 2008)
  Suuren amerikansiirtolaisuuden vuosina, 1800–1900-lukujen taitteessa, kymmenettuhannet siirtolaiset virtasivat Suomesta Pohjois-Amerikkaan. Pääosa siirtolaisista oli miehiä, joukossa myös niitä, joita koti-Suomeen jäi ...
 • Suomi sydämessä : kuvamuistoja ulkosuomalaisjuhlasta, Turku 1.–4.7.2011 = Finland in our hearts : photo memories of the festival for Finns living abroad, Turku, July 1–4, 2011 

  Hartikainen, Heini; Löppönen, Satu; Tampio, Sisko
  E-sarja (Erikoisjulkaisut, 1976–2016) (Siirtolaisuusinstituutti, 2012)
  Heinäkuun alussa 2011 Turkuun kokoontui ulkosuomalaisia ja heidän läheisiään Siirtolaisuusinstituutin järjestämille "Suomi Sydämessä" -ulkosuomalaisjuhlille. Muistoksi juhlilta saimme yli neljätuhatta valokuvaa eri kuvaajien ...
 • Irman tarina 

  Virtanen, Rauni
  E-sarja (Erikoisjulkaisut, 1976–2016) (Siirtolaisuusinstituutti, 2012)
  Suomesta on Pohjois-Amerikkaan muuttanut viimeisen 150 vuoden aikana noin 400 000 henkeä. Heistä vajaa neljännes eli noin 80 000 henkeä muutti aikoinaan Kanadaan. Muuttaneiden joukossa oli Pohjansalon perhe vuonna 1912. ...
 • Amerikankistu ja rautarenssi = Finnish immigrant's trunk and the iron range 

  Tervo, Paula
  E-sarja (Erikoisjulkaisut, 1976–2016) (Siirtolaisuusinstituutti, 2003)
  Suomalaisuus elää paikoin vielä vahvana Pohjois-Amerikassa. Nykyisin yli 600 000 amerikkalaista on tietoisia suomalaisista sukujuuristaan. Suomalaista perinnettä vaalivat ensimmäisen polven siirtolaisten lisäksi suuri osa ...

Näytä lisää