Siirtolaisuusinstituutin julkaisut

 

Uusimmat viitteet

 • Tervetuloa, tervemenoa : Suomi muuttoliikkeessä 

  Mikkonen, Nadja; Sayyad, Nora; Saramo, Samira; Pellander, Saara; Olander, Ilkka
  Julkaisuja (2016–) : 50 (Siirtolaisuusinstituutti, 16.01.2024)
  Suomeen on aina tultu, ja täältä on aina lähdetty. Historiastamme löytyy amerikansiirtolaisuutta, ruotsinsiirtolaisuutta, utopiayhteisöjä tropiikista Siperiaan, asutuskolonialismia, paremman elintason etsimistä, huvin ...
 • Såsom agnar för vinden : om den finlandssvenska emigrationen genom tiderna 

  Björklund, Krister
  Julkaisuja (2016–) : 48 (Siirtolaisuusinstituutti, 12 / 2023)
  Svenskfinland har genom tiderna haft ett delvis annorlunda emigrationsmönster än andra delar av landet – hurudant, varför och följderna, är temat för denna bok. Trots omfattande forskning och floran av populärvetenskaplig ...
 • Rethinking integration : challenging oppressive practises and pointing to ways forward 

  Karimi, Zeinab; Ennser-Kananen, Johanna; Sadatizarrini (Rahaa), Sepideh; Petäjäniemi, Maria; Khalimzoda, Ilkhom; Masoud, Ameera
  Tutkimus (2018–) (vertaisarvioidut) : 9 (Siirtolaisuusinstituutti, 11 / 2023)
  What if we understood our social environment as regulating access to a variety of capitals? What if, as an academic community, we critically and routinely interrogated discourses of “society,” “community,” or “culture” in ...
 • Suomi sydämessä : Ulkosuomalaisen tarinoita Osa 2 

  Välikangas, Antti; Koivukangas, Olavi; Söderling, Ismo; Pellander, Saara; Virtanen, Keijo; Uotila, Timo; Söder, Risto; Hyppönen, Risto
  Julkaisuja (2016–) : 49 (Siirtolaisuusinstituutti, 11 / 2023)
  SISÄLLYS: Suomi sydämessä 5 Finland in my heart 7 Kiitokset 9 Acknowledgements 11 Lisää kiitoksia 13 Omia kokemuksia ulkosuomalaisista ja ulkosuomalaisuudesta 15 My own experiences about Expatriate Finns ...
 • Migration i Svenskfinland : infallsvinklar 

  Sundblom, Dan; Enlund, Magnus; Hanell, Tomas
  Raportteja (2019–) (verkkojulkaisut) : 6 (Siirtolaisuusinstituutti, 06 / 2023)
  Denna studie betraktar migrationsströmmarna till och från Svenskfinland ur ett perspektiv utgående från centrala aktörer inom finlandssvenskt samhällsliv. Inalles tjugo politiker, lokala beslutsfattare, forskare samt ...
 • ”På främmande mark” : Integrationen av tredjelandsmedborgare i Jakobstadsregionen – ekonomiska och sociala dimensioner 

  Enlund, Magnus
  Web Reports (2002–2016) : 5 (Siirtolaisuusinstituutti, 05 / 2023)
  Integrationen av invandrare är en mycket aktuell fråga. Man har diskuterat saken i ett antal utvecklings- och forskningsprojekt. Det som inte har forskats lika mycket i är integration av invandrare på den europeiska ...
 • Rurala stannare : En studie av stannandets dynamik i Österbotten, Finland 

  Nordberg, Kenneth; Sandell, Karin; Enlund, Magnus
  Julkaisuja (2016–) : 47 (Siirtolaisuusinstituutti, 05 / 2023)
  Att stanna på landsbygden har ansetts vara någonting passivt, i motsats till att flytta därifrån, som setts som en aktiv och mer intressant handling att studera. Den här boken belyser stannandet som en dynamisk och mycket ...
 • Kausimuutto ja pendelöinti matkailualalla Lapissa ja Koillismaalla 

  Paksuniemi, Merja; Heikkilä, Elli
  Julkaisuja (2016–) : 46 (Siirtolaisuusinstituutti, 12 / 2022)
  Työmarkkinoiden toimivuuden keskeinen tekijä on osaavan työvoiman saatavuus ja sen rekrytointi. Pula osaavasta työvoimasta korostuu etenkin sesonkiluonteisilla aloilla, joita matkailuala edustaa: työntekijöitä voi ...
 • Näkökulmia maahanmuuttaneiden poliittiseen osallistumiseen Suomessa 

  Kettunen, Pekka
  Tutkimus (2018–) (vertaisarvioidut) : 8 (Siirtolaisuusinstituutti, 05 / 2022)
  Ulkomaalaistaustaisten henkilöiden osuus Suomen väestöstä on kasvamassa. Ulkomaalaistaustaisten poliittinen osallistuminen ei ole yhtä aktiivista kuin suomalaistaustaisten. Tämä koskee erityisesti äänestämistä, mutta ...
 • Pohjanmaan alueen muuttoliike vuosina 1988–1996 

  Österlund, Timo
  Pohjanmaan aluekeskuksen julkaisuja ja tutkimuksia (1997–2015) : 1 (Siirtolaisuusinstituutti, 1997)
  Muuttoliike Pohjanmaalla on viimeisten yhdeksän vuoden aikana noudattanut taloudellisessa tilanteessa tapahtuneita muutoksia ja samalla muun Suomen muuttotrendiä. Edellinen huippu oli vuonna 1988, jonka jälkeen muuttoliike ...
 • Kanadan kutsu 

  Eronen, Veli Ensio
  Kaunokirjallinen sarja (1998–2010) (Siirtolaisuusinstituutti, 2001)
  Me on nyt sitten päätetty, että kesäloman jälkeen me lähdetään. Ratkaisu ei ole helppo meille eikä se ole mieleinen kaikille meidän sukulaisillekaan. Kun me ollaan vielä näinkin nuoria ja työnhaluisia, niin ajattelimme ...
 • Carmen : kohtaloni 


  Kaunokirjallinen sarja (1998–2010) (Siirtolaisuusinstituutti, 1998)
  Kirja on värikäs kuvaus suomalaisen naisen ja seikkalijan Helena D’Avinon vaiheikkaasta elämästä. Päästyään ylioppilaaksi Helsingin suomalaisesta yhteiskoulusta Helena lähti 1940-luvun lopulla Pariisiin jatkamaan ...
 • Foreign born children's socioemotional adjustment to Finland : intercountry adoptees and Vietnamese refugees 

  Forsten-Lindman, Nina
  Tutkimuksia (Monistesarja, 1983–1994) : 8 (Siirtolaisuusinstituutti, 1994)
 • Paluumuuttohalukkuus Turun seudulla 

  Pitkäranta, Merja; Simpanen, Matti
  Tutkimuksia (Monistesarja, 1983–1994) : 7 (1990)
  Muutto kaupunkimaisista olosuhteista ja erityisesti Turusta merkitsee useitten muuttajien osalta asettumista kokonaan toisenkaltaiseen asuinympäristöön ja eri tyyppisen palveluverkon alueelle. Tehtyjen selvitysten perusteella ...
 • Siirtolaisuus suomalaisissa sanomalehdissä vuosina 1880–1939 ja 1945–1984 

  Hujanen, Taisto; Koiranen, Kimmo
  Tutkimuksia (Monistesarja, 1983–1994) : 6 (Siirtolaisuusinstituutti, 1990)
  Sanomalehdistöä on sanottu oman aikansa peiliksi. Mutta lehdistö on ollut myös aktiivisesti keskusteluun osallistuva ja tapahtumiin vaikuttava tekijä. Kun Amerikkaan tai Australiaan mennyt siirtolainen oli lähettänyt – tai ...
 • Turun lähtömuuttotutkimus : Turusta vuonna 1984 muualle Suomeen muuttaneet 

  Simpanen, Matti
  Tutkimuksia (Monistesarja, 1983–1994) : 4 (Siirtolaisuusinstituutti, 1985)
  Maassamuutto on perinteisesti suuntautunut maaseudulta kaupunkiin ja kehitysalueilta Etelä-Suomen kehittyneille alueille, minkä seurauksena kaupunkien väkiluvut ovat kasvaneet. 1970–1980-luvuilla muuttoliikkeeseen on tullut ...
 • Muuttoliikkeitä koskeva tutkimuspoliittinen ohjelma 

  Söderling, Ismo
  Tutkimuksia (Monistesarja, 1983–1994) : 3 (Siirtolaisuusinstituutti, 1986)
  Siirtolaisuusinstituutin yhtenä tehtävänä on edistää ja koordinoida maassamme tehtävää muuttoliiketutkimusta. Keväällä 1984 instituutissa valmistui julkaisu 'Siirtolaisuuden ja maassamuuton tutkimus'. Raportissa tarkasteltiin ...
 • Siirtolaisuuden ja maassamuuton tutkimus : Suomen muuttoliikkeiden pääpiirteet sekä selvitys tutkimustilanteesta ja -tarpeesta 


  Tutkimuksia (Monistesarja, 1983–1994) : 2 (Siirtolaisuusinstituutti, 1984)
  Siirtolaisuusinstituutti pyrkii tämän selvityksen avulla tarjoamaan jäsentynyttä muuttoliiketutkimukseen liittyvää tietoa alan tutkijoille, suunnittelijoille ja yhteiskunnallisille päätöksentekijöille. Tavoitteena on, että ...
 • Muuttoliike ja viihtyvyys Läntisellä Uudellamaalla 

  Munter, Arja
  Tutkimuksia (Monistesarja, 1983–1994) : 1 (Siirtolaisuusinstituutti, 1983)
  Tutkimus sai alkunsa Läntisen Uudenmaan kuntien aloitteesta, koska kuntien alueelta siirtolaisuus viime vuosina oli ollut runsasta suhteessa väestömäärään. Alueen ruotsinkielisten erittäin vilkas maastamuutto aiheutti ...

Näytä lisää