Viimeksi syötetyt Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT

Viitteet 1-20 / 1565

  • Työllisyyden kuntakokeilujen arviointi 

   Aho, Simo; Arnkill, Robert; Hämäläinen, Kari; Lind, Sami; Spangar, Timo; Tuomala, Juha; Ojala, Satu; Saloniemi, Antti; Stenvall, Jari
   Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2024:3 (Valtioneuvoston kanslia, 31.01.2024)
   Vuonna 2021 käynnistyneiden työllisyyden kuntakoiluiden tilastollinen vaikuttavuusarviointi toteutettiin yksilötason rekisteriaineistolla kahdella menetelmällä. Tulosten mukaan kokeilun vaikutus kohderyhmän palveluprosesseihin ...
  • Examining inequalities: from labour markets to social outcomes in Finland 

   Paukkeri, Tuuli; Ravaska, Terhi; Riihelä, Marja
   Fiscal Studies : 2 Open Access (Wiley, 28.06.2024)
   Finland is known for low income inequality by international comparison. In this paper we provide a long-run perspective on inequalities in Finland, and show that inequality is higher in the 21st century compared with many ...
  • Furlough unemployment 

   Korpela, Heikki
   VATT Working Papers : 167 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 18.06.2024)
   I examine the long-established scheme of furloughs in Finland, using detailed data on unemployment spells from 1999 to 2021. Furloughs allow employers in financial difficulty to suspend wages and work while retaining the ...
  • (No) Effects of Subsidizing the First Employee: Evidence of a Low Take-up Puzzle Among Firms 

   Nivala, Annika
   VATT Working Papers : 166 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 06.06.2024)
   Finland had a large regional wage subsidy for hiring the first employee in 2007–2011. In this paper, I show that the take-up of the subsidy was very low: only 2% firms that became employers used the subsidy. The subsidy ...
  • How Do Firms Respond to Risk-based Tax Audits? 

   Harju, Jarkko; Kotakorpi, Kaisa; Matikka, Tuomas; Nivala, Annika
   VATT Working Papers : 165 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 04.06.2024)
   We analyze firm responses to risk-based tax audits – a central tool in regular tax enforcement – using full-population data on tax audits and tax returns in Finland. We find an immediate and persistent increase in reported ...
  • Latausinfratukien vaikuttavuuden arviointi : Loppuraportti 

   Ferreira, Eija; Laukkanen, Marita; Palanne, Kimmo; Räihä, Jouni; Sahari, Anna; Sumu, Saara; Suomalainen, Emilia; Vesanen, Sampo
   Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2024:14 (Valtioneuvoston kanslia, 08.05.2024)
   Loppuraportissa analysoidaan Energiaviraston myöntämän julkisen latausinfran tuen sekä Asumisen kehittämis- ja rahoituskeskuksen (Ara) myöntämän asuinkiinteistöjen yksityisen latausinfran tuen kohdentumista sekä tukien ...
  • Information Technology, Improved Access, and Use of Prescription Drugs 

   Böckerman, Petri; Kortelainen, Mika; Laine, Liisa T.; Nurminen, Mikko; Saxell, Tanja
   Journal of the European Economic Association : jvae034, Open access (European Economic Association, 2024)
   We estimate the effects of health information technology designed to improve access to medication while limiting overuse through easier prescription renewal and improved information provision. We focus on benzodiazepines, ...
  • Digitaalisten terveyspalvelujen käyttö, käyttäjät, tuotanto ja vaikuttavuus : Esiselvitys 

   Haaga, Tapio; Herzig, Mikko; Kortelainen, Mika; Nokso-Koivisto, Oskari; Saxell, Tanja; Sääksvuori, Lauri
   Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja : 2024:12 (Sosiaali- ja terveysministeriö, 24.03.2024)
   Viime vuosina terveydenhuollon digitaaliset palvelut ovat merkittävästi yleistyneet. Digiklinikat ja digitaaliset sote-keskukset ovat eräs osa tätä murrosta. Niille on tyypillistä laajat aukioloajat ja erittäin nopea pääsy ...
  • Information Integration, Coordination Failures, and Quality of Prescribing 

   Böckerman, Petri; Laine, Liisa T.; Nurminen, Mikko; Saxell, Tanja
   Journal of Human Resources : 2, Open Access (University of Wisconsin Press, 01.03.2024)
   Poor information flows hamper coordination, potentially leading to suboptimal decisions in health care. We examine the effects of a large-scale policy of health information integration. We use the staggered adoption of a ...
  • Tax planning and investment responses to dividend taxation 

   Koivisto, Aliisa
   International Tax and Public Finance : Published online (Springer Nature, 16.04.2024)
   This study explores empirically how business owners respond to dividend taxes in a range of different margins including tax planning and investment. Using administrative tax data on all privately held Finnish corporations, ...
  • Korkeakouluopiskelijoiden työssäkäynnin vaikutukset : Loppuraportti 

   Isotalo, Eetu; Kalin, Salla; Karhunen, Hannu; Saarinen, Taina; Tuomala, Juha; Tynjälä, Päivi; Virtanen, Anne
   Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2024:8 (Valtioneuvoston kanslia, 15.04.2024)
   Loppuraportissa kuvataan opiskelijoiden työssäkäyntiä korkeakoulujen henkilöstön ja opiskelijoiden näkökulmasta. Lisäksi tutkitaan työssäkäynnin, opintotuen ja opintosuoritusten välistä suhdetta, sekä opintotuen tulorajoja ...
  • Studying a Sin Tax Scheme with Multiple Reforms - Lessons for Consumption Taxation 

   Kosonen, Tuomas; Jysmä, Sami; Savolainen, Riikka
   VATT Working Papers : 164 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 08.04.2024)
   This paper studies the relationship between substitutability of taxed and nontaxed goods and the price elasticity of demand. We organize the paper through a simple model that yields as a result a highly convex relationship ...
  • Hiilivaraston ja hiilinielujen jakautuminen Suomen yksityisomisteisissa metsissä 

   Juvonen, Jaakko; Alhola, Sara; Laasonen, Henna; Lintunen, Jussi; Malinen, Olli; Panelius, Rufus; Pihlainen, Sampo; Seppä, Meeri; Väliviita, Akseli; Ahlvik, Lassi
   Datahuone-raportti : 1/2024 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 03.04.2024)
   Yksityisomisteiset metsät, metsänomistajien tekemät päätökset ja niille luodut kannustimet ovat keskeisessä roolissa ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Tämä raportti analysoi metsänomistuksen, hiilivaraston ja hiilinielujen ...
  • Sosiaaliset normit ohjaavat eläkkeelle jäämistä 

   Järnefelt, Noora; Kuitto, Kati; Kyyrä, Tomi; Paukkeri, Tuuli; Ravaska, Terhi; Riekhoff, Aart-Jan
   SustAgeable Policy Brief : 1/2024 (SustAgeable-hanke, 18.03.2024)
   Taloudellisten tekijöiden ohella sosiaaliset normit ohjaavat sekä työntekijöiden että työnantajien käyttäytymistä. Eläkeuudistusten myötä käsitykset "normaalista" eläköitymisiästä ovat muuttuneet ja työnantajat suhtautuvat ...
  • Eri syistä maahan muuttaneiden työllistyminen Suomessa 

   Pesola, Hanna; Sarvimäki, Matti; Virkola, Tuomo
   Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja : 2024:9 (Työ- ja elinkeinoministeriö, 04.03.2024)
   Selvitys tarkastelee eri syistä Suomeen muuttaneiden pärjäämistä työmarkkinoilla. Hyödynnämme Maahanmuuttoviraston tietoja oleskelulupapäätöksistä vuosilta 2011–2021 sekä Tilastokeskuksen laajoja rekisteriaineistoja. ...
  • Malttamattomuus ohjaa kulutustamme ja vapaa-aikaamme 

   Jysmä, Sami; Laamanen, Jani-Petri; Lintula, Aino; Matikka, Tuomas; Paukkeri, Tuuli
   Talous & Yhteiskunta : 4/2023 (Työn ja talouden tutkimus Labore, 15.12.2023)
   Malttamattomuus on tutkimusten mukaan yleinen inhimillinen ominaisuus, joka saa esimerkiksi kulutusmenot kasaantumaan tulojen maksupäivän jälkeisille päiville ja työnteon taas ajalle ennen deadlinea. Tällaisia malttamattomuuden ...
  • Labour supply responses to reducing the risk of losing disability insurance benefits 

   Paukkeri, Tuuli; Ravaska, Terhi
   VATT Working Papers : 163 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 21.02.2024)
   We study whether disability insurance (DI) recipients increase their labour supply after the introduction of an automatic reinstatement policy, i.e. a programme mitigating the risk of losing eligibility for DI benefits due ...
  • Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti 2023. Epävirallinen suomenkielinen käännös 

   Talouspolitiikan arviointineuvosto
   Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti (Talouspolitiikan arviointineuvosto, 19.02.2024)
   Talouspolitiikan arviointineuvoston vuoden 2023 raportti julkistettiin 24.1.2024. Arviointineuvoston kymmenes raportti käsittelee hallituksen talouspolitiikkaa. Raportti on kirjoitettu englanniksi. Suomenkielinen ...
  • Social Interaction in the Family: Evidence from Investors’ Security Holdings 

   Knüpfer, Samuli; Rantapuska, Elias; Sarvimäki, Matti
   Review of Finance : 4 Open access (Oxford University Press, 10.09.2022)
   We show that investors tend to hold the same securities as their parents. This intergenerational correlation is stronger for mothers and family members who are more likely to communicate with each other. An instrumental ...
  • Analyzing the Finnish University funding system through system-based simulation 

   Rissanen, Miia; Savolainen, Jyrki; Collan, Mikael
   Policy Futures in Education : Available online (SAGE Publications, 31.01.2024)
   This research explores the suitability of system-based simulation analysis for higher education (HE) policy-planning. A dynamic system model of the Finnish university funding system covering bachelor-level students is ...