Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa 614 Teologia

    • Korsvägsandakten i rummet och som upplevelse 

      Ahl-Waris, Eva (2023)
      Avhandlingen granskar korsvägsandakter i rummet och som upplevelse genom en kvalitativ undersökning baserad på sex stycken intervjuer med informanter, som antingen deltagit i eller arrangerat korsvägsandakter under fastetiden ...