Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa

  • ACS800-kaappimoduulien pakkaamon ulkoistaminen 

   Nieminen, Kimmo (20.04.2007)
   Tässä insinöörityössä selvitetään ABB Oy System AC -liiketoimintayksikön pakkaamon ulkoistamiseen liittyviä ongelmia sekä mahdollisia ratkaisuja näihin ongelmiin. Koko ongelman käsittely on liian laaja projektin yhdelle ...
  • Airbus 340 -lentokoneen C-huoltotelakoiden layout-suunnitelma 

   Rantanen, Juha-Pekka (11.04.2007)
   Tässä insinöörityössä tehtiin layout-suunnitelmat C-huoltotelakoista Airbus 340 -lentokoneiden huoltoa varten ja selvitettiin samojen huoltotelakoiden käyttömahdollisuutta myös muiden konetyyppien huolloissa. Insinöörityön ...
  • Arinan hydraulisen käytön tuotekehitys ja kunnonvalvolvonta 

   Hannikainen, Tuomo (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 24.04.2008)
   Tämän insinöörityön aiheen tarjosi Wärtsilä Biopower Oy. Tutkimuksen tavoitteena oli BioGrate-arinan hydrauliikan tuotekehitys ja käyttölaitteiston kunnonvalvonnan tehostaminen. Arinan käyttölaitteiston toiminnasta ei saatu ...
  • Avaruusinstrumentin mekaniikkasuunnittelu 

   Roos, Matias (20.04.2007)
   Tämän insinöörityön tarkoituksena on kehittää avaruusinstrumentti, joka on osa Euroopan avaruusjärjestön ESA:n ja Japanin avaruusjärjestön JAXA:n BepiColombo-yhteistyöhanketta. Satelliitti lähetetään Merkurius-planeetan ...
  • Hiilidioksidipäästöjen talteenotto-, varastointi- ja hyötykäyttömenetelmät 

   Pajanen, Jaakko (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 2007)
   Tässä opinnäytetyössä oli tavoitteena selvittää hiilidioksidipäästöjen vähentämiskeinoja, niiden talteenottoa, varastointia sekä erilaisia hyötykäyttömenetelmiä. Hiilidioksidin talteenottomenetelmät voimalaitoksista ...
  • Hitsausohjeet (WPS) hydraulisylintereille 

   Hajizadeh, Danesh (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 04.11.2007)
   Tässä insinöörityössä tutkittiin hitsausohjeiden (WPS) laatimista ja niiden hyväksymistä metallisille materiaaleille. Tutkimuksen tarkoituksena oli hitsausosaamisen kehittäminen ja alustavan hitsausohjeen (pWPS) laatiminen ...
  • IAC-R-järjestelmän käyttöönotto 

   Eschner, Erich (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 15.05.2008)
   Tämä työ tehtiin Bosch Rexroth Oy:n Vantaan yksikölle. Työssä selvitettiin servo-järjestelmien historiaa ja kehitystä sekä nykyaikaisen servojärjestelmän käyttöönottoa kenttäväylän avulla. Työssä tutustuttiin IAC-R ...
  • Induktiokoneiden roottorivalmistuksen tuotantolayoutin ja materiaalikäsittelyn suunnittelu kapasiteetin kasvattamiseksi 

   Virtanen, Pekka (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 17.04.2007)
   Tämä insinöörityö on tehty ABB OY:n Pitäjänmäen tehtaalle ja käsittelee HX-roottorivalmistuksen uuden layoutin suunnittelua. Työssä tarkastellaan läpimenoajan lyhentämistä ja kapasiteetin nostoa sekä varastointia ja ...
  • Jätevesipumpun jalustan värähtelytutkimus 

   Valkonen, Heikki (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 14.04.2008)
   Tässä insinöörityössä tutkittiin jätevesipumpun runkokokojen 66 ja 70 jalustaa. Grundfos Environment Finlandilla on kolme erilaista pumpunkiinnitystapaa. Tässä työssä perehdyttiin 3-version jalustaan. Moottori on kiinni ...
  • Kaukolämmön pääsäädöt 

   Nikkilä, Aleksi (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 24.04.2008)
   Työssä keskitytään tarkastelemaan kaukolämmön pääsäätöjä, jotka ovat lämpötilan, paineen ja keskipaineen säädöt. Lisäksi työssä on pintapuolisesti käsitelty myös kaukolämpöön liittyviä perusasioita, toimintaperiaatteita, ...
  • Kemikaaliriskien kartoitus 

   Halttunen, Joonas (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 18.04.2007)
   Tämä insinöörityö tehtiin Crown Pakkaus Oy:n Helsingin tehtaalle. Työ toteutettiin kemikaalilainsäädännön tietojen sekä muun kirjallisuuden pohjalta. Työn tarkoituksena oli tehdä kemikaaliriskien kartoitus johdatuksena ...
  • Kipsilevyn kuivaamisessa tarvittavan puhallutettavan ilmamäärän ja ohjauksen optimointi 

   Boman, Mikko (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 25.04.2008)
   Tämä insinöörityö on tehty Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy:n Kirkkonummen tehtaan kipsilevyjen kuivauksessa käytettävästä kuivurista. Kuivurissa on monta erilaista tekijää, jotka vaikuttavat kuivumiseen. Työssä keskitytään ...
  • Lämmönläpäisykertoimen määritys ovirakenteille 

   Hämäläinen, Risto A. (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 22.05.2008)
   Lohjalainen palo-oviin ja muihin mm. julkishallinnon rakennusten rakentajien ja telakkateollisuuden käyttämiin ulko- ja välioviratkaisuihin erikoistunut valmistusyritys Saajos Oy oli kokenut tarpeen saada käyttöönsä ...
  • Lämpölaajenemislaitteiston modernisointi 

   Heikkinen, Tommi (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 25.03.2007)
   Insinöörityön lähtökohtana oli suunnitella ja kehittää fysiikan laboratoriotyökurssilla käytettävää mittalaitetta, jolla tutkitaan lämpölaajenemisilmiötä. Vanhassa laitteessa on kolme eri materiaalista valmistettua ...
  • Martinlaakson kaasuturbiinin jäähdytysjärjestelmän parantaminen 

   Hassinen, Anne (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 16.05.2008)
   Tämä insinöörityö tehtiin Vantaan Energia Oy:lle, joka tuottaa ja myy sähköä ja kaukolämpöä. Työn tarkoituksena on tutkia mahdollisuuksia parantaa Martinlaakson voimalaitoksen kaasuturbiinin jäähdytyskapasiteettia. Työn ...
  • Modulaarisen paisunta-astian kehittäminen compact -sarjan teollisuusvaihteeseen 

   Linnakoski, Antti (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 10.04.2007)
   Tämä insinöörityö tehtiin SEW Industrial Gears Oy:lle, joka valmistaa hammasvaihteita teollisuuden eri sovellutuksiin. Työn tavoitteena oli kehittää modulaarinen paisuntaastiasarja compact -sarjan teollisuusvaihteeseen. ...
  • MTS2-kokoonpanolinjan ohjauksen modernisointi 

   Kaikkonen, Juhana (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 07.05.2007)
   Tämä insinöörityö tehtiin Helsingin ammattikorkeakoululle kesän 2006 ja lukuvuoden 2006 - 2007 aikana. Työn tarkoituksena oli yhdistää MTS2-kokoonpanolinjaston kuljetinjärjestelmän erilliset toimilaite- ja anturiväylät ...
  • Neste Oilin energialaitoksen paineilma- ja syöttövesituotannon energiataloudellinen tarkastelu 

   Halonen, Ville (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 23.04.2008)
   Insinöörityön tavoitteena oli tehdä teknillis-taloudellinen selvitystyö Neste Oilin Porvoon jalostamon energialaitoksen paineilma- ja syöttövesituotannosta. Tarkoituksena oli tutkia mahdollisuuksia säästää näihin toimintoihin ...
  • Näytteenpitimen suunnittelu jominysauvan hiontaan 

   Kumpulainen, Juho (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 23.04.2007)
   Tämän insinöörityön tavoitteena oli suunnitella helposti käännettävä näytteenpidin jominy-sauvojen hiontaan. Näytteenpitimen tuli olla käännettävä jominysauvojen molempien puolien samansuuntaisen hiomapinnan aikaansaamiseksi. ...
  • Ostoprosessin kehittäminen 

   Joutsen, Petri (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 23.04.2007)
   Insinöörityön tavoitteena on selvittää Hakaniemen Metalli Oy ja sen tytäryhtiön High Metal Production ostotilakset ja tämän avulla tehdä analyysi tärkeimpien alihankkioiden taloustiedoista. Työssä perehdyttiin nykyiseen ...