Selaus julkaisuajan mukaan kokoelmassa

  • Vuosaaren B-voimalaitoksen lauhduttimien merivesikanavaan sijoitettavan pienvesivoimalan kannavuusselvitys 

   Laari, Anton (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 11.10.2006)
   Insinöörityön tavoitteena oli tehdä teknis-taloudellinen selvitystyö pienvesivoimasta Vuosaaren B-voimalaitokselle. Ensimmäiseksi täytyi selvittää laitoksen virtausolosuhteet, putouskorkeus, saavutettavissa oleva teho, ...
  • Hiilidioksidipäästöjen talteenotto-, varastointi- ja hyötykäyttömenetelmät 

   Pajanen, Jaakko (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 2007)
   Tässä opinnäytetyössä oli tavoitteena selvittää hiilidioksidipäästöjen vähentämiskeinoja, niiden talteenottoa, varastointia sekä erilaisia hyötykäyttömenetelmiä. Hiilidioksidin talteenottomenetelmät voimalaitoksista ...
  • Lämpölaajenemislaitteiston modernisointi 

   Heikkinen, Tommi (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 25.03.2007)
   Insinöörityön lähtökohtana oli suunnitella ja kehittää fysiikan laboratoriotyökurssilla käytettävää mittalaitetta, jolla tutkitaan lämpölaajenemisilmiötä. Vanhassa laitteessa on kolme eri materiaalista valmistettua ...
  • Modulaarisen paisunta-astian kehittäminen compact -sarjan teollisuusvaihteeseen 

   Linnakoski, Antti (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 10.04.2007)
   Tämä insinöörityö tehtiin SEW Industrial Gears Oy:lle, joka valmistaa hammasvaihteita teollisuuden eri sovellutuksiin. Työn tavoitteena oli kehittää modulaarinen paisuntaastiasarja compact -sarjan teollisuusvaihteeseen. ...
  • Airbus 340 -lentokoneen C-huoltotelakoiden layout-suunnitelma 

   Rantanen, Juha-Pekka (11.04.2007)
   Tässä insinöörityössä tehtiin layout-suunnitelmat C-huoltotelakoista Airbus 340 -lentokoneiden huoltoa varten ja selvitettiin samojen huoltotelakoiden käyttömahdollisuutta myös muiden konetyyppien huolloissa. Insinöörityön ...
  • Induktiokoneiden roottorivalmistuksen tuotantolayoutin ja materiaalikäsittelyn suunnittelu kapasiteetin kasvattamiseksi 

   Virtanen, Pekka (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 17.04.2007)
   Tämä insinöörityö on tehty ABB OY:n Pitäjänmäen tehtaalle ja käsittelee HX-roottorivalmistuksen uuden layoutin suunnittelua. Työssä tarkastellaan läpimenoajan lyhentämistä ja kapasiteetin nostoa sekä varastointia ja ...
  • Kemikaaliriskien kartoitus 

   Halttunen, Joonas (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 18.04.2007)
   Tämä insinöörityö tehtiin Crown Pakkaus Oy:n Helsingin tehtaalle. Työ toteutettiin kemikaalilainsäädännön tietojen sekä muun kirjallisuuden pohjalta. Työn tarkoituksena oli tehdä kemikaaliriskien kartoitus johdatuksena ...
  • Yksittäistuotannon ohjattavuusanalyysi 

   Korhonen, Tero (20.04.2007)
   Tässä työssä tutkitaan Merima Oy:n tuotantolaitoksen toimintaa ohjattavuusanalyysillä. Työn tarkoituksena on etsiä potentiaalisia kehityskohteita yrityksen tuotannosta. Yrityksen tuotanto on muutospaineessa ja se tarvitsee ...
  • ACS800-kaappimoduulien pakkaamon ulkoistaminen 

   Nieminen, Kimmo (20.04.2007)
   Tässä insinöörityössä selvitetään ABB Oy System AC -liiketoimintayksikön pakkaamon ulkoistamiseen liittyviä ongelmia sekä mahdollisia ratkaisuja näihin ongelmiin. Koko ongelman käsittely on liian laaja projektin yhdelle ...
  • Avaruusinstrumentin mekaniikkasuunnittelu 

   Roos, Matias (20.04.2007)
   Tämän insinöörityön tarkoituksena on kehittää avaruusinstrumentti, joka on osa Euroopan avaruusjärjestön ESA:n ja Japanin avaruusjärjestön JAXA:n BepiColombo-yhteistyöhanketta. Satelliitti lähetetään Merkurius-planeetan ...
  • Näytteenpitimen suunnittelu jominysauvan hiontaan 

   Kumpulainen, Juho (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 23.04.2007)
   Tämän insinöörityön tavoitteena oli suunnitella helposti käännettävä näytteenpidin jominy-sauvojen hiontaan. Näytteenpitimen tuli olla käännettävä jominysauvojen molempien puolien samansuuntaisen hiomapinnan aikaansaamiseksi. ...
  • Ostoprosessin kehittäminen 

   Joutsen, Petri (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 23.04.2007)
   Insinöörityön tavoitteena on selvittää Hakaniemen Metalli Oy ja sen tytäryhtiön High Metal Production ostotilakset ja tämän avulla tehdä analyysi tärkeimpien alihankkioiden taloustiedoista. Työssä perehdyttiin nykyiseen ...
  • Putkistosuunnittelun tunnusluvut 

   Heiskanen, Ilkka (23.04.2007)
   Tässä insinöörityössä tutkittiin Neste Jacobsin toimeksiantamia laitossuunnitteluprojekteja ja tarkemmin niiden yleis- ja putkistosuunnittelua ja siinä yleisimmin käytettäviä tunnuslu-kuja. Tunnuslukujen selvittämistä ...
  • Teräsrakenteiden ja putkiston suunnittelu sekä asennus vedenkäsittelylaitokseen 

   Kervinen, Lasse (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 24.04.2007)
   Tässä opinnäytetyössä oli tavoitteena teräsrakenteiden ja putkiston suunnittelu ja hankinta sekä niiden asennuksen valvonta Kemira Kemwater Service Oy:n ja Nordic Aluminiumin Oyj:n vedenkäsittelylaitokseen. Uusien ...
  • MTS2-kokoonpanolinjan ohjauksen modernisointi 

   Kaikkonen, Juhana (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 07.05.2007)
   Tämä insinöörityö tehtiin Helsingin ammattikorkeakoululle kesän 2006 ja lukuvuoden 2006 - 2007 aikana. Työn tarkoituksena oli yhdistää MTS2-kokoonpanolinjaston kuljetinjärjestelmän erilliset toimilaite- ja anturiväylät ...
  • Sisäperämoottoriveneen varaohjausjärjestelmän tuotekehitys 

   Tampik, Patrick (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 07.05.2007)
   Tämä insinöörityö tehtiin mielenkiinnosta veneilyturvallisuuden kehittämistä kohtaan sekä kokeiluksi, onko helppokäyttöisen sekä yksinkertaisen varaohjausjärjestelmän toteutus mahdollista työn pohjana käytettyä venettä ...
  • Hitsausohjeet (WPS) hydraulisylintereille 

   Hajizadeh, Danesh (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 04.11.2007)
   Tässä insinöörityössä tutkittiin hitsausohjeiden (WPS) laatimista ja niiden hyväksymistä metallisille materiaaleille. Tutkimuksen tarkoituksena oli hitsausosaamisen kehittäminen ja alustavan hitsausohjeen (pWPS) laatiminen ...
  • Sorvin voimanmittausjärjestelmän käyttöönotto 

   Koli, Esa (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 2008)
   Tämä työ tehtiin Helsingin ammattikorkeakoulun Konepajatekniikan laboratoriolle. Työn tavoitteena oli saada laboratoriossa olevaan sorviin kiinnitettävä voimanmittausjärjestelmä käyttökuntoon. Aluksi perehdyttiin sorvin ...
  • Tuotantolinjojen kriittisten varaosien kartoitus ja varastointi 

   Nurminen, Seppo (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 03.04.2008)
   Tämän insinöörityön tarkoituksena on selvittää CROWN Pakkaus Oy:n tuotantolinjojen kriittiset varaosat mahdollisten seisokkien lyhentämiseksi ja varaston ylläpitämiseksi niiden osalta. Työssä lähdettiin liikkeelle tutkimalla ...
  • Jätevesipumpun jalustan värähtelytutkimus 

   Valkonen, Heikki (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 14.04.2008)
   Tässä insinöörityössä tutkittiin jätevesipumpun runkokokojen 66 ja 70 jalustaa. Grundfos Environment Finlandilla on kolme erilaista pumpunkiinnitystapaa. Tässä työssä perehdyttiin 3-version jalustaan. Moottori on kiinni ...