Kuntavaalit ja aluevaalit

 

Sisältää tilastojulkaisuja kunnallis- ja kuntavaaleista sekä aluevaaleista.

Kunnallis- ja kuntavaalijulkaisuissa on tietoa äänioikeutetuista, äänestäneiden määristä sekä puolueiden ja vaaliliittojen saamista äänimääristä ja valtuustopaikoista. Vanhin julkaisu on Kunnallisvaalit vuosina 1918−1922.

Kunnittaisia tietoja on julkaistu vuosista 1921−1928 ja sen jälkeen vasta vuodesta 1964 lähtien. Lomakkeet ja ehdokaslistojen yhdistelmät vuosilta 1918−1953 sekä vaalilomakkeet ja -liput vuosilta 1956 ja 1960 löytyvät mikrokuvattuna aineistona Tilastoarkistosta. Suomen tilastollisissa vuosikirjoissa on yhteenvetotaulukoita koko maan ja läänien osalta vuoden 1920 vaaleista lähtien.

Pysyvästi säilytettävät vaalien manuaaliaineistot on siirretty Kansallisarkistoon vuonna 2015.

Ensimmäiset aluevaalit toimitettiin vuonna 2022. Aluevaaleissa valitaan aluevaltuustot hyvinvointialueille, joiden vastuulla on sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestäminen. Aluevaalitilastot sisältävät keskeiset tiedot ehdokkaista, valituista, äänioikeutetuista, äänestäneistä ja puolueiden kannatuksesta. Vuodesta 2025 lähtien vaalit toimitetaan samaan aikaan kuntavaalien kanssa.Uusimmat viitteet

Näytä lisää