Tilastokeskus

 

Tilastokeskuksen avoin julkaisuarkisto sisältää Suomen virallisen tilaston (SVT) -sarjassa ilmestyneitä tilastojulkaisuja, Tilastokeskuksen muita julkaisuja sekä tilastoihin liittyvää tausta-aineistoa. Useimmat julkaisut ovat arkistossa kokonaisuudessaan pdf-muodossa, osasta on pelkät viitetiedot.

Vanhin suomenkielinen julkaisu arkistossa on Yhteenveto kuvernöörien viisivuotis-kertomuksista vuosilta 1861–1865.

Suomen tilastollinen vuosikirja on laaja tilastojen kokoomateos Suomesta, suomalaisista ja suomalaisesta yhteiskunnasta. Teos on ilmestynyt vuodesta 1879, ja löydät koko aikasarjan Doriasta.

Etenkin vanhoissa julkaisuissa on saavutettavuuspuutteita. Puutteista kerrotaan tarkemmin saavutettavuusselosteessa.

Lisätietoja: Tilastokeskuksen tietopalvelu, info@stat.fi, p. 029 551 2220Yhteisö sisältää alayhteisöt

Uusimmat viitteet

Näytä lisää