Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa ELY-keskus

Viitteet 1166-1185 / 2426

  • Ohjaamoja tukemassa ja verkko-ohjausta kehittämässä, KOHTAAMO-HANKE 2014–2021 

   Kautto, Tuija; Korpilauri, Titta; Meriluoto, Satu; Määttä, Mirja; Pantsar, Outi; Rötkö, Ville; Savonmäki, Pasi; Sundqvist, Seija; Vauhkonen, Teemu
   Erillisjulkaisut (Keski-Suomen ELY-keskus, 08 / 2021)
   Tämä julkaisu on koonti Kohtaamo-hankkeen työstä vuosina 2014–2021. Lähtökohtana on monialaisen yhteistyön ja verkostoitumisen tukeminen nuorten palveluiden parantamiseksi. Matkan varrella on rakennettu luottamuksellisia ...
  • Ohjeita bisneksen ostajalle 


   Erillisjulkaisut (Pirkanmaan ELY-keskus, 2014)
   Tällä oppaalla on kaksi tarkoitusta. Oppaan avulla voit jäsentää omaa ajatteluasi sekä selkiyttää terminologiaa ja ajatusmaailmaa, joka yrityksen ostamiseen liittyy. Opas antaa sinulle myös käytännön ohjeita ja esimerkkejä ...
  • Ohkolanjoen valuma-alueen suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma 

   Fager-Pintilä, Noora
   Julkaisut 2010-2011 : Uusimaa 1/2011 (Uudenmaan ELY-keskus, 2011)
   Vantaanjoen vesistöalueella sijaitsevan Ohkolanjoen valuma-alueella laadittiin maatalousalueiden suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma syksyllä 2010. Kartoituksessa löytyneet kohteet sisällytettiin yleissuunnitelmaan karttojen ...
  • Ojitukseen liittyviä oikeustapauksia 

   Autto, Hilja
   Opas : 3/2022 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 31.03.2022)
   Selvitys sisältää tietoa ojitukseen liittyvästä sääntelystä ja ratkaisukäytännöstä. Selvityksessä esitellään ja tulkitaan pääasiassa valikoituja korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) ja hallinto-oikeuden (HaO) päätöksiä. ...
  • OKUL ORTAMINDA YAŞANAN ZORBALIĞA İLİŞKİN BİLGİ 

   (ETNO Etnisten suhteiden neuvottelukunta | Etelä-Suomi, 11 / 2020)
  • Omalla kielellä alkuun: omakielisten orientaatiojaksojen pilotointi Uudenmaan TE-toimiston uusille kotoutuja-asiakkaille 

   Lahtinen, Katri; Kuusiholma, Taneli
   Erillisjulkaisut (Uudenmaan ELY-keskus, 06 / 2018)
  • Omatoiminen tulviin varautuminen : Opas asukkaille 

   (Lapin ELY-keskus, 17.03.2023)
   Tämä tulvaturvallisuusopas on suunnattu erityisesti tulva-alueiden asukkaille ja kiinteistöjen omistajille. Oppaassa annetaan ohjeita siitä, mitä tulisi ottaa huomioon ja miten voi toimia ennen tulvaa, tulvan aikana ja sen ...
  • Omatoiminen tulviin varautuminen : Opas Tornionlaakson asukkaille 

   (Lapin ELY-keskus, 17.03.2023)
   Tämä tulvaturvallisuusopas on suunnattu erityisesti Tornionjokilaakson tulva-alueiden asukkaille. Oppaassa annetaan ohjeita siitä, mitä tulisi ottaa huomioon ja miten voi toimia ennen tulvaa, tulvan aikana ja sen jälkeen. ...
  • Omistajanvaihdosasiantuntijuus ja sen kehittäminen 

   Varamäki, Elina; Tall, Juha; Heikkilä, Tarja; Sorama, Kirsti
   Erillisjulkaisut (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 2011)
   Omistajanvaihdosten valtakunnallisen koordinoinnin tavoitteena on tukea yritysten omistajanvaihdospalvelujen ja palveluprosessien kehittymistä erityisesti mikro- ja pienten yritysten tarpeisiin. Elinkeinopolitiikan linjausten ...
  • Omistajanvaihdospalvelujen valtakunnallinen evaluointi 2014 

   Viljamaa, Anmari; Tall, Juha; Oikarinen, Sakari
   Erillisjulkaisut (Pirkanmaan, ELY-keskus, 05 / 2014)
   Omistajanvaihdoksista on totuttu Suomessa keskustelemaan lähinnä yrittäjien ikääntymisen yhteydessä. On pohdittu ikääntyvien yrittäjien liiketoiminnan jatkuvuutta ja työpaikkojen säilyttämistä. Keskustelu on jäänyt jälkeen ...
  • One-Stop Guidance Center (Ohjaamo) – Ready to offer multi-agency services for the young 

   Määttä, Mirja (ed)
   Erillisjulkaisut (09 / 2018)
   The One-Stop Guidance Center is a place where a young person under the age of 30 can get help in matters related to work, education and everyday life. The centers aim to ensure that the young people can access the support ...
  • Onki- ja Poroveden säännöstelyn vaikutuksista hauen ja lahnan lisääntymiseen 

   Huovila, Juhani; Lahti, Erkki (Pohjois-Savon ympäristökeskus, 05 / 2000)
  • Opas jättipalsamin torjuntaan Suomessa ja Ruotsissa 

   Backlund, Linda; Lönnblad-Björkholm, Claes
   Opas : Opas 6/2022 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 21.09.2022)
   Tämä opas on laadittu Interreg Botnia-Atlantica -hankkeessa INSPECT, Invasive species eradication and control. Hanke toteutetaan Ruotsin ja Suomen välisenä yhteistyönä. Opas sisältää siksi molempia maita koskevaa tietoa ...
  • Opas kunnan ympäristönsuojeluviranomaisille vesilain mukaisten ojitusasioiden ratkaisemiseen 

   Keränen, Mauri
   Opas : 3/2016 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 2016)
   Kuntien ympäristönsuojeluviranomaisille tulee säännöllisesti käsiteltäväksi ojitusta koskevia asioita. Vesilaissa ojitusta koskevien asioiden toimivalta on jaettu aluehallintovirastolle, ojtustoimitukselle ja kunnan ...
  • Opas kurtturuusun torjuntaan Suomessa ja Ruotsissa 

   Backlund, Linda; Lönnblad-Björkholm, Claes; Flemming, Lise-Lotte
   Opas : 8/2022 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 21.09.2022)
   Tämä opas on laadittu Interreg Botnia-Atlantica -hankkeessa INSPECT, Invasive species eradication and control. Hanke toteutetaan Ruotsin ja Suomen välisenä yhteistyönä. Opas sisältää siksi molempia maita koskevaa tietoa ...
  • Opas metsätalouden vesiensuojelun suunnitteluun valuma-aluetasolla 

   Hiltunen, Timo; Jämsén, Juha; Joensuu, Samuli; Heikkinen, Kaisa; Vuollekoski, Martti
   Erillisjulkaisut (Keski-Suomen ELY-keskus, 2014)
  • Opas ojitusyhteisölle uoman kunnossapito- ja peruskorjaushankkeeseen 

   Leppiniemi, Outi
   Opas : 3/2014 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 09 / 2014)
   Suomen pelloista pääosa on ojitettu jo ennen 1970-lukua ja tällä hetkellä viljelyksessä oleva peltopinta-ala on ainakin kertaalleen peruskuivatettu. Vesihallinto perustettiin vuonna 1970 ja kuivatustehtävät siirtyivät ...
  • Opas rakentamisen poikkeamishakemusten käsittelyyn 

   Hirvonen, Kalervo
   Raportteja : 58/2016 (Uudenmaan ELY-keskus, 05 / 2016)
   Maankäyttö- ja rakennuslaki muuttui 1.4.2016. Tästä lähtien kaikki maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset poikkeamispäätökset tekee kunta. Aikaisemmin lain 171 §:ssä tarkoitettu poikkeamistoimivalta oli jaettu kuntien ja ...
  • Opas valtaojien perkausten ja vesistöhankkeiden rantaraivauksiin 

   Haukilehto, Katja
   Opas : 1/2016 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 2016)
   Tämän oppaan tarkoituksena on jakaa tietoa rantaraivauksen toteuttamisesta ja raivauksen vaikutuksista. Opas on tarkoitettu erilaisten vesistöhankkeiden ja valtaojien perkaushankkeiden vastuuhenkilöille sekä rantaraivausta ...
  • Opas viranomaisille yhteisestä ojitusinvestoinnista 

   Keränen, Mauri
   Opas : 1/2024 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 01 / 2024)
   Nykyinen peruskuivatuksen tukijärjestelmä päättyi vuoden 2022 lopussa. Kansallinen peruskuivatuksen tukijärjestelmä oli vanhentunut ja päällekkäinen mm. kosteikkotukien kanssa sekä on myös vaikeasti sovitettavissa EU:n ...