Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa Kokoelmakartta

  • Gadolinska samlingen 

   (15.01.2009)
   Samlingen har varit kemiprofessorn Johan Gadolins (1760-1852) privatbibliotek. I samlingen ingår böcker som tillhört Johan Gadolins far, Jacob Gadolin (1719-1802), som var professor i fysik och teologi och sedemera ...
  • Geologian ja sen lähitieteiden kirjat 

   (15.01.2010)
   Kokoelma koostuu noin 16 000 nimikkeestä (kevät 2009) geologian ja sen lähitieteiden (kuten geofysiikan, geokemian, mineralogian, petrologian, geologisten kongressijulkaisujen jne.) kirjoja, joita ei ole julkaistu ...
   Lainataan
  • Georg Henrik von Wrightin kirjasto 

   (25.02.2009)
   Georg Henrik von Wrightin kirjasto sisältää pääasiassa 1900-luvulla painettua ulkomaista filosofista kirjallisuutta. Kokoelmaan kuuluu myös joitakin harvinaisuuksia, mm. Aristoteleen filosofisten teosten 1500-luvun laitos, ...
   Käytettävissä erikoislukusalissa
  • Gerontologia & geriatria 

   Tampereen yliopiston kirjasto (12.02.2010)
   Gerontologian ja geriatrian pääkokoelma sijaitsee Terveystieteiden osastokirjastossa, jossa painettu yleiskokoelma koostuu 251 nimekkeestä monografioita. Kokoelmassa on runsaasti (38 %) sosiaaligerontologian kirjallisuutta, ...
  • Harry Federley 

   Folkhälsan (12.02.2009)
   Luetteloimattomia prof. Harry Federleyn (1879 - 1951) keräämiä eripainoksia tutkijakollegoilta maailmanlaajuisesti, 25 hyllymetriä. Järjestetty aakkosellisesti koteloihin. Aiheina mm. Perinnöllisyystiede, luonnontieteet, ...
  • Hebraica 

   (25.02.2009)
   Hebraica-kokoelma sisältää vapaakappaleina saadun,Venäjän valtakunnan alueella vuosien 1828-1917 välillä painetun heprean- ja jiddisinkielisen kirjallisuuden. Kokoelman 5 000 nimekkeeseen kuuluu kaunokirjallisuuden ohella ...
   Käytettävissä erikoislukusalissa
  • Helmer Winterin kokoelma 

   Helmer Winter (29.05.2007)
   Lehtori Helmer Winterin (1895-1963) kirjakokoelma säilytetään erillisenä kokoelmana Turun yliopiston pääkirjastossa. Kokoelma sisältää vironkielistä ja Viroa käsittelevää kirjallisuutta, noin 600 nidettä.
   Lainattava kokoelma
  • Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan hammaslääketieteen perusopintojen kurssikirjat 

   Hammaslääketieteen kirjaston kokoelma (01.03.2007)
   Kokoelma käsittää Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan hammaslääketieteen perusopetuksen kurssikirjat.
   Laina-aika 28 vrk. Osassa aineistoa laina-aika on kuitenkin 2 vrk (lyhytlainat) tai vain lukusalikäyttöön (REF-aineisto).
  • Historia - medeltidshistoria 

   (15.01.2009)
   Samlingen med signum HF Medeltidsinst. är en mindre specialsamling som finns vid Institutet för medeltidsstudier vid Åbo Akademi i nära anslutning till ämnet Konstvetenskap och som speciellt innehåller litteratur om ...
  • Historia - Norden 

   (15.01.2009)
   Samlingen med signum HF Nord.hist. finns vid Humanistiska biblioteket i samband med ämnet Nordisk historia. Vid akademibiblioteket har man alltid särskilt vinnlagt sig om att skaffa nordiskt litteratur. Vid ...
  • Historia – allmän historia 

   (15.01.2009)
   Samlingen med signum HF Allm.hist. finns vid Humanistiska biblioteket i samband med ämnet Allmän historia. Omfattande samlingar historisk litteratur finns också vid huvudbiblioteket. Den historiska litteraturen ...
  • Historia – Finland och Sverige 

   (15.01.2009)
   Samlingen med signum HB Vb4a-b finns vid huvudbiblioteket och innehåller litteratur om Finlands och Sveriges historia till och med år 1999. Vid Humanistiska biblioteket finns en historisk samling i anslutning till ämnet ...
  • Hoitotiede 

   (02.03.2007)
   Kokoelma käsittää pääosin Helsingin, Kuopion, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistojen sekä Åbo Akademin Hoitotieteen sekä Terveyshallinnon ja -talouden laitosten paperimuotoiseia ja elektronisia opinnäytteitä (pro gradu- ...
   Suurimmassa osassa 28 vrk laina-aika; osalla 7 vrk laina-aika tai lukusalikäyttö. Elektronisessa aineistossa sekä lisenssi- että vapaa-aineistoa
  • Hoitotiede 

   Tampereen yliopiston kirjasto (11.06.2008)
   Hoitotieteen pääkokoelma sijaitsee Terveystieteiden osastokirjastossa, jossa painettu yleiskokoelma koostuu 790 nimekkeestä monografioita (painettujen monografiasarjojen osat ovat mukana luvussa). Hoitotiede-kokoelmasta ...
  • Homiletiikka, viestintä 

   (12.09.2007)
   Postillojen, saarnakokoelmien ja saarnaoppien lisäksi osastossa on kirkolliseen viestintään liittyvää kirjallisuutta.
   Kaikille avoin
  • Husdjursskötsel 

   (15.01.2009)
   Samlingen med signum HB Xb2 finns vid huvudbiblioteket och innehåller litteratur om husdjursskötsel till och med år 1999. Speciellt kan nämnas att i samlingen ingår historiker om mejerier. Litteratur om husdjursskötsel ...
  • Huslig ekonomi 

   (15.01.2009)
   Samlingen med signum HB Xa finns vid huvudbiblioteket och innehåller litteratur till och med år 1999 om huslig ekonomi, som t.ex. kokböcker och handarbetsböcker. Litteratur om Martharörelsen, som varit av mycket stor ...
  • Hymnologia 

   (12.09.2007)
   Osastoon kuuluvat virsitutkimus, eri kirkkojen virsikirjat ja koraalikirjat sekä herätysliikkeiden hengellisten laulujen kokoelmat.
   Kaikille avoin
  • Industri och hantverk 

   (16.01.2009)
   Samlingen med signum HB Xf1 finns vid huvudbiblioteket och innehåller litteratur till och med år 1999 om industrier och hantverksföretag i form av historiker och årsböcker, handlingar och meddelanden samt publikationer ...
  • Informaatiotutkimus 

   Tampereen yliopiston kirjasto (07.07.2009)
   Informaatiotutkimuksen pääkokoelma sijaitsee pääkirjastossa (Linnassa), jossa painettu yleis- ja käsikirjastokokoelma koostuu noin 4500 nimekkeestä monografioita (painettujen monografiasarjojen osat mukaan lukien). ...
   Lainataan (yleiskokoelma) / Yölainaksi (käsikirjastokokoelma) / Lisenssinvarainen käyttö (sähköinen aineisto)