Ulkomaankauppa

 

Sisältää vanhimpia Suomen virallinen tilasto -sarjassa ilmestyneitä julkaisuja. Vanhin julkaisu on vuonna 1866 ilmestynyt Öfversigt af Finlands sjöfart och handel åren 1856–1865, första häftet.

Aihealueen tilastot kuvaavat Suomen viennin ja tuonnin määriä ja arvoja hyödykkeittäin ja maittain, tuonnista kannettuja veroja ja maksuja, viennin ja tuonnin yksikköarvo- ja volyymi-indeksejä sekä ulkomaankaupan kuljetuksia kuljetusmuodoittain.

Kauppa- ja merenkulkusarja jakautui vuonna 1903 kahdeksi eri julkaisusarjaksi:


Uusimmat viitteet

Näytä lisää