Suomen karttoja ja kartastoja

 

Aineisto sisältää valikoiman Suomea koskevia historiallisia karttoja 1500-luvulta 1900-luvun puoliväliin. Kartat kuvaavat kotimaisen karttakuvan muutoksia sekä havainnollistavat Suomen valtiollisen aseman ja sisäisen hallinnon historiaa, liikenneyhteyksien kehitystä ja asutuskeskuksien kasvua. Aineisto on pääosin digitoitu Kansalliskirjaston Pelasta kirja -hankkeessa.

Samlingen innehåller ett urval historiska kartor över Finland från 1500-talet till mitten av 1900-talet. Kartor reflekterar förändringar i Finlands kartbild. De åskådliggör historien av Finlands statliga status och inre förvaltning samt visar, hur bebyggelse och samfärdsel har utvecklats. Materialet har till största delen digitaliserats i Nationalbibliotekets Rädda boken -projekt.

CC0
Kansalliskirjasto on luopunut kaikista tekijänoikeuksista ja niiden lähioikeuksista, joita sillä mahdollisesti on ollut Suomen karttoja ja kartastoja -kokoelmaan. Kokoelma on julkaistu Suomessa.

Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

Näytä lisää