Kätilö AMK

 

Uusimmat viitteet

 • Syyllisyys, häpeä, helpotus - naisen tunteita, kokemuksia ja toiveita tuesta raskaudenkeskeytysprosessin aikana 

  ; Alhokoski, Eveliina; Kaasinen, Kati; Madetoja, Susanna; Sillankorva, Johanna (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 14.04.2008)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli tehdä kirjallisuuskatsaus Kätilöopiston sairaalan perhesuunnittelu-poliklikalle perehtymällä raskaudenkeskeytyksen aiheuttamiin kokemuksiin, tunteisiin ja niiden tukemiseen sekä naisten toiveisiin ...
 • Hoitohenkilöiden valmius puuttua toisen toimintaan 

  Järvinen, Pia; Kumpurinne, Inkeri (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 08.04.2008)
  Opinnäytetyömme on osa HUS Naistensairaalan ja Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian yhteistyöprojektia ”Näyttöön perustuva kätilötyö”. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa kollegiaalisuuden toteutumista ja toisen ...
 • Imetys on mukavoo! : sarjis imetyksestä nuorille perheille 

  Ahokanto, Mari; Putkuri, Tiina (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 09.03.2006)
  Opinnäytetyömme tarkoituksena oli kartoittaa imetyspäätökseen ja imetyksen kestoon vaikuttavia tekijöitä, erityisesti imetysasenteita. Kartoituksen perusteella tuotimme lehtisen imetyksen tukemiseksi. Valitsimme lehtisen ...
 • Alkoholinkäyttö ja tupakointi raskauden aikana - haaste hoitohenkilökunnalle 

  Pistokoski, Meri; Ryyppö, Terhi (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 08.11.2007)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, kuinka tärkeänä Pietarin synnytyslaitos nro 9:n hoitohenkilökunta pitää potilasohjauksen eri osa-alueita raskaus-, synnytys- ja lapsivuodeaikana, sekä kuinka hoito toteutuu ...
 • Kätilön ammatillinen osaaminen naistentautien hoitotyössä 

  Kokkonen, Saija; Jerrman, Anne (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 13.11.2007)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa valmistuvassa olevien kätilöopiskelijoiden ammatillista osaamista naistentautien hoitotyössä. Lisäksi työssä kartoitettiin kuinka vetovoimaiseksi kätilöopiskelijat kokevat ...
 • Tyypin 1 diabetesta sairastava lapsi ja nuori perheessä: 

  Kivelä, Salla; Pitkänen, Mari (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 06.11.2007)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää sairaanhoitajien keinot tukea ja vahvistaa diabetesta sairastavan lapsen ja nuoren sekä hänen perheensä hoitoon sitoutumista ja voimavaroja ohjauksessa. Työssä selvitettiin ...
 • Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian opiskelijoiden hyvinvointitutkimus 2007 

  Harrington, Kaisa; Repo, Milla (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 26.11.2007)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli antaa ajankohtaista tietoa Helsingin Ammattikorkeakoulu Stadian opiskelijoiden hyvinvoinnista. Tutkimuksella kerättiin tietoa opiskelijoiden terveydentilasta, terveyskäyttäytymisestä, toimeentulosta, ...
 • Lisämaidon anto hoitajan päätöksentekona lapsivuodeosastolla 

  Pakola, Mari; Helenius, Laura (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 30.04.2007)
  Tämä opinnäytetyö on osa Näyttöön perustuva kätilötyö -hanketta, jonka tavoitteena on tuottaa opinnäytetöiden avulla tietoa HUS/Naistensairaalan hoitotyön kehittämisen tueksi. Opinnäytetyö liittyy Naistensairaalassa tehtyyn ...
 • Terveydenhoitajan huoli asiakkaista lastenneuvolassa ja työyhteisön tuki 

  Pitkänen, Minna; Sopanen, Reetta (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 00.00.2007)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa kirjallisuuskatsaus siitä, mitä huoli on käsitteenä ja miten se ilmenee käytännön terveydenhoitoalan työssä. Halusimme selvittää, mitä aikaisimpia tutkimuksia ja kirjallisuutta ...
 • Lapsi kätilötyön oppikirjoissa 

  Oksman-Niemi, Sanna (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 19.04.2007)
  Tämä työ oli itsenäinen opinnäytetyö. Opinnäytteessäni analysoin kuutta englanninkielistä kätilötyön oppikirjaa, jotka on julkaistu vuoden 2000 jälkeen. Näkökulmana oli kätilö terveyden edistäjänä.Metodina käytettiin ...
 • Uhkaava ennenaikainen synnytys: hoitotyön prosessi Naistenklinikan osastolla 42 kätilöiden kokemana 

  Burakoff-Heinonen, Paula; Koskinen, Hanna-Kaisa; Laine, Meri; Saksa, Hanna; Uunila, Anna (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 10.04.2007)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää ja kuvata miten hoitotyön prosessi etenee uhkaavassa ennenaikaisessa synnytyksessä Naistenklinikan osastolla 42 kätilöiden näkökulmasta. Lisäksi selvitettiin, minkälaisia haasteita ...
 • Pääkaupunkiseudun perhevalmennus vuonna 2015 

  Dufva, Emma; Koivisto, Tuula (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 2007)
  Opinnäytetyön tarkoitus on kuvata perhevalmennuksen ennakointia pääkaupunkiseudulla vuoteen 2015 ja kartoittaa siihen vaikuttavia tekijöitä APESTE-analyysin mukaan. Toinen tavoite on luoda visio perhevalmennuksesta vuonna ...
 • Haikaranpesän perhevalmennus: valmennuksen laatu asiakkaan näkökulmasta 

  Peuha, Anna-Mari; Pohja, Hanne (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 18.04.2007)
  Tämän Näyttöön perustuva kätilötyö -hankkeeseen liittyvän opinnäytetyön tarkoitus on selvittää Kätilöopiston sairaalan Haikaranpesä-osaston perhevalmennuksen laatua asiakkaan näkökulmasta. Opinnäytetyön tuloksia on tarkoitus ...
 • Kätilö varhaisen vuorovaikutuksen tukijana erotilanteessa synnytyksen jälkeen 

  Kervinen, Mirka; Talanova, Nadejda (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 10.04.2007)
  Tämä opinnäytetyö on osa Näyttöön perustuva kätilötyö -hanketta, jonka tavoitteena on löytää keinoja kuinka kätilö voi tukea varhaista vuorovaikutusta tilanteessa, jossa äiti ja vastasyntynyt hoidetaan erillään. Aihe on ...