Optometria

 

Uusimmat viitteet

 • "Ikääntyvän näön arviointi" -oppaan käytettävyyden arviointi ja parannusehdotukset 

  Häyrinen, Elina; Vartiainen, Heini (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 22.04.2008)
  Opinnäytetyömme pohjautuu Hanna Heikkalan ja Sari Kiukaksen opinnäytetyön tuotoksena keväällä 2007 valmistuneeseen "Ikääntyvän näön arviointi" -oppaaseen. Opas sisältää tietoa ikääntyvän näkemisestä sekä testistön näön ...
 • Sarveiskalvonsiirto keratoconuksen hoitomuotona ; opas sarveiskalvonsiirtopotilaalle 

  Anteroinen, Eve; Maattola-Enqvist, Pauliina (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 21.11.2007)
  Opinnäytetyömme tavoitteena oli tuottaa opas sarveiskalvonsiirtoon meneville potilaille yhdessä Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin Silmäklinikan osasto 6:n kanssa. Opinnäytetyömme teoriaosuudessa keskityimme ...
 • "Tulta päin - tulta päin" : näönseulonta Helsingin kaupungin pelastuslaitokselle 

  Kulmala, Tiina; Lehtomaa, Hanna (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 22.11.2007)
  Palomiehen ammatti on arvostettu sen fyysisen ja psyykkisen vaativuuden vuoksi. Pitkät työvuorot ja äärimmäistä fyysistä suorituskykyä vaativat tehtävät asettavat rajoituksia ammatin harjoittajille. Työn vastuullisuus ja ...
 • Amblyopia : ohjeita peittohoitoon 

  Toivonen, Maija; Tuominen, Tarja (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 23.11.2007)
  Opinnäytetyömme aihe on toiminnallinen heikkonäköisyys eli amblyopia. Päätarkoituksenamme oli tuottaa ohje amblyopian hoidosta. Ohje on suunnattu amblyopian hoitoa läpikäyvien lasten vanhemmille. Amblyopian hoitoa tarvitaan, ...
 • Ensiaputaidot tutuiksi : vapaasti valittavan opintojakson toteuttaminen 

  Mäki-Teppo, Maria; Nevalainen, Outi (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 30.03.2007)
  Ensiaputaitojen hallitseminen on jokaiselle tärkeä perustaito. Optikot terveydenhuollon ammattihenkilöinä kohtaavat työssään tilanteita, joissa ensiaputaitojen hallitseminen on välttämätöntä. Opinnäytetyömme tarkoituksena ...
 • Zyoptix-LASIK : sarveiskalvon taittovirhekirurgian aiheuttamat komplikaatiot myopian korjaamisessa 

  Salmela, Päivi (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 21.11.2007)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia sarveiskalvon taittovirhekirurgian aiheuttamia komplikaatioita ja niiden ilmenemiseen vaikuttavia tekijöitä myopian korjaamisessa. Tarkastelun kohteena olivat myös leikkaustuloksen ...
 • Nike MAXSIGHT aurinkosuojapiilolasit : käyttäjätutkimus jalkapalloilijoille 

  Kähkönen, Sanna; Uusitalo, Terhikki (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 07.05.2007)
  Opinnäytetyö käsittelee syksyllä 2005 Suomen markkinoille tulleita Nike MAXSIGHT Amber aurinkosuojapiilolaseja. Aurinkosuojapiilolasien on tarkoitus helpottaa urheilusuoristusta estämällä häiritsevää auringon häikäisyä, ...
 • Ohjeita ortoptisiin harjoitteisiin 

  Mäkelä, Satu; Nikkilä, Johanna; Saranlinna, Kirsi (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 01.12.2006)
  Teimme opinnäytetyönämme oppaan internetiin ortoptisista harjoitteista. Tavoitteenamme oli tehdä optikoille selkeä ja tiivis opas, jota he voisivat käyttää työvälineenä omassa työssään. Toiveenamme oli, että opas toimisi ...
 • Katsekulmien vaikutus näönrasitusoireisiin näyttöpäätetyössä 

  Hakala, Paula; Kivivirta, Jussi; Varila, Sami; Virtanen, Mirka (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 05.12.2006)
  Päätetyöhön epäillään liittyvän monenlaisia ongelmia. Eniten epäiltyjä ja käsiteltyjä ovat silmien rasitus- ja ärsytysoireet sekä päätetyön kuormittavuus ja näköergonomiset ongelmat. Näkemiseen ja silmiin liittyvät ongelmat ...
 • Kehitysvammaisen kohtaaminen optikkoliikkeessä 

  Dickman, Susanna; Kuokkanen, Johanna (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 07.04.2007)
  Opinnäytetyössä tutustutaan kehitysvammaiseen asiakkaan kohtaamiseen optikkoliikkeessä. Työn tarkoituksena on nostaa esiin ne ongelmat, joita esiintyy asiakaspalvelussa kehitysvammaisen asiakkaan kanssa. Laadukkaan ...
 • Ikäihmisten toiminnallisen näkemisen ja valaistusolosuhteiden arviointi päivätoimintaympäristössä : Kustaankartanon Meripihka-osastolla 

  Leppänen, Leena; Lepänluoma, Mirva; Lindqvist, Petra (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 30.04.2007)
  Ikääntyneiden määrän kasvu tulevaisuudessa asettaa uusia haasteita myös optometristin ammatissa. Tarvitaan lisää ammatillista tietoa ikäihmisten tarpeista, jotta pystytään tuottamaan tarvittavat ratkaisut iän ja ...