Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa Kokoelmakartta

  • Tahko Pihkalan kokoelma 

   (23.05.2008)
   Prof. Lauri Pihkalan testamentin perusteella Jyväskylän yliopiston kirjastolle luovutettu kokoelma koti- ja ulkomaista urheilukirjallisuutta 1800-luvun loppupuolelta 1970-luvulle. Sisältää urheilua ja ruumiinkulttuuria ...
   Vain lukusalikäyttöön
  • Taidealan monografiat 

   Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kirjasto (23.05.2008)
   Kokoelma sijaitsee hajallaan eri yksikköjen lainattavissa kokoelmissa ja käsikirjastoissa. Eniten aineistoa on viestinnän ja muotoilun yksiköissä. Yhteensä monografioita on 3598 nimekettä (maaliskuu 2008). Kirjoista n. 55 ...
   Lainataan
  • Taidehistoria 

   (12.11.2009)
   Taidehistorian pääkokoelma sijaitsee kirjaston lainattavassa kokoelmassa. Se koostuu n. 3 400 niteestä monografioita (tiedot marraskuulta 2009). Lisäksi on noin 100 jatkuvaa painettua julkaisua, n. 100 elektronista lehteä ...
   Lainataan
  • Teologi 

   (22.01.2009)
   Samlingen med signum HB IIc1 finns vid huvudbiblioteket och innehåller littertur om teologi till och med år 1999. Vid Teologiska biblioteket har den teologiska litteraturen signum TF. Många tusen volymer teologisk ...
  • Teologi 

   (22.01.2009)
   Teologisk litteratur från och med år 2000 vid hela akademibiblioteket fås genom sökning i Alma med sökfunktionen Avancerad sökning och ämnesorden teologi och kyrkohistoria. Teologisk litteratur vid Donnerska institutet ...
  • Teologi 

   (22.01.2009)
   Samlingen teologisk litteratur med signum TF finns vid Teologiska biblioteket. Vid huvudbiblioteket finns teologisk litteratur under signum HB IIc1. Många tusen volymer teologisk litteratur har genom åren donerats ...
  • Testamenttien välinen kirjallisuus 

   (04.09.2007)
   Osasto sisältää Qumranin tekstit sekä juutalaista kirjallisuutta kuten Filon ja Josefuksen kirjoituksia. Osastossa on myös testamenttien välisen ajan juutalaisuutta koskeva tutkimus.
   Kaikille avoin
  • Tiedotustutkimus 

   Tampereen yliopiston kirjasto (17.05.2011)
   Tiedotustutkimuksen pääkokoelma sijaitsee pääkirjastossa (Linnassa), jossa painettu yleis- ja käsikirjastokokoelma koostuu lähes 5000 nimekkeestä monografioita (painettujen monografiasarjojen osat mukaan lukien). ...
   Lainataan (yleiskokoelma) / Yölainaksi (käsikirjastokokoelma) / Lisenssinvarainen käyttö (sähköinen aineisto)
  • Tietojenkäsittely 

   Tampereen yliopiston kirjasto (02.07.2008)
   Tietojenkäsittelyn pääkokoelma sijaitsee pääkirjastossa (Linnassa), jossa painettu yleis- ja käsikirjastokokoelma koostuu noin 4000 nimekkeestä monografioita (painettujen monografiasarjojen osat mukaan lukien). Tietoj ...
   Lainataan (yleiskokoelma) / Yölainaksi (käsikirjastokokoelma) / Lisenssinvarainen käyttö (sähköinen aineisto)
  • Tilastotiede 

   (15.08.2008)
   Kartunta on vähäistä. Se johtunee osin siitä, että pääosa valtiotieteellisen tiedekunnan tilastotieteen tutkijoista työskentelee Kumpulan kampuksella, jonne he muuttivat vuonna 2004, jolloin HY:n matemaatikan laitos, ...
   Lainataan
  • Transport, trafik och post 

   (23.01.2009)
   Samlingen med signum HB Xg finns vid huvudbiblioteket och innehåller litteratur om olika transport- och trafikmedel, om sjöfart, om posttrafik etc. till och med år 1999. Vid Sjöhistoriska institutet, Forum Marinum, ...
  • Trädgårdsodling 

   (23.01.2009)
   Samlingen med signum HB Xc finns vid huvudbiblioteket och innehåller litteratur om trädgårdsodling och trädgårdsutställningar, om parker, om fruktträdsodling etc. till och med år 1999. Litteratur om trädgårdsodling ...
  • Uno Lehtosen kokoelma 

   Uno Lehtonen (24.04.2007)
   Historian- ja valtiotieteen professori Uno Lehtosen (1870-1927) kirjakokoelma säilytetään erillisenä kokoelmana Turun yliopiston pääkirjastossa. Kokoelma sisältää runsaasti historiantutkimukseen liittyvää kirjallisuutta, ...
   Lainattava kokoelma
  • Upsalan yliopiston väitöskirjoja 1620-1900 

   Upsalan yliopisto (13.02.2012)
   Säilytetään erillisenä kokoelmana (n. 3900 nidettä) Turun yliopiston pääkirjastossa.
  • Urho Kekkosen kokoelma 

   Urho Kekkonen (23.05.2008)
   Presidentti Urho Kekkosen (1900-1986) suuresta kirjastosta osa on Oulun yliopiston Pääkirjastossa. Kokoelman pääosa on tullut Kekkosen elinaikana. Ensimmäinen kirjaerä saapui v.1964, viimeinen keväällä 1988. Kokoelmaan ...
   Lukusalilainaan
  • Uskonnonpedagogiikka 

   (12.09.2007)
   Kristillistä uskontokasvatusta ja ihmisen uskonnollista kehitystä koskevaa tutkimusta sekä rippikouluun, koulun uskonnonopetukseen ja kirkon nuorisotyöhön liittyvää kirjallisuutta. Osastosta löytyy myös soveltavien opintojen ...
   Kaikille avoin
  • Uskonto- ja kirkkososiologia 

   (12.09.2007)
   Uskontojen ja kirkkojen sosiologiaan kuuluvat kysymykset uskonnon asemasta yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Erityiskysymyksinä ovat esillä erityisesti suomalaisuuden sosiologia sekä kansalaisuskonnon problematiikka eri maissa.
   Kaikille avoin
  • Uskontopsykologia 

   (12.09.2007)
   Osasto kattaa uskonnolliseen kokemukseen (esimerkiksi ihmeparantaminen ja rajatilat) sekä uskonnon psykologiseen tulkintaan liittyvää kirjallisuutta. Kokoelmaan kuuluu myös psykiatrian ja psykoanalyysin teoriaa.
   Kaikille avoin
  • Uskontotiede 

   (13.09.2007)
   Osastoon kuuluvat uskontotieteen teoria ja yleisteokset, uskontofenomenologia, uskontohistoria ja kirjoituskulttuurien uskonnot, uskontoantropologia ja kirjoituksettomat uskonnot sekä uudet uskonnolliset liikkeet.
   Kaikille avoin
  • Uuden testamentin eksegetiikka 

   (04.09.2007)
   Osastoon kuuluvat UT:n editiot ja sen käsikirjoituksia koskevat julkaisut, UT:n apokryfikirjojen käännökset, Nag Hammadin tekstit, ajanhistorialliset tekstit, evankeliumisynopsikset sekä nk. apostolisten isien tekstit, ...
   Kaikille avoin