Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa Kokoelmakartta

  • Lantbruk 

   (16.01.2009)
   Samlingen med signum HB Xb finns vid huvudbiblioteket och innehåller litteratur om lantbruk, lanthushållning, och jordbruksteknik till och med år 1999. I samlingen ingår årsböcker, handlingar, meddelanden och publikationer ...
  • Lapponica 

   (16.01.2009)
   Samlingen med signum HB Ve4 Saml. Lapponica finns vid huvudbiblioteket och innehåller material som på något sätt berör Lappland. Stommen till specialsamlingen Lapponica utgörs av de över 300 publikationer tryckta före ...
  • Liiketaloustiede 

   Tampereen yliopiston kirjasto (27.05.2010)
   Liiketaloustieteen pääkokoelma sijaitsee pääkirjastossa (Linnassa), jossa painettu yleis- ja käsikirjastokokoelma koostuu noin 10000 nimekkeestä monografioita (painettujen monografiasarjojen osat mukaan lukien). ...
   Lainataan (yleiskokoelma) / Yölainaksi (käsikirjastokokoelma) / Lisenssinvarainen käyttö (sähköinen aineisto)
  • Litteraturvetenskap 

   (16.01.2009)
   Samlingen med signum HB IVa finns vid huvudbiblioteket och innehåller litteraturvetenskaplig litteratur till och med år 1999. Litteraturvetenskaplig litteratur finns dessutom vid Humanistiska biblioteket i anslutning ...
  • Litteraturvetenskap 

   (16.01.2009)
   Litteraturvetenskaplig litteratur från och med år 2000 vid hela akademibiblioteket fås vid sökning med sökfunktionen Ämnesord och ämnesorden litteraturvetenskap och kirjallisuudentutkimus
  • Litteraturvetenskap 

   (16.01.2009)
   Samlingen med signum HF Litt finns vid Humanistiska biblioteket i anslutning till ämnet Litteraturvetenskap. Vid huvudbiblioteket finns dessutom en stor samling litteraturvetenskapliga böcker. Till grund för samlingen ...
  • Liturgiikka 

   (12.09.2007)
   Osastossa on messua ja jumalanpalvelusta eri osineen käsittelevä kirjallisuus sekä kokoelma eri traditioiden kirkkokäsikirjoja. Osastoon kuuluvat myös kasuaalitoimitusten käsikirjat sekä niihin liittyvä tutkimus.
   Kaikille avoin
  • Lundin yliopiston väitöskirjoja 1700-1880 

   Lundin yliopisto (13.02.2012)
   Säilytetään erillisenä kokoelmana (n. 1300 nidettä) Turun yliopiston pääkirjastossa.
  • Luther-tutkimus 

   (11.09.2007)
   Lutherin lähteistä tärkein kokoelma on Weimarer Ausgabe. Osastoon kuuluu myös nykysaksan-, suomen- ja englanninkielisiä käännöksiä. Lutherin teosten laitoksia löytyy myös verkkoaineistosta ja CD-ROM tietokannoista. ...
   Kaikille avoin
  • Lääke- ja hoitotiede 

   Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kirjasto (05.02.2009)
   Kokoelma sijaitsee pääosin terveysalan sekä sosiaali- ja terveysalan yksiköissä. Yhteensä monografioita on 10 220 kpl (maaliskuu 2008). Teoksista 90 % on suomenkielisiä, ja 9 % englanninkielisiä. Kokoelmasta 18 % on julkaistu ...
  • Lääketiede 

   Tampereen yliopiston kirjasto (11.06.2008)
   Lääketieteen pääkokoelma sijaitsee Terveystieteiden osastokirjastossa, jossa painettu yleiskokoelma koostuu 4856 nimekkeestä (painettujen monografiasarjojen osat mukana luvussa). Lääketieteen kokoelmasta 19 % on Tampereen ...
  • Lääketieteelliset monografiat: yleiskokoelma 

   (11.11.2008)
   Tässä kuvailtu kokoelma koostuu Terveystieteiden keskuskirjaston (Terkon) lääketieteen ja terveystieteen paperimuotoisista (22977 nimekettä) ja elektronisista (2921 nimekettä) monografioista. Kuvailuun on otettu mukaan ...
   Verkkoaineisto osittain lisenssinvaraista
  • Lääketieteen syventävät opinnot 

   Kokoaja: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta (14.03.2014)
   Kokoelma käsittää Helsingin yliopiston Lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden syventävien opintojen kirjalliset osiot tutkintovaatimusten mukaisesti. Syventävät opinnot muodostavat paperimuotoisen arkistoaineiston ...
   Paperimuotoiset vain lukusalikäyttöön
  • Madetojan-L. Onervan kokoelma 

   Leevi Madetoja; L. Onerva; Suomen kulttuurirahasto (20.04.2007)
   Leevi Madetojan (1887-1947) ja L.Onervan (1882-1972) n. 2900 niteen kirjasto (painettu aineisto) on kokonaisuudessaan Oulun yliopiston kirjastossa. Suomen kulttuurirahasto lahjoitti testamentilla saamansa kokoelman Ouluun ...
   Lukusalilainaan
  • Matematiikka 

   Tampereen yliopiston kirjasto (17.12.2008)
   Matematiikan pääkokoelma sijaitsee pääkirjastossa (Linnassa), jossa painettu yleis- ja käsikirjastokokoelma koostuu noin 4700 nimekkeestä monografioita (painettujen monografiasarjojen osat mukaan lukien). Yleiskokoelmaa ...
   Lainataan (yleiskokoelma) / Yölainaksi (käsikirjastokokoelma) / Lisenssinvarainen käyttö (sähköinen aineisto)
  • Maurice de Coppet'n kokoelma 

   Maurice de Coppet (25.02.2009)
   Maurice de Coppet'n kokoelmassa ovat erityisen hyvin edustettuina ranskankielinen kaunokirjallisuus, kirjallisuudenhistoria ja historia. Osa ranskalaisesta kaunokirjallisuudesta on kokoelmassa hienoina bibliofiilipainoksina. ...
   Käytettävissä erikoislukusalissa
  • Merihistoria 

   (18.12.2009)
   Suomen Merimuseon merihistorian kokoelma on osa Tietokeskus Vellamon lainattavaa kokoelmaa, joka sijaitsee Merikeskus Vellamossa Kotkassa. Kokoelma koostuu runsaasta 6000 niteestä monografioita ja n. 100 jatkuvasta ...
   Lainataan
  • Mirjam Kinoksen exlibris-kokoelma 

   Mirjam Kinos (21.11.2007)
   Mirjam Kinoksen exlibris-kokoelma sisältää yli 10 000 kotimaista exlibristä, ulkomaisia exlibriksiä sekä suuren määrän aiheeseen liittyvää kirjallisuutta. Oululainen kuvaamataidon lehtori Mirjam Kinos (1915-2002) ...
   Lukusalilainaan
  • Missiologia 

   (11.09.2007)
   Osastossa on lähetystyötä, -historiaa ja -teologiaa koskevaa tutkimusta ja kirjallisuutta. Sen piiriin kuuluu myös lähetykseen liittyvä kulttuurien tutkimus. Poikkitieteellisenä alana missiologian tutkimusta harjoitetaan ...
   Kaikille avoin
  • Museologia 

   (23.09.2008)
   Museologian kokoelma koostuu n. 1700 niteestä museoalan monografioita. Kokoelma sijaitsee Sturenkadulla kirjaston pääkokoelman yhteydessä ja on lainattavissa. Kokoelma sisältää eniten 1990- ja 2000-luvulla julkaistua ...
   Lainataan