Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa Kokoelmakartta

  • Kansainliiton tilastojulkaisut 

   Suomen Pankin kirjasto (02.02.2011)
   Kansainliiton tilastojulkaisujen kokoelmaan kuuluu Kansainliiton julkaisemia tilastosarjoja ja vähäisessä määrin muita julkaisuja vuosilta 1920-1946. Tilastojen aiheina ovat mm. maailmankauppa, maksutase ja valuuttakysymykset. ...
   Ei kotilainaan
  • Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) julkaisut 

   Suomen Pankin kirjasto (16.08.2011)
   International Monetary Fund (IMF) eli Kansainvälinen valuuttarahasto perustettiin v. 1945 valvomaan 187 jäsenmaansa rahoitusjärjestelmiä ja edistämään rahoitusmarkkinoiden vakautta ja kansainvälistä kauppaa. IMF julkaisee ...
   Vapaasti käytettävissä
  • Kansanterveystiede 

   Tampereen yliopiston kirjasto (11.06.2008)
   Kansanterveystieteen pääkokoelma sijaitsee Terveystieteiden osastokirjastossa, jossa painettu yleiskokoelma koostuu 970 nimekkeestä monografioita (painettujen monografiasarjojen osat mukana luvussa). Kansanterveystieteen ...
  • Kansatiede 

   (06.08.2008)
   Kansatieteen pääkokoelma sijaitsee kirjaston lainattavassa kokoelmassa Sturenkadulla. Lainattava kokoelma koostuu n. 2000 niteestä monografioita ja n. 50 kotimaisesta jatkuvasta julkaisusta (mm. yliopistojen kansatieteen ...
   Pääkokoelma: lainataan, käsikirjastokokoelmat: lukusalikäytössä
  • Kasvatustiede 

   (19.03.2007)
   Kartoituksessa mukana kasvatustieteen kaikki Tamcat-tietokantaan luetteloidut kokoelmat yliopiston kirjastossa; aihealueen hankintavastuu on Humanistis-kasvatustieteellisen osaston toimipaikoilla (Humanika ja Hämeenlinnan ...
   Lainataan (yleiskokoelma)/ Yölainaksi (käsikirjastokokoelma)/ Lisenssinvarainen käyttö (sähköinen aineisto)
  • Kielitiede. Yleinen kielitiede 

   (19.03.2007)
   Kokoelmassa oli 7882 nimekettä (31,8 % kielitieteiden kaikista nimekkeistä), josta käännöstieteen osuus 764 nimekettä. Kielitieteiden koko nimekemäärä oli 24794 (4.9.2006). Aineistoa oli 20 kielellä. Pääkielet englanti 52% ...
   Lainataan (yleiskokoelma)/ Yölainaksi (käsikirjastokokoelma)/ Lisenssinvarainen käyttö (sähköinen aineisto)
  • Kielitieteet 

   Tampereen yliopiston kirjasto (30.08.2012)
   Kielitieteiden kokoelma sijaitsee Humanistis-kasvatustieteellisessä osastossa (Humanikassa), jossa painettu yleis- ja käsikirjastokokoelma koostuu noin 25000 nimekkeestä (painettujen monografiasarjojen osat mukaan lukien). ...
   Lainataan (yleiskokoelma) / Yölainaksi (käsikirjastokokoelma) / Lisenssinvarainen käyttö (sähköinen aineisto)
  • Kirkko-oikeus 

   (12.09.2007)
   Kirkkolakikokoelmien, niihin liittyvän tutkimuksen ja kirkon hallintoa koskevan kirjallisuuden lisäksi osastossa on kirkon ja valtion suhdetta eri maissa käsittelevää tutkimusta.
   Kaikille avoin
  • Konstvetenskap - arkitektur 

   (16.01.2009)
   En större samling konstvetenskaplig litteratur finns vid huvudbiblioteket och av den handlar några tusen volymer om arkitektur och arkitekturhistoria, om arkitekter och deras verk samt om olika typer av byggnader såsom ...
  • Konstvetenskap - bildhuggarkonst 

   (16.01.2009)
   En större samling konstvetenskaplig litteratur finns vid huvudbiblioteket och av den handlar ungefär femhundra volymer om bildhuggarkonst. Vid Humanistiska biblioteket finns konstvetenskaplig litteratur i anslutning ...
  • Konstvetenskap - grafisk konst 

   (16.01.2009)
   En större samling konstvetenskaplig litteratur finns vid huvudbiblioteket och av den handlar ungefär 600 volymer om grafisk konst. Vid Humanistiska biblioteket finns konstvetenskaplig litteratur i anslutning till ämnet ...
  • Konstvetenskap - grafisk konst 

   (16.01.2009)
   Litteratur vid hela akademibiblioteket om grafisk konst fås vid sökning med sökfunktionen ämnesord och söktermen grafik.
  • Konstvetenskap - konsthistoria 

   (16.01.2009)
   En större samling konstvetenskaplig litteratur finns vid huvudbiblioteket och av dem handlar några tusen volymer om konsthistoria. Vid Humanistiska biblioteket finns dessutom en stor samling konsthistorisk litteratur i ...
  • Konstvetenskap - konsthistoria 

   (16.01.2009)
   Litteratur vid hela akademibiblioteket om konsthistoria fås genom sökning i Alma med sökfunktionen Ämnesord och söktermen konsthistoria.
  • Konstvetenskap - målarkonst 

   (16.01.2009)
   En större samling konstvetenskaplig litteraturmed finns vid huvudbiblioteket och av den handlar ett par tusen volymer om målarkonst. Vid Humanistiska biblioteket finns konstvetenskaplig litteratur i anslutning till ...
  • Konstvetenskap - målarkonst 

   (16.01.2009)
   Litteratur vid hela akademibiblioteket om målarkonst fås genom sökning i Alma med sökfunktionen ämnesord och söktermen målarkonst.
  • Kotimaisten pankkien vuosikertomukset 

   Suomen Pankin kirjasto (02.02.2011)
   Suomen Pankin kirjastossa on kattava kokoelma kotimaisten pankkien ja rahoituslaitosten vuosikertomuksia. Kokoelmaan kuuluu liikepankkien, osuus- ja säästöpankkien ja investointipankkien vuosikertomuksia. Lisäksi kokoelmassa ...
   Ei kotilainaan
  • Kotimaisten rahoitus- ja vakuutuslaitosten sekä teollisuusyritysten historiikit 

   (09.08.2012)
   Kokoelma sisältää kotimaisten liike-, osuus- ja säästöpankkien, rahoitus- ja vakuutuslaitosten ja teolli-suusyritysten historiikkeja 1800-luvulta nykyhetkeen asti. Pääosa n. 650:stä julkaisusta on julkaistu 1900-luvulla. ...
   Vapaasti käytettävissä
  • Krigsväsen 

   (16.01.2009)
   Samlingen med signum HB XIII finns vid huvudbiblioteket och innehåller litteratur om krigsväsen till och med år 1999. Observeras bör att historisk litteratur om krigstider också ingår i samlingar med signum som börjar ...
  • Krigsväsen 

   (16.01.2009)
   Litteratur om krigsväsen från och med år 2000 vid hela akademibiblioteket fås vid sökning med sökfunktionen Ämnesord och söktermerna krigshistoria, sotahistoria och warfare.