Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa Kokoelmakartta

  • Den finlandssvenska skolbokssamlingen 

   (27.07.2016)
   Skolbokssamlingen vid Tritonia består av ca 100 hm läroböcker som använts vid finlandssvenska skolor i Finland. Samlingen är indelad i den finlandssvenska skolbokssamlingen och den historiska skolbokssamlingen. Den ...
   Hemlån eller läsesalslån
  • Dissertationer - Sverige 

   (15.01.2009)
   Samlingen med signum HB Sv.diss finns vid huvudbiblioteket och innehåller svenska doktorsavhandlingar. Den lista över avhandlingar som fåtts i april 2008 med sökfunktionen Signum och söktermen HB Sv.diss. kommer att ...
  • Dissertationer, Kungliga Akademin i Åbo 

   (15.01.2009)
   Kungliga Akademin i Åbo var verksam mellan åren 1640 och 1827. Det finns en omfattande samling dissertationer från den tiden vid akademibiblioteket. Samlingen är inte fullständig. Samlingen har tillkommit genom gåvor ...
  • Dogmatiikka 

   (11.09.2007)
   Osastossa on sekä dogmihistoriallisia lähteitä että dogmatiikkaa koskevia tutkimuksia. Siihen kuuluvat teologian historian merkkihahmojen kuten Tuomas Akvinolaisen ja Friedrich Schleiermacherin kootut teokset. Myös oman ...
   Kaikille avoin
  • Duodecim-Fennica-kokoelma 

   Kokoaja/lahjoittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim (13.03.2014)
   Kokoelma käsittää Suomalainen Lääkäriseura Duodecimin kokoamaa ja lahjoituksina saamaa suomalaista lääketieteellistä kirjallisuutta 1750-luvulta 1950-luvulle (osin 1990-luvulle asti täydennyksiä). Painettuja monografioita, ...
   Vain lukusalikäyttöön
  • Ekumeniikka 

   (11.09.2007)
   Osasto sisältää ekumeenisen keskustelun dokumentteja, kirjallisuutta ekumeenisen liikkeen historiasta sekä tietoa ja tutkimusta kirkkojen tunnustuksista ja käytännöistä. Osastossa on myös paljon Vatikaanin II kirkolliskokoukseen ...
   Kaikille avoin
  • Erikoiskokoelma 

   Viikin tiedekirjasto (16.09.2008)
   Erikoiskokoelma on rypäs kirjaston keskeisten tieteenalojen erikoiskokoelmia (Metsä, Maatalous, Luonnontieteet, Eläinlääketieteet ja Farmasia), joihin on koottu vanhoja teoksia: neuvonta- ja kansanvalistustyyppistä ...
   Ei kotilainaan
  • Etiikka 

   (11.09.2007)
   Osastoon kuuluu teologisen etiikan ja siihen läheisesti liittyvää filosofisen etiikan tutkimusta. Kokoelmaan sisältyy myös sosiaalietiikan soveltavan etiikan, esimerkiksi lääketieteen etiikan alalta julkaistua tutkimusta. ...
   Kaikille avoin
  • Etnografi och antropologi 

   (15.01.2009)
   Etnografisk och antropologisk litteratur vid hela akademibiblioteket från och med år 2000 söks i Alma med sökfunktionen Avancerad sökning med söktermerna antropol-, ethnogra- och etno-
  • Etnografi och antropologi 

   (15.01.2009)
   Samlingen med signum HB Vd1 finns vid huvudbiblioteket och innehåller etnografisk och antropologisk litteratur till och med år 1999. Vid Humanistiska biblioteket finns liknande litteratur i samband med ämnet Etnologi. Äldre ...
  • Etnologi och antropologi 

   (15.01.2009)
   Samlingen med signum HF Etnol omfattar litteratur om etnologi och antropologi dels vid Humanistiska biblioteket och dels vid ämnet Etnologi. Vid huvudbiblioteket finns också etnologisk och antropologisk litteratur. De ...
  • Euroalueen ja muiden ulkomaisten keskuspankkien julkaisut 

   Suomen Pankin kirjasto (17.08.2011)
   Kokoelma sisältää euroalueen keskuspankkien ja muiden ulkomaisten keskuspankkien julkaisemia tilastojulkaisuja, vuosikertomuksia ja lehtiä rahapolitiikasta, rahoitusmarkkinoista, finanssivalvonnasta, rahahuollosta ja ...
   Ei kotilainaan
  • Euroopan keskuspankin julkaisut 

   Suomen Pankin kirjasto (16.08.2011)
   Euroopan keskuspankin (perustamisvuosi 1999) tehtävänä on ylläpitää hinta- ja rahoitusjärjestelmän vakautta ja toteuttaa rahapolitiikkaa euroalueella. Euroalueeseen kuuluvat kaikki euron käyttöönsä ottaneet jäsenmaat, joita ...
   Vapaasti käytettävissä
  • Filosofi 

   (15.01.2009)
   Samlingen med signum HB IIa finns vid huvudbiblioteket och innehåller filosofisk litteratur till och med år 1999. Vid Humanistiska biblioteket finns dessutom en samling filosofisk litteratur i anslutning till ämnet ...
  • Filosofi 

   (15.01.2009)
   Samlingen med signum HF fil finns vid Humanistiska biblioteket i samband med ämnet Filosofi. Vid huvudbiblioteket finns dessutom en samling filosofisk litteratur Som grund för akademibibliotekets filosofiska samlingar ...
  • Filosofi 

   (15.01.2009)
   Filosofisk litteratur vid hela akademibiblioteket från och med år 2000 fås vid sökning i Alma med funktionen ämnesordssökning och söktermen filosofi.
  • Filosofia 

   (11.09.2007)
   Osasto sisältää filosofian klassisia lähdeteoksia (Aristoteles, Duns Scotus, Ockham) sekä laajan kokoelman filosofisen teologian historiaa ja modernia uskonnonfilosofiaa käsitteleviä tutkimuksia. Kirjastoon hankitaan ...
   Kaikille avoin
  • Folkloristik 

   (15.01.2009)
   Samlingen med signum HF Folklor finns vid Humanistiska biblioteket i samband med ämnet Folkloristik. Vid huvudbiblioteket finns dessutom mycket folkloristisk litteratur. Några betydande donationer har berikat samlingen ...
  • Folkloristik 

   (15.01.2009)
   Samlingen med signum HB Vd2 finns vid huvudbiblioteket och innehåller litteratur om folkloristik och folkdiktning till och med år 1999. I samlingen ingår ett stort antal eposverk. Vid Humanistiska biblioteket ...
  • Folkloristik 

   (15.01.2009)
   Folkloristisk litteratur vid hela akademibiblioteket från och med år 2000 fås vid sökning i Alma med funktionen Avancerad sökning och sökorden folklor-, folkdiktn- och epos: