Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Ivars, Ann-Marie"

  • Spara det finlandssvenska talet 

   Ivars, Ann-Marie; Södergård, Lisa (Svenska litteratursällskapet i Finland, 2009)
   Slutrapport för projektet "Spara det finlandssvenska talet".
  • Sydösterbottnisk så-konstruktion 

   Ivars, Ann-Marie (Aarhus universitet, 26.08.2011)
   Så-konstruktionen, eller adjunktionellt så som den kallas i Svenska akademiens grammatik, är vanlig i talat språk. Den har som främsta uppgift att fungera som gränsmarkör mellan fundament och satskärna i deklarativa ...