Selaus tekijän mukaan kokoelmassa Muut aineistot

    • Begreppet slumpen 

      Sibelius, Patrick (09.01.2015)
      Ett föredrag om begreppen slump och sannolikhet i en filosofisk kontext och deras betydelse för världsbilden.