Viimeksi syötetyt

Viitteet 1-20 / 119444

  • COVID-19 and labour market outcomes by gender in Finland 

   Huttunen, Kristiina; Pesola, Hanna
   Nordic Economic Policy Review 2022: COVID-19 Effects on the Economy in the Nordics : 001 (Nordic Council of Ministers, 07.06.2022)
   This paper presents evidence of the immediate labour market effects of the COVID-19 pandemic by gender, using Finnish daily administrative data. We document that employment reductions during the COVID-19 pandemic were more ...
  • Education returns of wage earners and self-employed workers: Rejoinder 

   Jordahl, Henrik; Poutvaara, Panu; Tuomala, Juha
   Economics of Education Review : 5 (Elsevier, 2009)
   In their reply to our comment, García-Mainar and Montuenga-Gómez [García-Mainar, I., & Montuenga-Gómez, V. M. (2009). A response to the comment on education returns of wage earners and self-employed workers. Economics of ...
  • Education returns of wage earners and self-employed workers: Comment 

   Jordahl, Henrik; Poutvaara, Panu; Tuomala, Juha
   Economics of Education Review : 5 (Elsevier, 2009)
   In a recent paper, García-Mainar and Montuenga-Gómez [García-Mainar, I. & Montuenga-Gómez, V. M. (2005). Education returns of wage earners and self-employed workers: Portugal vs. Spain. Economics of Education Review, 24(2), ...
  • The Threat Effect of Mandatory Programmes in Finland 

   Tuomala, Juha
   Labour : 4 (Wiley, 2011)
   This study focuses on the threat effect of the activation reform of the Finnish labour market support system in 2006. Mandatory programme participation may provide the incentive for some individuals to look for work in ...
  • The effects of corporate taxes on small firms 

   Harju, Jarkko; Koivisto, Aliisa; Matikka, Tuomas
   Journal of Public Economics : Open access (Elsevier, 2022)
   We study the impact of corporate taxes on firm-level investments and business activity by exploiting a 6 percentage-point reduction in the corporate tax rate in 2012–2014 in Finland. We use detailed administrative data and ...
  • Ilmalan ratapihan käyttöselvitys 

   Kiviniitty, Jouni; Nyby, Marko; Vehkalahti, Maija (Väylävirasto, 06.07.2022)
  • Hydrogen reduction of iron oxides : Experimental study 

   Lillkaas, Nathalie (2022)
   Steel is one of the modern world’s core pillars in engineering and construction materials, but the steel production causes large carbon dioxide emissions. The steel industry needs to reduce its carbon emissions to prevent ...
  • Barnmorskans tjänande för liv och hälsa - en idéhistorisk belysning under två epoker 

   Hellberg, Maj (2022)
   Avhandlingen är en monografi uppbyggd av tre delstudier om barnmorskans vårdande i idéhistorisk belysning. Valet att göra en historisk tillbakablick kring barnmorskans vårdande under två epoker, den preteoretiska epoken ...
  • Kvalitet i äldreomsorgen med begränsade ekonomiska resurser - vårdkvalitet ur ett anhörigperspektiv 

   Lindén, Inger (2022)
   Begränsade ekonomiska resurser och brist på vårdpersonal är stora utmaningar i äldreomsorgen. Politiker, förvaltning, medborgare och vårdpersonal behöver fokusera på de möjligheter och tillgångar vi har för att bevara vår ...
   Kokoteksti on luettavissa vain Kirjatornissa ja Academill-kirjastossa.
  • Vasiceks modell : två olika bevis 

   Salomaki, Jenni (2022)
   I avhandlingen presenteras och bevisas Vasiceks modell som introducerades år 1977 av Oldrich Vasıcek, modellen är en av de första stokastiska räntemodellerna som fortfarande är i aktiv användning. Vasiceks modell är en ...
   Kokoteksti on luettavissa vain Kirjatornissa ja Academill-kirjastossa.
  • Suosituksia kotoutumiskoulutuksen hankintoihin 

   Ruuskanen, Laura; Väänänen Anna-Mari
   Näkymiä (Uudenmaan ELY-keskusKainuun ELY-keskusPohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 01.07.2022)
   Työvoimakoulutuksena järjestettävää kotoutumiskoulutusta hankkii 15 ELY-keskusta eri puolilla Suomea. Työvoimakoulutuksena järjestettävä kotoutumiskoulutus on merkittävä kotoutumista edistävä palvelu: koulutuksen aloitti ...
  • Aluskaluston kehitys – Aluskoon kehityksen vaikutus vesiväyliin 

   Karvonen, Tapio (Väylävirasto, 30.06.2022)
  • ”Vi ber ännu för att Patrick skulle komma tillbaka” : En kvalitativ studie av Word of Faith Church efter att den karismatiske ledaren Patrick Tiainen lämnat församlingen 

   Björklind, Mikaela (2022)
   I maj 2017 meddelade Patrick Tiainen att han avgår som ledare från församlingen Word of Faith Church i Karleby efter att hans utomäktenskapliga förhållande och homosexualitet kommit till kännedom. Tiainen hade blivit för ...
  • Uudenmaan ELY-keskuksen merkittävän tieverkon palvelutasoselvitys 2022 

   Somerpalo, Sakari; Valtonen, Saara; Krankka, Aleksi; Seila, Mikko
   Raportteja : 58/2022 (Uudenmaan ELY-keskus, 06 / 2022)
   Uudenmaan ELY-keskuksen merkittävän tieverkon palvelutasoselvityksen tavoitteena oli kuvata alueen maantieverkon henkilöliikenteelle ja kuljetuksille tarjoamaa palvelutasoa, asettaa palvelutasotavoitteita ja määrittää sen ...
  • Investeringsprogram för statens trafikledsnät för 2023–2030 

   Väylävirasto (Väylävirasto, 29.06.2022)
  • Svenskan i Finland 19 : Föredrag vid den nittonde sammankomsten för beskrivningen av svenskan i Finland 

   Björklund, Siv; Haagensen, Bodil; Nordman, Marianne; Westerlund, Anders; Lindkvist, Sofia (teknisk redaktör); Åbo Akademis bildbank
   Svenskan i FinlandSkrifter utgivna av Svensk-Österbottniska Samfundet : 82 (Svensk-Österbottniska Samfundet, 2022)
  • Investigation of possible treatment methods for mitigating NOx and ammonia emissions 

   Manninen, Ville-Pekka (2022)
   The regulations on how much different components can be emitted into the air tighten all the time. Factories need to consider the emissions and the environmental impact that the processes are causing. Moreover, recycling ...
   Kokoteksti on luettavissa vain Kirjatornissa ja Academill-kirjastossa.
  • Anomaly detection in engine vibration data 

   Wiberg, Linus (2022)
   This thesis attempted to detect and predict anomalies in marine vessel engines autonomously. Detecting anomalies and predicting future ones in engines could save considerable amounts of time and money; this is due to the ...
   Kokoteksti on luettavissa vain Kirjatornissa ja Academill-kirjastossa.
  • Tuning strategies for control of integrating systems with model predictive control 

   Hakala, Erik (2022)
   The objective of this thesis was to verify the suitability of Valmet’s own MPC solution, DNAMPC2, when applied to a common system encountered in process industry and biofuels processing. An extensive literature study was ...
  • En hyllning till mångfalden 

   Chaya Votkin, Taija (The Donner Institute, 27.06.2022)
   Recension av @Stoltjude - om judiskt liv i Sverige, Nina Tojzner och Malin Norrby (red.), Micael Bindefeld (förord), Samuel Adler (berättartext), Daniel Leviathan (uppslagsdel), Isabelle Falck (grafisk formgivning) (Stockholm: ...