A. E. Nordenskiöldin karttakokoelma

 

Tutkija ja löytöretkeilijä Adolf Erik Nordenskiöld (1832-1901) kokosi 1800-luvun lopulla historiallisten karttojen, maantieteellisen kirjallisuuden ja matkakertomusten harvinaiskirjakokoelman. Kokoelma on liitetty vuonna 1997 UNESCOn Memory of the World -rekisteriin.

Nordenskiöldin kokoelma luo kuvan länsimaisen maantieteellisen tietämyksen kasvusta. Kartat kuvaavat kaikkia maanosia. Erityisesti kirjallisuutta ja karttoja on arktisilta alueilta. Kartografian klassikon Klaudios Ptolemaioksen, Geographia-teoksia on lähes täydellinen sarja. Amerikan löytymisestä koskevia teoksia on paljon.

Ohessa on digitoitu edustava otos Kansalliskirjaston Nordenskiöldin kokoelmasta.

The Nordenskiöld Map Collection

In the late 1800s, the scientist and explorer Adolf Erik Nordenskiöld (1832-1901) assembled an extensive collection of historical maps, geographical literature and rare travel books. In 1997 the collection was included in UNESCO's Memory of the World register.

Nordenskiöld's collection vividly depicts the development of Western countries' geographical knowledge. The maps and literature depict all continents, with a particular emphasis on Arctic areas. There is an almost complete series of the Geographica, the classic cartographic work by Claudius Ptolemy, as well as a considerable number of works related to the discovery of America.

These digitized maps present fine samples from the Nordenskiöld Collection.

Nordenskiölds kartsamling

Forskaren och upptäcktsresanden Adolf Erik Nordenskiöld samlade under slutet av 1800-talet ett stort antal historiska kartor, geografisk litteratur och sällsynta reseskildringar. År 1997 infördes samlingen i UNESCOs register Memory of the World.

Nordenskiölds samling ger en mångsidig bild av produktionen av de äldsta kartorna i Europa. I samlingen ingår kartor från alla världsdelar, bl.a. de arktiska områdena. Den innehåller en i det närmaste fullständig serie av de tryckta upplagorna av den kartografiska klassikern Geographia av Klaudios Ptolemaios. Det finns även ett stort antal verk om upptäckten av Amerika.

De här digitala kartorna representerar et urval av Nordenskiölds samlingen.

CC0
Kansalliskirjasto on luopunut kaikista tekijänoikeuksista ja niiden lähioikeuksista, joita sillä mahdollisesti on ollut Nordenskiöldin kartat -kokoelmaan. Kokoelma on julkaistu Suomessa.

Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

Näytä lisää