Tilastollisia tiedonantoja, muistioita ja katsauksia

 

Sisältää tilastollisia tiedonantoja, muistioita ja katsauksia. Tilastollisia tiedonantoja -sarjassa on ilmestynyt laajahkoja tilastollisia erityisselvityksiä ja tutkimuksia, jotka ovat olleet joko kertaluonteisia tai muutaman vuoden väliajoin laadittavia. Sarjan julkaisuissa on käsitelty mm. kulttuuria, ympäristöä, elinolosuhteita ja naisten asemaa.

Sarjaan kuuluvat väestösuhteet-aiheiset julkaisut vuosilta 1904–1920 (numerot 1, 3, 6, 7, 10, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 23, 25, 27, 29, 30 ja 32) löytyvät Väestörakenne ja väestönmuutokset -kokoelmasta. Ensimmäinen julkaisu on Väestösuhteet Suomessa vuonna 1904.

Muistiot-sarjassa on ilmestynyt vuosina 1970−1995 mm. erilaisten työryhmien ja kehittämishankkeiden raportteja, selvityksiä ja tutkimuksia.

Katsauksia-sarjassa on ilmestynyt vuosina 1996−2014 laajahkoja raportteja ja analyyseja eri tilastoaiheista. Sarjassa ilmestyneet Suomen kasvihuonekaasupäästöt -julkaisut löytyvät Ympäristö-kokoelmasta.

Uusimmat viitteet

Näytä lisää