Tilastolliset erityisselvitykset ja tutkimukset

 

Sisältää Tilastollisia tiedonantoja-, Muistio-, Katsauksia-, Tutkimuksia- ja Working Papers -sarjoissa ilmestyneitä julkaisuja, sekä muita tutkimusluonteisia selvityksiä, jotka liittyvät läheisesti tilastotuotantoon olematta silti varsinaisia tilastojulkaisuja.

Tilastolliset tiedonannot -sarjassa on julkaistu laajahkoja erityisselvityksiä ja tutkimuksia, jotka eivät aiheeltaan tai luonteeltaan sovi muihin sarjoihin. Muistio-sarjaa on julkaistu vuosina 1970−1995 ja Katsauksia-sarjaa vuosina 1996−2012. Tutkimuksia-sarja sisältää korkeatasoisia tieteellisiä tutkimuksia ja tutkimusluonteisia selvityksiä vuodesta 1966 lähtien. Working Papers -sarjassa on julkaistu vuodesta 2013 lähtien mm. tilastointiin ja tilastojen laatuun liittyviä selvityksiä.Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

Näytä lisää