Tilastolliset erityisselvitykset ja tutkimukset

 

Sisältää Tilastollisia tiedonantoja-, Muistio-, Tutkimuksia- ja Working Papers -sarjoissa ilmestyneitä julkaisuja.

Tilastolliset tiedonannot -sarjassa on julkaistu laajahkoja erityisselvityksiä ja tutkimuksia, jotka eivät aiheeltaan tai luonteeltaan sovi muihin sarjoihin. Ensimmäinen sarjan julkaisu on vuodelta 1906 (Väestösuhteet Suomessa vuonna 1904).

Tutkimuksia-sarja sisältää korkeatasoisia tieteellisiä tutkimuksia ja tutkimusluonteisia selvityksiä vuodesta 1966 lähtien. Working Papers -sarjassa on julkaistu vuodesta 2013 lähtien mm. tilastointiin ja tilastojen laatuun liittyviä selvityksiä. Muistio-sarjaa on julkaistu vuosina 1970−1995 ja Katsauksia-sarjaa vuosina 1996−2012.Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

Näytä lisää