Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa 614 Teologia

  • Förlåtelsetanken i själavårdslitteratur 

   Pienimäki, Piia (2021)
   I denna avhandling undersöker jag hur tanken på förlåtelse kommer till uttryck i själavårdslitteratur. Syftet med avhandlingen är att ta reda på hur mycket förlåtelsen behandlas i själavårdslitteratur och hur man föreställer ...
  • Synd, skuld och skam : En kvalitativ studie om ungdomars ”teologiserande” 

   Alameri, Cecilia (2022)
   I denna avhandling undersöker jag hur ungdomar i Evangeliska-lutherska kyrkan i Finland tolkar och reflekterar kring termerna synd, skuld och skam, alltså hur de ”teologiserar” och vilken betydelse orden har i deras liv. ...