Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa 614 Teologia

    • Bön i det skapande arbetet - En analys av Leonard Cohens intervjuer 

      Westö, Johannes (Åbo Akademi, 2020)
      Den här pro gradu-avhandlingen undersöker sångaren och författaren Leonard Cohens intervjuer. Materialet består av videointervjuer, ljudintervjuer och intervjuer skrivna i text. Genom en analys av detta material har jag ...