Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa 516 Kasvatustieteet

    • Föräldraengagemang i högstadieelevernas skolgång och idrottsverksamhet 

      Nyman, Camilla; Leiponen, Karoliina (Åbo Akademi, 2020)
      Syftet med denna avhandling är att ta reda på hur högstadieelever upplever att föräldrar engagerar sig i deras skolgång och idrottsverksamhet. Med hjälp av varje forskningsfråga kommer vi att jämföra skillnaden i elevernas ...