Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa 516 Kasvatustieteet

  • Gymnasiediplomet i bildkonst ur ett jämlikhetsperspektiv 

   Arvidsson, Melina (2024)
   Gymnasiediplomen saknar en offentlig ställning i gymnasiet. Diplomen behandlas inte som bevis på kunnande i samma utsträckning som studentproven och beaktas inte heller i antagningen till tredje stadiets utbildningar. Både ...
  • Sportjournalisters syn på mångfald - en fallstudie av Yle Sporten 

   Villanen, Frans (2021)
   Det övergripande syftet med den här avhandlingen är att undersöka hur sportjournalister beaktar mångfaldsfrågor i sin medierapportering. Mer specifikt undersöks vilken status idrottare med funktionsnedsättning ...