Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa 516 Kasvatustieteet

  • Physical Activity Levels of Finnish School-Aged Children 

   Gomez Dominguez, Lia (2022)
   Aim: The main aim of this study was to understand the levels of physical activity among Finnish school-aged children (4th to 6th graders) during a school week. Other aims of the study were to analyse which are the most ...
  • Särbegåvade barn och skola - i föräldraperspektiv 

   Nordlund, Jenna (2023)
   Det övergripande syftet med denna avhandling är att lyfta fram begreppet särbegåvning inom ramen för grundläggande utbildning, ur ett föräldraperspektiv. Utgående från syftet har tre forskningsfrågor utformats: 1. Hur ...